π
<-
Chat plein-écran
[^]

QCC 2021 Universel épisode 9: Performances Python

QCC 2021 Universel épisode 9: Performances Python

Unread postby critor » 23 Aug 2021, 10:02

Quelle Calculatrice Choisir 2021 édition Universelle

Épisode 9 - Performances Python

5409Pour fêter les 10 ans de TI-Planet en cette rentrée 2021, nous te publions la base de données intégrale de nos classements de rentrée QCC organisés depuis la rentrée 2015.

Nous en profitons de plus pour te réaliser le travail titanesque d'étendre les tests aux modèles plus anciens :
 • toutes les calculatrices graphiques Texas Instruments (depuis la première TI-81 de 1990)
 • les calculatrices graphiques Casio de la génération Icon Menu Power Graphic (depuis 1996)
Ce qui donne pas moins de 163 modèles différents testés sous toutes leurs coutures, 10 ans de tests et découvertes à portée de clic ! :D

Aujourd'hui parlons à nouveau performances, mais en Python.

Contrairement aux langages constructeurs/historiques, Python distingue les nombres entiers des nombres flottants. Nous effectuerons 2 tests et chronométrerons leur durée :
 • un test de calcul en virgule flottante
 • un test de calcul sur des entiers

Dans un premier temps, nous allons évaluer les performances de calcul en virgule flottante. Voici la transcription en Python d'un algorithme de seuil sur une suite numérique, niveau Première :
Code: Select all
try:
  from time import *
except:
  pass

def hastime():
  try:
    monotonic()
    return True
  except:
    return False

def seuil(d):
  timed,n=hastime(),0
  start,u=0 or timed and monotonic(),2.
  d=d**2
  while (u-1)**2>=d:
    u=1+1/((1-u)*(n+1))
    n=n+1
  return [(timed and monotonic() or 1)-start,n,u]

Nous appellerons seuil(0.008).

 1. 0,087s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,258s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 3. 0,297s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 4. 0,376s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 5. 0,498s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 6. 0,785s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 7. 1,61s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 8. 3,27s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 9. 3,99s : TI-83 Premium CE Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 10. 4,01s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 11. 9,21s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 1. 0,087s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,258s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 3. 0,297s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 4. 0,376s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 5. 0,609s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 6. 0,498s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 7. 0,544s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS Micropython)
 8. 0,785s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 9. 0,868s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 10. 1,61s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 11. 3,27s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 12. 3,99s : TI-83 Premium CE Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 13. 4,01s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 14. 5,45s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 15. 6,69s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS compatibilité Python)
 16. 7,63s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python
 17. 9,21s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 1. 0,087s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,258s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 3. 0,297s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 4. 0,376s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 5. 0,396s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS Micropython)
 6. 0,498s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 7. 0,544s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS Micropython)
 8. 0,65s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS Micropython)
 9. 0,785s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 10. 1,61s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 11. 3,27s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 12. 3,99s : TI-83 Premium CE Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 13. 4,01s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 14. 4,13s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 15. 6,69s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS compatibilité Python)
 16. 7,19s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 17. 9,21s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 1. 0,087s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,258s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 3. 0,297s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 4. 0,376s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 5. 0,498s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 6. 0,785s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 7. 1,61s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 8. 3,27s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 9. 3,73s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 10. 3,99s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 11. 4,01s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 12. 9,21s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 1. 0,025s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 2. 0,087s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 3. 0,232s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz - Ndless + MicroPython)
 4. 0,258s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 5. 0,297s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 6. 0,376s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 7. 0,47s : TI-Nspire (32 bits : ARM9/ARMv5 @120MHz - Ndless + MicroPython)
 8. 0,48s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + MicroPython)
 9. 0,498s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 10. 0,544s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS Micropython)
 11. 0,609s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 12. 0,68s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + MicroPython)
 13. 0,785s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 14. 0,868s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 15. 1,61s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 16. 1,909s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 17. 3,27s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 18. 3,73s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 19. 3,9s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98 - CasioPython)
 20. 3,99s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 21. 4s : Casio Graph 35/75+E / 35/75/95 / fx-9750/9860GII (32 bits : SH4 @29,49MHz - CasioPython)
 22. 4,01s : TI-82 Advanced Edition Python
 23. 4,4s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz CircuitPython)
 24. 5,29s : Casio Graph 35/75/85/95 / fx-9750/9860GII / fx-9860G (32 bits : SH3 @29,49MHz - CasioPython)
 25. 5,45s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 26. 5,48s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz - KhiCAS)
 27. 6,69s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS compatibilité Python)
 28. 9,21s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 29. 13,93s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz - KhiCAS)
 30. 7,63s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 31. 15,05s : Casio fx-CG10/20 (32 bits : SH4 @58,98MHz - KhiCAS)
 1. 0,022s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz overclocké @468MHz NoverII - Ndless + KhiCAS Micropython)
 2. 0,087s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 3. 0,142s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz overclocké @468MHz NoverII - Ndless + MicroPython)
 4. 0,257s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz overclocké @468MHz NoverII)
 5. 0,258s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 6. 0,27s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + MicroPython)
 7. 0,376s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 8. 0,38s : TI-Nspire (32 bits : ARM9/ARMv5 overclocké @120MHz @150MHz Nover - Ndless + MicroPython)
 9. 0,396s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS Micropython)
 10. 0,498s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 11. 0,53s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + MicroPython)
 12. 0,544s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS Micropython)
 13. 0,59s : Casio Graph 35/75+E / 35/75/95 / fx-9750/9860GII (32 bits : SH4 @29,49MHz overclocké @267,78MHz Ftune2 - CasioPython)
 14. 0,65s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS Micropython)
 15. 0,785s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 16. 0,79s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3 - CasioPython)
 17. 1,589s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz overclocké @468MHz NoverII - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 18. 1,61s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 19. 1,86s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3)
 20. 1,876s : Casio Graph 35/75/85/95 / fx-9750/9860GII / fx-9860G (32 bits : SH3 @29,49MHz overclocké @117,96MHz Ftune - CasioPython)
 21. 2,15s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz overclocké @270,77MHz Ptune3)
 22. 2,96s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3 - KhiCAS)
 23. 3,65s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz overclocké @270,77MHz Ptune3 - KhiCAS)
 24. 3,718s : Casio fx-CG10/20 (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @267,78MHz Ptune2 - KhiCAS)
 25. 3,73s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 26. 3,99s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 27. 4,01s : TI-82 Advanced Edition Python
 28. 4,13s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 29. 4,4s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz CircuitPython)
 30. 6,69s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS compatibilité Python)
 31. 7,19s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)

Passons maintenant aux entiers avec un test de primalité, que voici en Python :
Code: Select all
try:from time import monotonic
except:pass

def hastime():
  try:
    monotonic()
    return True
  except:return False

def nodivisorin(n,l):
  for k in l:
    if n//k*k==n:
      return False
  return True

def isprimep(n):
  t=hastime()
  s,l,k=0 or t and monotonic(),[3],7
  if n==2 or n==5:return True
  if int(n)!=n or n//2*2==n or n//5*5==5:
    return False
  if n<k:return n in l
  while k*k<n:
    if nodivisorin(k,l):l.append(k)
    k+=2+2*((k+2)//5*5==k+2)
  r=nodivisorin(n,l)
  return (t and monotonic() or 1)-s,r

Nous appellerons ici isprimep(10000019).

 1. 0,171s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,449s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 3. 0,451s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 4. 0,581s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 5. 1,17s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 6. 1,58s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 7. 4,39s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 8. 4,42s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 9. 8,91s : TI-83 Premium CE Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 10. 9,22s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 11. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 1. 0,171s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,449s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 3. 0,451s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 4. 0,794s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 5. 0,581s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 6. 0,715s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS Micropython)
 7. 1,17s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 8. 1,18s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 9. 1,58s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 10. 4,39s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 11. 4,42s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 12. 8,91s : TI-83 Premium CE Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 13. 9,22s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 14. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 15. 36,26s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 16. 42,75s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS compatibilité Python)
 17. 53,24s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python
 1. 0,171s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,449s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 3. 0,451s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 4. 0,511s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS Micropython)
 5. 0,581s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 6. 0,715s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS Micropython)
 7. 0,821s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS Micropython)
 8. 1,17s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 9. 1,58s : Casio Graph 90+E (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 10. 4,39s : Casio Graph 35+E II (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 11. 4,42s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 12. 8,91s : TI-83 Premium CE Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 13. 9,22s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 14. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 15. 29,20s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 16. 42,75s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS compatibilité Python)
 17. 45,34s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 1. 0,171s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,449s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 3. 0,451s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 4. 0,581s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 5. 1,17s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 6. 1,58s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 7. 4,39s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 8. 4,42s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 9. 8,1s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 10. 8,91s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 11. 9,22s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 12. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 1. 0,171s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,307s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz - Ndless + MicroPython)
 3. 0,323s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 4. 0,449s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 5. 0,451s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz)
 6. 0,581s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 7. 0,62s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + MicroPython)
 8. 0,67s : TI-Nspire (32 bits : ARM9/ARMv5 @120MHz - Ndless + MicroPython)
 9. 0,715s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS Micropython)
 10. 0,794s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 11. 0,99s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + MicroPython)
 12. 1,17s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 13. 1,18s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS Micropython)
 14. 1,58s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz)
 15. 3,04s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98 - CasioPython)
 16. 4,39s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz)
 17. 4,42s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 18. 4,89s : Casio Graph 35/75+E / 35/75/95 / fx-9750/9860GII (32 bits : SH4 @29,49MHz - CasioPython)
 19. 5,24s : Casio Graph 35/75/85/95 / fx-9750/9860GII / fx-9860G (32 bits : SH3 @29,49MHz - CasioPython)
 20. 8,1s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 21. 8,91s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 22. 9,22s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 23. 11,26s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz CircuitPython)
 24. 11,62s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 25. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 26. 32,76s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz - KhiCAS)
 27. 36,26s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 28. 42,75s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS compatibilité Python)
 29. 53,24s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 30. 91,71s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz - KhiCAS)
 31. 102,04s : Casio fx-CG10/20 (32 bits : SH4 @58,98MHz - KhiCAS)
 1. 0,171s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz Python)
 2. 0,206s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz overclocké @468MHz NoverII - Ndless + MicroPython)
 3. 0,263s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz overclocké @468MHz NoverII - Ndless + KhiCAS Micropython)
 4. 0,382 : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz overclocké @468MHz NoverII)
 5. 0,42s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + MicroPython)
 6. 0,449s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz Python)
 7. 0,511s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS Micropython)
 8. 0,57s : TI-Nspire (32 bits : ARM9/ARMv5 overclocké @120MHz @150MHz Nover - Ndless + MicroPython)
 9. 0,58s : Casio Graph 35/75+E / 35/75/95 / fx-9750/9860GII (32 bits : SH4 @29,49MHz overclocké @267,78MHz Ftune2 - CasioPython)
 10. 0,581s : NumWorks N0110 (32 bits : Cortex-M7/ARMv7 @216MHz)
 11. 0,59s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3 - CasioPython)
 12. 0,63s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + MicroPython)
 13. 0,715s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS Micropython)
 14. 0,821s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS Micropython)
 15. 0,86s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3)
 16. 1,08s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz overclocké @270,77MHz Ptune3)
 17. 1,17s : NumWorks N0100 (32 bits : Cortex-M4/ARMv7 @100MHz)
 18. 1,688s : Casio Graph 35/75/85/95 / fx-9750/9860GII / fx-9860G (32 bits : SH3 @29,49MHz overclocké @117,96MHz Ftune - CasioPython)
 19. 4,42s : HP Prime G2 (32 bits : Cortex-A7/ARMv7 @528MHz CAS)
 20. 8,1s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 21. 8,91s : TI-83 Premium CE Edition Python / TI-84 Plus CE Python Edition (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 22. 9,22s : TI-82 Advanced Edition Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz)
 23. 9.964s : TI-Nspire CX II (32 bits : ARM9/ARMv5 @396MHz overclocké @468MHz NoverII - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 24. 11,26s : TI-83 Premium CE + TI-Python (8 + 32 bits : eZ80 @48MHz + Cortex-M0+/ARMv6 @48MHz CircuitPython)
 25. 16,05s : HP Prime G1 (32 bits : ARM9/ARMv5 @400MHz CAS)
 26. 19,06s : Casio Graph 35+E II / fx-9750/9860GIII (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @274,91MHz Ftune3 - KhiCAS)
 27. 22,77s : Casio Graph 90+E / fx-CG50 (32 bits : SH4 @117,96MHz overclocké @270,77MHz Ptune3 - KhiCAS)
 28. 29,20s : TI-Nspire CX (révisions A-V) (32 bits : ARM9/ARMv5 @132MHz overclocké @222MHz Nover - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)
 29. 30,85s : Casio fx-CG10/20 (32 bits : SH4 @58,98MHz overclocké @267,78MHz Ptune2 - KhiCAS)
 30. 42,75s : NumWorks N0110 (Delta / Omega + KhiCAS compatibilité Python)
 31. 53,24s : TI-Nspire CX CR4+ (révisions W+) (32 bits : ARM9/ARMv5 @156MHz overclocké @216MHz Nover - Ndless + KhiCAS compatibilité Python)

Deux indices de performances représentant chacun de ces deux tests sont dès maintenant disponibles, également pour les modèles plus anciens que nous avions encore sous la main via leurs solutions Python non officielles :
Image
User avatar
critorAdmin
Niveau 19: CU (Créateur Universel)
Niveau 19: CU (Créateur Universel)
Level up: 40.7%
 
Posts: 41418
Images: 14205
Joined: 25 Oct 2008, 00:00
Location: Montpellier
Gender: Male
Calculator(s):
MyCalcs profile
YouTube: critor3000
Twitter: critor2000
GitHub: critor

Return to News Divers

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 18 guests

-
Search
-
Social TI-Planet
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
Phi NumWorks jailbreak
123
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
1258 utilisateurs:
>1244 invités
>9 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)