π
<-
Chat plein-écran
[^]

nDoom 3


File hierarchy

 Downloads
 Uploaded files(14767)
 TI-Nspire
(2481)

 Jeux(326)

DownloadTélécharger

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: Jeux TI-Nspire
Auteurs Authors: Xavier Andréani, Mrakoplaz
Type : Assembleur nécessitant un kernel
Taille Size: 3.77 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 07/08/2012 - 04:34:02
Mis à jour Updated: 20/09/2020 - 15:29:07
Uploadeur Uploader: critor (Profil)
Téléchargements Downloads: 10701
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a6631

Description 

Permet de jouer aux jeux de type Doom, Doom2 ou Heretic (*), pourvu que vous récupériez le fichier IWAD associé.

(*) Le support Heretic est en statut 'alpha' à la date de la publication.

Sont supportés entre autres:
- Doom Shareware
- Doom Registered
- Ultimate Doom
- Doom II: Hell on Earth
- Final Doom - TNT Evilution
- Final Doom - the Plutonia Experiment
- Heretic Shareware
- Heretic Registered
- Heretic: Shadow of the Serpent Riders

Supporte également le chargement additionnel de patchs PWAD.

Permet de sauvegarder/recharger l'état du jeu à tout moment.

Compatible à la fois TI-Nspire classique et CX.


Nécessite Ndless 3.1 ou compatible.

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
18.00 Ko KB ndoom3/license-gplv2-en.txt
21.94 Ko KB ndoom3/license-gplv2-fr.txt
577.87 Ko KB ndoom3/ndoom.tns
3.24 Mo MB ndoom3/nspire_wad/doom1.wad.tns
3.83 Mo MB ndoom3/nspire_wad/heretic1.wad.tns
5.51 Ko KB ndoom3/readme.txt
27.96 Ko KB ndoom3/source/am_map.c
1.39 Ko KB ndoom3/source/am_map.h
13.06 Ko KB ndoom3/source/am_map.o
15.51 Ko KB ndoom3/source/browse.c
55 octets bytes ndoom3/source/browse.h
7.25 Ko KB ndoom3/source/browse.o
13.94 Ko KB ndoom3/source/charmap.h
1.13 Ko KB ndoom3/source/console.c
347 octets bytes ndoom3/source/console.h
1.52 Ko KB ndoom3/source/console.o
95 octets bytes ndoom3/source/c_common.h
591 octets bytes ndoom3/source/dirlist.c
62 octets bytes ndoom3/source/dirlist.h
1.34 Ko KB ndoom3/source/dirlist.o
4.73 Ko KB ndoom3/source/doomdata.h
1.01 Ko KB ndoom3/source/doomdef.c
5.84 Ko KB ndoom3/source/doomdef.h
776 octets bytes ndoom3/source/doomdef.o
1.22 Ko KB ndoom3/source/doomstat.c
6.63 Ko KB ndoom3/source/doomstat.h
904 octets bytes ndoom3/source/doomstat.o
1.54 Ko KB ndoom3/source/doomtype.h
2.27 Ko KB ndoom3/source/dstrings.c
1.27 Ko KB ndoom3/source/dstrings.h
2.22 Ko KB ndoom3/source/dstrings.o
25.25 Ko KB ndoom3/source/d_englsh.h
2.36 Ko KB ndoom3/source/d_event.h
2.01 Ko KB ndoom3/source/d_items.c
1.25 Ko KB ndoom3/source/d_items.h
1.02 Ko KB ndoom3/source/d_items.o
19.01 Ko KB ndoom3/source/d_main.c
1.68 Ko KB ndoom3/source/d_main.h
13.57 Ko KB ndoom3/source/d_main.o
4.62 Ko KB ndoom3/source/d_player.h
2.31 Ko KB ndoom3/source/d_think.h
1.42 Ko KB ndoom3/source/d_ticcmd.h
12.98 Ko KB ndoom3/source/f_finale.c
1.14 Ko KB ndoom3/source/f_finale.h
15.73 Ko KB ndoom3/source/f_finale.o
6.76 Ko KB ndoom3/source/f_wipe.c
1.31 Ko KB ndoom3/source/f_wipe.h
3.43 Ko KB ndoom3/source/f_wipe.o
31.90 Ko KB ndoom3/source/g_game.c
1.82 Ko KB ndoom3/source/g_game.h
16.49 Ko KB ndoom3/source/g_game.o
6.69 Ko KB ndoom3/source/hu_lib.c
3.90 Ko KB ndoom3/source/hu_lib.h
3.41 Ko KB ndoom3/source/hu_lib.o
14.68 Ko KB ndoom3/source/hu_stuff.c
1.68 Ko KB ndoom3/source/hu_stuff.h
13.26 Ko KB ndoom3/source/hu_stuff.o
303.54 Ko KB ndoom3/source/info.c
50.75 Ko KB ndoom3/source/info.h
90.53 Ko KB ndoom3/source/info.o
1.37 Ko KB ndoom3/source/i_main.c
1.05 Ko KB ndoom3/source/i_main.o
12.98 Ko KB ndoom3/source/i_system.c
3.29 Ko KB ndoom3/source/i_system.h
9.59 Ko KB ndoom3/source/i_system.o
23.27 Ko KB ndoom3/source/i_video.c
1.33 Ko KB ndoom3/source/i_video.h
8.08 Ko KB ndoom3/source/i_video.o
956 octets bytes ndoom3/source/Makefile
1.32 Ko KB ndoom3/source/m_bbox.c
1.42 Ko KB ndoom3/source/m_bbox.h
840 octets bytes ndoom3/source/m_bbox.o
1.85 Ko KB ndoom3/source/m_cheat.c
1.29 Ko KB ndoom3/source/m_cheat.h
1.26 Ko KB ndoom3/source/m_cheat.o
1.58 Ko KB ndoom3/source/m_fixed.c
1.21 Ko KB ndoom3/source/m_fixed.h
1.52 Ko KB ndoom3/source/m_fixed.o
29.96 Ko KB ndoom3/source/m_menu.c
1.64 Ko KB ndoom3/source/m_menu.h
16.30 Ko KB ndoom3/source/m_menu.o
3.83 Ko KB ndoom3/source/m_misc.c
1.12 Ko KB ndoom3/source/m_misc.h
2.38 Ko KB ndoom3/source/m_misc.o
2.51 Ko KB ndoom3/source/m_random.c
1.13 Ko KB ndoom3/source/m_random.h
1.36 Ko KB ndoom3/source/m_random.o
1.26 Ko KB ndoom3/source/m_swap.c
1.29 Ko KB ndoom3/source/m_swap.h
800 octets bytes ndoom3/source/m_swap.o
780.72 Ko KB ndoom3/source/ndoom.elf
5.95 Ko KB ndoom3/source/p_ceilng.c
2.58 Ko KB ndoom3/source/p_ceilng.o
9.01 Ko KB ndoom3/source/p_doors.c
3.82 Ko KB ndoom3/source/p_doors.o
40.44 Ko KB ndoom3/source/p_enemy.c
994 octets bytes ndoom3/source/p_enemy.h
16.31 Ko KB ndoom3/source/p_enemy.o
11.04 Ko KB ndoom3/source/p_floor.c
3.75 Ko KB ndoom3/source/p_floor.o
17.50 Ko KB ndoom3/source/p_inter.c
1,002 octets bytes ndoom3/source/p_inter.h
7.79 Ko KB ndoom3/source/p_inter.o
6.49 Ko KB ndoom3/source/p_lights.c
2.87 Ko KB ndoom3/source/p_lights.o
5.83 Ko KB ndoom3/source/p_local.h
27.66 Ko KB ndoom3/source/p_map.c
12.00 Ko KB ndoom3/source/p_map.o
15.80 Ko KB ndoom3/source/p_maputl.c
5.79 Ko KB ndoom3/source/p_maputl.o
19.83 Ko KB ndoom3/source/p_mobj.c
8.76 Ko KB ndoom3/source/p_mobj.h
8.52 Ko KB ndoom3/source/p_mobj.o
5.74 Ko KB ndoom3/source/p_plats.c
3.09 Ko KB ndoom3/source/p_plats.o
16.75 Ko KB ndoom3/source/p_pspr.c
1.91 Ko KB ndoom3/source/p_pspr.h
7.30 Ko KB ndoom3/source/p_pspr.o
12.26 Ko KB ndoom3/source/p_saveg.c
1.32 Ko KB ndoom3/source/p_saveg.h
5.73 Ko KB ndoom3/source/p_saveg.o
19.15 Ko KB ndoom3/source/p_setup.c
1.13 Ko KB ndoom3/source/p_setup.h
7.74 Ko KB ndoom3/source/p_setup.o
7.01 Ko KB ndoom3/source/p_sight.c
3.32 Ko KB ndoom3/source/p_sight.o
24.16 Ko KB ndoom3/source/p_spec.c
9.30 Ko KB ndoom3/source/p_spec.h
10.88 Ko KB ndoom3/source/p_spec.o
13.63 Ko KB ndoom3/source/p_switch.c
5.83 Ko KB ndoom3/source/p_switch.o
2.62 Ko KB ndoom3/source/p_telept.c
1.51 Ko KB ndoom3/source/p_telept.o
4.01 Ko KB ndoom3/source/p_tick.c
1.07 Ko KB ndoom3/source/p_tick.h
2.55 Ko KB ndoom3/source/p_tick.o
8.12 Ko KB ndoom3/source/p_user.c
3.09 Ko KB ndoom3/source/p_user.o
16.15 Ko KB ndoom3/source/r_bsp.c
1.62 Ko KB ndoom3/source/r_bsp.h
4.55 Ko KB ndoom3/source/r_bsp.o
20.39 Ko KB ndoom3/source/r_data.c
1.52 Ko KB ndoom3/source/r_data.h
8.88 Ko KB ndoom3/source/r_data.o
8.91 Ko KB ndoom3/source/r_defs.h
13.79 Ko KB ndoom3/source/r_draw.c
2.41 Ko KB ndoom3/source/r_draw.h
5.90 Ko KB ndoom3/source/r_draw.o
1.36 Ko KB ndoom3/source/r_local.h
14.76 Ko KB ndoom3/source/r_main.c
3.16 Ko KB ndoom3/source/r_main.h
7.60 Ko KB ndoom3/source/r_main.o
8.27 Ko KB ndoom3/source/r_plane.c
1.68 Ko KB ndoom3/source/r_plane.h
6.18 Ko KB ndoom3/source/r_plane.o
17.17 Ko KB ndoom3/source/r_segs.c
1.05 Ko KB ndoom3/source/r_segs.h
9.06 Ko KB ndoom3/source/r_segs.o
1.40 Ko KB ndoom3/source/r_sky.c
1.20 Ko KB ndoom3/source/r_sky.h
1,000 octets bytes ndoom3/source/r_sky.o
2.58 Ko KB ndoom3/source/r_state.h
22.34 Ko KB ndoom3/source/r_things.c
1.79 Ko KB ndoom3/source/r_things.h
9.74 Ko KB ndoom3/source/r_things.o
7.38 Ko KB ndoom3/source/screen.c
592 octets bytes ndoom3/source/screen.h
8.83 Ko KB ndoom3/source/screen.o
5.15 Ko KB ndoom3/source/st_lib.c
3.56 Ko KB ndoom3/source/st_lib.h
3.08 Ko KB ndoom3/source/st_lib.o
35.21 Ko KB ndoom3/source/st_stuff.c
1.83 Ko KB ndoom3/source/st_stuff.h
13.32 Ko KB ndoom3/source/st_stuff.o
564.23 Ko KB ndoom3/source/s_screen.c
150.79 Ko KB ndoom3/source/s_screen.o
121.35 Ko KB ndoom3/source/tables.c
2.20 Ko KB ndoom3/source/tables.h
64.93 Ko KB ndoom3/source/tables.o
74 octets bytes ndoom3/source/tools.c
101 octets bytes ndoom3/source/tools.h
788 octets bytes ndoom3/source/tools.o
2.77 Ko KB ndoom3/source/touchpad.c
281 octets bytes ndoom3/source/touchpad.h
3.57 Ko KB ndoom3/source/touchpad.o
12.04 Ko KB ndoom3/source/v_video.c
2.13 Ko KB ndoom3/source/v_video.h
4.51 Ko KB ndoom3/source/v_video.o
27.11 Ko KB ndoom3/source/wi_stuff.c
1.33 Ko KB ndoom3/source/wi_stuff.h
13.72 Ko KB ndoom3/source/wi_stuff.o
12.83 Ko KB ndoom3/source/w_wad.c
1.84 Ko KB ndoom3/source/w_wad.h
4.73 Ko KB ndoom3/source/w_wad.o
9.70 Ko KB ndoom3/source/z_zone.c
2.42 Ko KB ndoom3/source/z_zone.h
4.22 Ko KB ndoom3/source/z_zone.o

Pub / Ads

Selection(s) having this archiveSélection(s) contenant cette archive

-
Search
-
Social TI-Planet
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
Phi NumWorks jailbreak
123
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
629 utilisateurs:
>569 invités
>55 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)