π
<-
Chat plein-écran
[^]

Ndless 3.6


Hiérarchie des fichiers

DownloadTélécharger

ActionsVote (4.88/5):

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: Utilitaires Kernels TI-Nspire
Auteur Author: Ndless team
Type : Assembleur
Taille Size: 336.82 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 15/03/2014
Téléchargements Downloads: 21261
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a35304

Description 

Le kernel pour exécuter des programmes natifs (écrits en C/C++/ASM) sur une TI-Nspire classique ou CX munie de l'OS 3.6.0.546 ou 3.6.0.550
(En gros, le "jailbreak" de la TI-Nspire)

Tutorial : http://tiplanet.org/ndless/

Site officiel : http://ndless.me

Version Beta Révision r1006

Archive contentsContenu de l'archive

Actions(s) SizeTaille FileFichier
190 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/ndless.cfg.tns
17.40 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/ndless_installer.tns
38.23 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/ndless_resources_3.6.tns
67 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless.cfg.tns
2.61 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_cpp_tests.tns
412 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_docbrowser_tests.tns
9.54 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_keys.tns
1.26 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_luatests.tns
4.87 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_navnet_tests.tns
10.04 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_ngc_tests.tns
3.47 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_popup_tests.tns
4.80 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_tests.luax.tns
17.28 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_tests.test.tns
2.07 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ndless_tpad.tns
335 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/calcbin/tests/ReadMe.txt
51.08 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/Mozilla-Public-License-v1.1.html
77.58 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/ndless-particle-demo.gif
1.79 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/ReadMe.txt
9.48 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/samples/particles.tns
10.36 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/bflt.c
698 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/bflt.h
1.15 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/bflt_config.h
2.02 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/emu.c
3.33 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/flat.h
5.41 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/hrpatches-os-cas-3.6.0.h
10.01 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/hrpatches-os-cascx-3.6.0.h
6.82 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/hrpatches-os-ncas-3.6.0.h
5.91 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/hrpatches-os-ncascx-3.6.0.h
4.31 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/install.c
6.52 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ints.c
3.34 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/luaext.c
3.66 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/Makefile
190 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless.cfg.tns
3.84 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless.h
10.97 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless_installer-3.6.0-cascx-escaped.bin
5.43 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless_installer-3.6.0-cascx.bin
72.32 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless_installer-3.6.0-cascx.lua
12.91 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless_installer.tpl.lua
3.03 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless_installer.tpl.tns
29 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless_version.h
23 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ndless_version.lua
8.45 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/ploaderhook.c
3.00 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/stage0.S
6.49 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/stage1.c
421 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls-light_cas-3.6.0.c
423 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls-light_cascx-3.6.0.c
422 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls-light_ncas-3.6.0.c
424 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls-light_ncascx-3.6.0.c
3.69 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls.c
4.83 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls_cas-3.6.0.c
4.83 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls_cascx-3.6.0.c
4.83 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls_ncas-3.6.0.c
4.83 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/syscalls_ncascx-3.6.0.c
2.70 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/assert.c
1.89 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/Makefile
129 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/navnet/Makefile
909 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/navnet/Makefile.calc
487 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/navnet/Makefile.pc
6.98 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/navnet/ndless_navnet_tests.c
212 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/navnet/run_ndless_navnet_tests.bat
67 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless.cfg.tns
2.11 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_cpp_tests.cpp
144 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_docbrowser_tests.c
6.46 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_keys.c
916 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_luatests.lua
8.28 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_ngc_tests.c
1.10 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_popup_tests.c
13.88 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_tests.c
2.35 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_tests.h
3.16 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_tests.luax.c
2.44 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ndless_tpad.c
335 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/tests/ReadMe.txt
3.95 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/arm/utils.c
2.10 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/doc/Ndess-Development.txt
77.58 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/doc/ndless-particle-demo.gif
362 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/doc/ReadMe-MSYS-YAGARTO.txt
1.79 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/doc/ReadMe.txt
1.25 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/any_key_pressed.c
1.18 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/assert_ndless_rev.c
1.25 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/clear_cache.c
1.01 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/clrscr.c
5.44 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/config.c
1.12 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/enable_relative_paths.c
1.10 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/feof.c
1.37 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/fgets.c
3.15 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/file_each.c
1.17 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/fputs.c
1.16 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/hwtype.c
1.50 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/idle.c
1,015 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/isalnum.c
1.00 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/iscntrl.c
1.12 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/lcd_incolor.c
1.14 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/lcd_ingray.c
1.02 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/lcd_isincolor.c
1.85 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/locate.c
827 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/Makefile
1.70 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/ngc.c
1.33 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/nprintf.c
1.56 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/nputs.c
1.03 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/on_key_pressed.c
1.13 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/refresh_osscr.c
1,020 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/rewind.c
1.18 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/set_cpu_speed.c
2.24 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/show_1numeric_input.c
2.77 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/show_2numeric_input.c
2.26 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/show_msg_user_input.c
2.17 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/sleep.c
1.17 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/strcspn.c
1.17 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/strspn.c
3.22 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/touchpad.c
1.34 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/truncate.c
2.59 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/usbd_set_idle.c
2.59 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/usbd_set_protocol.c
1.03 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/wait_key_pressed.c
1.01 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/wait_no_key_pressed.c
1.21 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/_is_touchpad.c
1.09 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/_scrsize.c
3.08 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/libndls/_show_msgbox.c
5.70 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/Makefile
187 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/Makefile.config.tpl
306 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/Makefile.include
51.08 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/Mozilla-Public-License-v1.1.html
4.12 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/EscapeInstaller/EscapeInstaller.c
342 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/EscapeInstaller/Makefile
405 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/Makefile
2.96 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/MakeHotRebootPatches/main.c
352 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/MakeHotRebootPatches/Makefile
881 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/MakeHotRebootPatches/ReadMe.txt
341 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/MakeLuaInst/Makefile
3.87 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/MakeLuaInst/MakeLuaInst.c
416 octets bytes ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/MakeSyscalls/Makefile
2.48 Ko KB ndless-v3.6-beta-r1006/src/tools/MakeSyscalls/mksyscalls.sh

Pub / Ads

News articles referring to this archiveNews mentionnant cette archive

Selection(s) having this archiveSélection(s) contenant cette archive

-
Rechercher
-
Sujets à la une
"NumWorks++": Challenge de modification matérielle pour rajouter une puce de mémoire Flash !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-83 Premium CE avec son chargeur pour 79,79€ port inclus !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-Nspire CX CAS à seulement 130€ TTC port inclus!
Jailbreake ta TI-Nspire avec Ndless et profite des meilleurs jeux et applications !
Transforme ta TI-Nspire CX en console Game Boy Advance!
12345
-
Donations/Premium
Pour plus de concours, de lots, de tests, nous aider à payer le serveur et les domaines...
PayPal : paiement en ligne sécurisé - secure online payments
Découvrez les avantages d'un compte donateur !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partenaires et pub
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
424 utilisateurs:
>396 invités
>21 membres
>7 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Autres sites intéressants
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)