π
<-
Chat plein-écran
[^]

Diams


Hierarchy of files

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu

Informations

Catégorie :Category: Jeux TI-83 Premium CE / 84+CE
Auteur Author: Darth Vader
Type : Assembleur
Taille Size: 1.42 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 22/10/2017 - 01:43:32
Mis à jour Updated: 11/11/2017 - 10:08:50
Uploadeur Uploader: darthvader (Profil)
Téléchargements Downloads: 272
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a1191227
warning ATTENTION ! Si votre TI-83 Premium CE ou TI-84 Plus CE (Edition Python ou non), a l'OS 5.5/5.6, vous ne pouvez plus lancer des programmes/jeux ASM directement ; il vous faudra d'abord lancer le jailbreak arTIfiCE. WARNING ! If your TI-83 Premium CE or TI-84 Plus CE (Python Edition or not) has OS 5.5/5.6, you will no longer be able to launch ASM programs/games ; you will first need to run the arTIfiCE jailbreak.

Description 

Version 1.1 : 2017-11-11.
Diams est un clone du jeux boulder dash.
Un editeur de niveau est aussi present (windows) , ainsi qu'un mini script pour convertir ceux ci en *.8xv avec conhex fourni avec le devkit C (convhex est présent dans l'archive).
L'editeur peut importer des niveau créé par d'autre utilisateur , ils sont rajouté aprés le dernier niveau de votre fichier.
Ne changez pas le nom du fichier contenant les levels que vous créez il ne seront plus reconnu par le jeux il devra toujours s'appeler 'DiamLvl.bin'.
J'ai commencé ce projet pour m'entrainer au language C et a l'API sur TI84 PCE , et rien de mieu que de programmer un jeux pour voir les capacité d'un systeme ;)
Les fichiers de la librairie C sont inclus à l'archive , alors n'oubliez pas de les envoyer à la calto !
Le code source du jeux est aussi inclus pour ceux qui veulent apprendre , modifier ou améliorer des choses ;)

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
2.27 Ko KB TIDiams_Pack/clibraries/fileioc.8xv
10.93 Ko KB TIDiams_Pack/clibraries/graphx.8xv
184 octets bytes TIDiams_Pack/clibraries/keypadc.8xv
1,000 octets bytes TIDiams_Pack/clibraries/libload.8xv
799 octets bytes TIDiams_Pack/code source/makefile
16 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/convert.cmd
2.81 Ko KB TIDiams_Pack/code source/src/gfx/convpng.ini
321 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr00sable_1.png
327 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr01sable_2.png
327 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr02sable_3.png
323 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr03sable_4.png
282 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr04mur_1.png
282 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr05mur_2.png
287 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr06mur_3.png
281 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr07mur_4.png
297 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr08diamv_1.png
303 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr09diamv_2.png
300 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr10diamb_1.png
291 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr11diamb_2.png
345 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr12rock_1.png
347 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr13rock_2.png
346 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr14rock_3.png
354 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr15rock_4.png
269 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr16dyn_1.png
272 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr17dyn_2.png
275 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr18dyn_3.png
265 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr19dyn_4.png
263 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr20dyn_5.png
263 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr21dyn_6.png
263 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr22dyn_7.png
246 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr23dyn_8.png
264 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr24exp_1.png
288 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr25exp_2.png
294 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr26exp_3.png
308 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr27exp_4.png
383 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr28exp_5.png
389 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr29exp_6.png
361 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr30exp_7.png
320 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr31exp_8.png
344 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr32m1_1.png
341 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr33m1_2.png
329 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr34m1_3.png
319 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr35m1_4.png
295 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr36m2_1.png
303 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr37m2_2.png
297 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr38m2_3.png
282 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr39m2_4.png
334 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr40m3_1.png
329 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr41m3_2.png
319 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr42m3_3.png
311 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr43m3_4.png
365 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr44porte_1.png
374 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr45porte_2.png
364 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr46porte_3.png
359 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr47porte_4.png
319 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr48hg_1.png
330 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr49hg_2.png
319 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr50hg_3.png
325 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr51hg_4.png
324 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr52hpg_1.png
321 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr53hpg_2.png
322 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr54hpg_3.png
321 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr55hpg_4.png
320 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr56hd_1.png
321 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr57hd_2.png
320 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr58hd_3.png
319 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr59hd_4.png
329 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr60hpd_1.png
328 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr61hpd_2.png
320 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr62hpd_3.png
328 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr63hpd_4.png
316 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr64hface.png
187 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr65blank.png
316 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr66diamj_1.png
311 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr67diamj_2.png
298 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr68diamr_1.png
303 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr69diamr_2.png
316 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr70diamm_1.png
314 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr71diamm_2.png
261 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr72coeur.png
198 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr73_spc.png
251 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr74_ch_0.png
248 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr75_ch_1.png
260 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr76_ch_2.png
251 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr77_ch_3.png
255 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr78_ch_4.png
260 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr79_ch_5.png
255 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr80_ch_6.png
247 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr81_ch_7.png
255 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr82_ch_8.png
256 octets bytes TIDiams_Pack/code source/src/gfx/spr83_ch_9.png
47.10 Ko KB TIDiams_Pack/code source/src/main.c
7.06 Ko KB TIDiams_Pack/code source/src/main.h
1.48 Ko KB TIDiams_Pack/DIAMLVL.8xv
21.64 Ko KB TIDiams_Pack/Diams.8xp
240.05 Ko KB TIDiams_Pack/DiamSprites.bmp
1.64 Ko KB TIDiams_Pack/info.txt
44.02 Ko KB TIDiams_Pack/levels/convhex.exe
31 octets bytes TIDiams_Pack/levels/convlevel.cmd
1.41 Ko KB TIDiams_Pack/levels/DiamLvl.bin
5.34 Mo MB TIDiams_Pack/Ti_Diams_Creator.exe
19.96 Ko KB TIDiams_Pack/var_gfx.8xv

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
582 utilisateurs:
>556 invités
>20 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)