π
<-
Chat plein-écran
[^]

Hibview


Hiérarchie des fichiers

DownloadTélécharger

ActionsVote (4.44/5):

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: Utilitaires TI-89/92+/Voyage200
Auteur Author: Nicolas Lalevée
Type : Assembleur nécessitant un kernel
Taille Size: 298.73 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 03/10/2006
Mis à jour Updated: 23/02/2012
Téléchargements Downloads: 25990
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a38

Description 

'Hibview est un viewer de textes (le meilleur certainement) : il permet de lire sur la calculette des textes avec les mêmes apparences qu'en format word (gras, souligné, indices, exposants, titres, différents caractères, etc.). Les textes doivent être écrits avec des balises semblables à celle du HTML sur votre éditeur de texte de la calculette ou avec un éditeur de textes pour PC, par exemple WordRider.'

img

Il nécessite l'installation du Kernel PreOS et la présence des bibliothèques stdlib (présente dans l'archive de PreOS) et ConfLib.

Archive contentsContenu de l'archive

Actions(s) SizeTaille FileFichier
18.33 Ko KB hibView/bin/FR/hibview.89z
18.33 Ko KB hibView/bin/FR/hibview.9xz
18.33 Ko KB hibView/bin/FR/hibview.v2z
18.23 Ko KB hibView/bin/EN/hibview.89z
18.23 Ko KB hibView/bin/EN/hibview.9xz
18.23 Ko KB hibView/bin/EN/hibview.v2z
18.33 Ko KB hibView/bin/PT/hibview.89z
18.33 Ko KB hibView/bin/PT/hibview.9xz
18.33 Ko KB hibView/bin/PT/hibview.v2z
969 octets bytes hibView/samples/pic.89i
1.39 Ko KB hibView/samples/main.example.89t
1.37 Ko KB hibView/samples/main.exemple.89t
2.91 Ko KB hibView/src/key.h
2.12 Ko KB hibView/src/Makefile
8.21 Ko KB hibView/src/texts.h
6.63 Ko KB hibView/src/options.c
1.30 Ko KB hibView/src/hibview.tpr
7.42 Ko KB hibView/src/hibview.c
797 octets bytes hibView/src/comp.c
1.18 Ko KB hibView/src/mkhibview.h
1.69 Ko KB hibView/src/ziplib.h
1.49 Ko KB hibView/ChangeLog.txt
6.09 Ko KB hibView/ReadMe.html
6.41 Ko KB hibView/LisezMoi.html
12.51 Ko KB hibView/hibnet.css
99 octets bytes hibView/TODO.txt
25.81 Ko KB hibView/LICENSE.txt
1.21 Ko KB hibView/Makefile
12.07 Ko KB hibLib/bin-test/hibtest.89z
12.07 Ko KB hibLib/bin-test/hibtest.9xz
12.07 Ko KB hibLib/bin-test/hibtest.v2z
3.89 Ko KB hibLib/ChangeLog.txt
12.51 Ko KB hibLib/hibnet.css
82.95 Ko KB hibLib/lib/complib.a
25.06 Ko KB hibLib/lib/hiblib.89z
25.06 Ko KB hibLib/lib/hiblib.9xz
7.15 Ko KB hibLib/lib/hiblib.h
25.06 Ko KB hibLib/lib/hiblib.v2z
7.49 Ko KB hibLib/lib/hibtypes.h
3.62 Ko KB hibLib/liba/hiblang.h
66.51 Ko KB hibLib/liba/hibliba.a
5.90 Ko KB hibLib/liba/hibliba.h
25.81 Ko KB hibLib/LICENSE.txt
5.71 Ko KB hibLib/LisezMoi.html
1.10 Ko KB hibLib/Makefile
5.43 Ko KB hibLib/ReadMe.html
8.18 Ko KB hibLib/src/Doxyfile
2.37 Ko KB hibLib/src/headers/internal_types.h
2.91 Ko KB hibLib/src/headers/key.h
1.20 Ko KB hibLib/src/hiblib/bookmark.c
11.46 Ko KB hibLib/src/hiblib/draw.c
8.46 Ko KB hibLib/src/hiblib/engine_utils.c
12.00 Ko KB hibLib/src/hiblib/font.c
4.26 Ko KB hibLib/src/hiblib/graph_utils.c
1.44 Ko KB hibLib/src/hiblib/hiblib.tpr
17.84 Ko KB hibLib/src/hiblib/layout.c
5.05 Ko KB hibLib/src/hiblib/link.c
627 octets bytes hibLib/src/hiblib/Makefile
9.21 Ko KB hibLib/src/hiblib/menu.c
274 octets bytes hibLib/src/hiblib/mkhiblib.h
21.05 Ko KB hibLib/src/hiblib/parsing.c
10.99 Ko KB hibLib/src/hiblib/scroll.c
1.86 Ko KB hibLib/src/hibliba/hibliba.tpr
2.63 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_bookmarkMenu.c
4.78 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_chooseLink.c
908 octets bytes hibLib/src/hibliba/h_drawFrame.c
1.62 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_drawMessage.c
1.83 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_drawVAT.c
411 octets bytes hibLib/src/hibliba/h_filelib2tiosTable.c
680 octets bytes hibLib/src/hibliba/h_getFileType.c
2.45 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_getStr.c
2.10 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_loadHSym.c
1.98 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_loadPic.c
3.62 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_logMenu.c
6.26 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_menuVAT.c
1.16 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_mkhtxt.c
5.32 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_readhFile.c
3.03 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_readPic.c
602 octets bytes hibLib/src/hibliba/h_resizeHANDLE.c
848 octets bytes hibLib/src/hibliba/h_restoreScreen.c
3.37 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_searchMenu.c
1.09 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_setBigFont.c
1.12 Ko KB hibLib/src/hibliba/h_setLittleFont.c
979 octets bytes hibLib/src/hibliba/h_synchro.c
343 octets bytes hibLib/src/hibliba/h_tios2filelib.c
649 octets bytes hibLib/src/hibliba/Makefile
264 octets bytes hibLib/src/hibliba/mkhibliba.h
1.59 Ko KB hibLib/src/hibtest/hibtest.tpr
782 octets bytes hibLib/src/hibtest/Makefile
8.39 Ko KB hibLib/src/hibtest/mktest.h
14.82 Ko KB hibLib/src/hibtest/test.c
37.17 Ko KB hibLib/src/hibtest/testdatas.c
1.78 Ko KB hibLib/src/hibtest/testdraw.c
14.20 Ko KB hibLib/src/hibtest/testfont.c
2.29 Ko KB hibLib/src/hibtest/testlayout.c
1.53 Ko KB hibLib/src/hibtest/testlink.c
4.03 Ko KB hibLib/src/hibtest/testmenu.c
2.61 Ko KB hibLib/src/hibtest/testmkhtxt.c
11.90 Ko KB hibLib/src/hibtest/testparse.c
1.23 Ko KB hibLib/src/hibtest/testreader.c
384 octets bytes hibLib/src/hibtest/testsizestruct.c
3.92 Ko KB hibLib/src/hibtest/testutils.c
1.39 Ko KB hibLib/src/Makefile
806 octets bytes hibLib/TODO.txt

Pub / Ads

News articles referring to this archiveNews mentionnant cette archive

Selection(s) having this archiveSélection(s) contenant cette archive

Campagne de dons
Pour nous aider à financer nos déplacements sur les salons/congrès qui vous donnent du contenu exclusif

Vous aurez droit aux avantages VIP et des goodies !
2%
-
Rechercher
-
Sujets à la une
Avantages VIP et goodies pour les donateurs !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-83 Premium CE avec son chargeur pour 79,79€ port inclus !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-Nspire CX CAS à seulement 130€ TTC port inclus!
Jailbreake ta TI-Nspire avec Ndless et profite des meilleurs jeux et applications !
1234
-
Faire un don / Premium
Pour plus de concours, de lots, de tests, nous aider à payer le serveur et les domaines...

Découvrez les avantages d'un compte donateur !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partenaires et pub
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
403 utilisateurs:
>367 invités
>31 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Autres sites intéressants
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)