π
<-
Chat plein-écran
[^]

Illusiat Complete Collection (Série RPG)


File hierarchy

 Downloads
 Uploaded files(14910)
 TI-82+/83+/84
(1457)

 Jeux(513)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote (5/5):

ScreenshotAperçu


Tester en ligne sur TI-81!

Informations

Auteur Author: DJ Omnimaga
Type : Basic nécessitant une bibliothèque
Taille Size: 1.79 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 28/05/2013 - 07:14:00
Mis à jour Updated: 16/11/2023 - 05:44:15
Uploadeur Uploader: DoOmnimaga (Profil)
Téléchargements Downloads: 494
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a15435

Description 

La série complète d'Illusiat, des jeux de rôles TI-83 Plus et TI-84 Plus, sortis de 2001 à 2002, ainsi que 2003, 2009, 2016 et 2019. Tous les jeux sauf Illusiat 81, 13, 7 Easytype et la version TI-82 Stats d'Illusiat 6 (Nemesiat) sont disponible en Français et tous les jeux sauf Illusiat 2004 sont disponibles en Anglais. Malgré les graphismes style ASCII pour la plupart des jeux, ils sont encore populaire plus de 10 ans après leurs sortie. La version française PC d'Illusiat 5 est aussi incluse, mais ne fonctionnera que si ANIGIF.OCX est installé sur votre PC, et que vous avez Windows 98, 2000 ou XP.

Late in 2004, The Reign of Legends series made success at ticalc.org as well as The Legend of Zelda: Dark Link Quest. However, you might not know it, but The Reign of Legends series is not the first one from Omnimaga. With this package, you can now experience the series that introduced the world of Omnimaga: Illusiat!

Les jeux suivants sont inclus:

TI-82+/83+ OS 1.14 ou plus vieux
-Illusiat 6

TI-83+/84+/SE tout OS
-Illusiat (2001)
-Illusiat 2 (2001)
-Illusiat 3 (2001)
-Illusiat 5: La Quête Ultime (remake TI-83+ 2003)
-Illusiat 7: La Légende de Taef (2002)
-Illusiat 7 Easytype (2016)
-Illusiat 8 (2002)
-Illusiat 9: L'Ombre (2002)
-Illusiat 10 (2002)
-Illusiat 11 (2002)
-Illusiat 12 (2002)
-Illusiat 13: The Final Chapter (2009)
-Illusiat 2004 - Remakes d'Illusiat 1 à 4 (2003)
-Illusiat 11: Kin Master Quest (2006)

TI-82 Stats/83/83+/84+/SE tout OS
-Nemesiat - Version Anglaise d'Illusiat 6 (2003)

TI-81/82/82 Stats/83/83+/84+/SE/85/86
-Illusiat 81 - Remake TI-81 d'Illusiat (2008)

TI-83 Premium CE et TI-84 Plus CE
-Illusiat 11 CE Monochrome (2019)

Windows 98/2000/XP
-Illusiat 5 - Version originale (2002)

Voir readme pour plus de détails.

Mon Discord: https://discord.gg/cuZcfcF

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
4.44 Ko KB illusiat12/english/archive/L10.8XP
3.41 Ko KB illusiat12/english/archive/L2.8XP
3.71 Ko KB illusiat12/english/archive/L3.8XP
3.53 Ko KB illusiat12/english/archive/L4.8XP
3.42 Ko KB illusiat12/english/archive/L5.8XP
4.13 Ko KB illusiat12/english/archive/L6.8XP
2.94 Ko KB illusiat12/english/archive/L7.8XP
3.95 Ko KB illusiat12/english/archive/L8.8XP
3.06 Ko KB illusiat12/english/archive/L9.8XP
1.24 Ko KB illusiat12/english/archive/LB1.8XP
2.41 Ko KB illusiat12/english/archive/LB2.8XP
2.28 Ko KB illusiat12/english/archive/LB3.8XP
1.61 Ko KB illusiat12/english/archive/LB4.8XP
2.17 Ko KB illusiat12/english/archive/LB5.8XP
1.76 Ko KB illusiat12/english/archive/LB6.8XP
2.48 Ko KB illusiat12/english/archive/LB7.8XP
1.36 Ko KB illusiat12/english/archive/LB8.8XP
917 octets bytes illusiat12/english/archive/LL2.8XP
1.20 Ko KB illusiat12/english/archive/LL3.8XP
996 octets bytes illusiat12/english/archive/LL4.8XP
832 octets bytes illusiat12/english/archive/Pic1.8XI
832 octets bytes illusiat12/english/archive/Pic2.8XI
832 octets bytes illusiat12/english/archive/Pic3.8XI
832 octets bytes illusiat12/english/archive/Pic4.8XI
832 octets bytes illusiat12/english/archive/Pic5.8XI
832 octets bytes illusiat12/english/archive/Pic6.8XI
832 octets bytes illusiat12/english/archive/Pic7.8XI
832 octets bytes illusiat12/english/archive/Pic8.8XI
1.81 Ko KB illusiat12/english/RAM/ILLUSI12.8XP
4.12 Ko KB illusiat12/english/RAM/L1.8XP
2.56 Ko KB illusiat12/english/RAM/LA.8XP
1.54 Ko KB illusiat12/english/RAM/LB0.8XP
2.28 Ko KB illusiat12/english/RAM/LC.8XP
853 octets bytes illusiat12/english/RAM/LD.8XP
1.35 Ko KB illusiat12/english/RAM/LE.8XP
708 octets bytes illusiat12/english/RAM/LF.8XP
106 octets bytes illusiat12/english/RAM/LG.8XP
1.02 Ko KB illusiat12/english/RAM/LL1.8XP
2.03 Ko KB illusiat12/english/RAM/LM.8XP
249 octets bytes illusiat12/english/RAM/LR.8XP
263 octets bytes illusiat12/english/RAM/LT.8XP
325 octets bytes illusiat12/english/RAM/LV1.8XP
269 octets bytes illusiat12/english/RAM/LV2.8XP
605 octets bytes illusiat12/english/RAM/LV3.8XP
4.54 Ko KB illusiat12/francais/archive/L10.8XP
3.50 Ko KB illusiat12/francais/archive/L2.8XP
3.80 Ko KB illusiat12/francais/archive/L3.8XP
3.72 Ko KB illusiat12/francais/archive/L4.8XP
3.53 Ko KB illusiat12/francais/archive/L5.8XP
4.28 Ko KB illusiat12/francais/archive/L6.8XP
3.12 Ko KB illusiat12/francais/archive/L7.8XP
4.14 Ko KB illusiat12/francais/archive/L8.8XP
3.13 Ko KB illusiat12/francais/archive/L9.8XP
1.25 Ko KB illusiat12/francais/archive/LB1.8XP
2.43 Ko KB illusiat12/francais/archive/LB2.8XP
2.32 Ko KB illusiat12/francais/archive/LB3.8XP
1.66 Ko KB illusiat12/francais/archive/LB4.8XP
2.25 Ko KB illusiat12/francais/archive/LB5.8XP
1.80 Ko KB illusiat12/francais/archive/LB6.8XP
2.52 Ko KB illusiat12/francais/archive/LB7.8XP
1.37 Ko KB illusiat12/francais/archive/LB8.8XP
932 octets bytes illusiat12/francais/archive/LL2.8XP
1.22 Ko KB illusiat12/francais/archive/LL3.8XP
1,016 octets bytes illusiat12/francais/archive/LL4.8XP
832 octets bytes illusiat12/francais/archive/Pic1.8XI
832 octets bytes illusiat12/francais/archive/Pic2.8XI
832 octets bytes illusiat12/francais/archive/Pic3.8XI
832 octets bytes illusiat12/francais/archive/Pic4.8XI
832 octets bytes illusiat12/francais/archive/Pic5.8XI
832 octets bytes illusiat12/francais/archive/Pic6.8XI
832 octets bytes illusiat12/francais/archive/Pic7.8XI
832 octets bytes illusiat12/francais/archive/Pic8.8XI
1.82 Ko KB illusiat12/francais/RAM/ILLUSI12.8XP
4.29 Ko KB illusiat12/francais/RAM/L1.8XP
2.56 Ko KB illusiat12/francais/RAM/LA.8XP
1.62 Ko KB illusiat12/francais/RAM/LB0.8XP
2.28 Ko KB illusiat12/francais/RAM/LC.8XP
853 octets bytes illusiat12/francais/RAM/LD.8XP
1.35 Ko KB illusiat12/francais/RAM/LE.8XP
708 octets bytes illusiat12/francais/RAM/LF.8XP
106 octets bytes illusiat12/francais/RAM/LG.8XP
1.03 Ko KB illusiat12/francais/RAM/LL1.8XP
2.07 Ko KB illusiat12/francais/RAM/LM.8XP
249 octets bytes illusiat12/francais/RAM/LR.8XP
263 octets bytes illusiat12/francais/RAM/LT.8XP
325 octets bytes illusiat12/francais/RAM/LV1.8XP
269 octets bytes illusiat12/francais/RAM/LV2.8XP
605 octets bytes illusiat12/francais/RAM/LV3.8XP
4.77 Ko KB illusiat12/readme.txt
5.65 Ko KB illusiat13/Archive/I130.8xp
6.28 Ko KB illusiat13/Archive/I131.8xp
3.06 Ko KB illusiat13/Archive/I132.8xp
3.16 Ko KB illusiat13/Archive/I133.8xp
5.42 Ko KB illusiat13/Archive/I134.8xp
7.54 Ko KB illusiat13/Archive/I135.8xp
7.83 Ko KB illusiat13/Archive/I136.8xp
8.58 Ko KB illusiat13/Archive/I137.8xp
7.91 Ko KB illusiat13/Archive/I138.8xp
8.52 Ko KB illusiat13/Archive/I139.8xp
1.67 Ko KB illusiat13/Archive/I13A.8xp
4.33 Ko KB illusiat13/Archive/I13C.8xp
884 octets bytes illusiat13/Archive/I13D.8xp
14.50 Ko KB illusiat13/Archive/I13E0.8xp
14.63 Ko KB illusiat13/Archive/I13E1.8xp
14.62 Ko KB illusiat13/Archive/I13E2.8xp
4.17 Ko KB illusiat13/Archive/I13E3.8xp
6.40 Ko KB illusiat13/Archive/I13L.8xp
8.01 Ko KB illusiat13/Archive/I13M.8xp
874 octets bytes illusiat13/history.txt
844 octets bytes illusiat13/Pic1.8xi
716 octets bytes illusiat13/RAM/I13.8xp
302 octets bytes illusiat13/RAM/I13Q.8xp
193 octets bytes illusiat13/RAM/I13T.8xp
832 octets bytes illusiat13/RAM/Pic1.8xi
244 octets bytes illusiat13/RAM/XCOPY.8xp
38.49 Ko KB illusiat13/readme.txt
135 octets bytes illusiat81/73/I814.73p
668 octets bytes illusiat81/73/I815.73p
93 octets bytes illusiat81/73/I81T.73p
91 octets bytes illusiat81/73/I81U.73p
81 octets bytes illusiat81/73/I81V.73p
91 octets bytes illusiat81/73/I81W.73p
91 octets bytes illusiat81/73/I81X.73p
1.91 Ko KB illusiat81/73/ILLUSIAT.73p
722 octets bytes illusiat81/73/L1.73l
20.49 Ko KB illusiat81/73/readme.txt
15.65 Ko KB illusiat81/81/readme.txt
6.60 Ko KB illusiat81/81/Source_Code.txt
3.39 Ko KB illusiat81/82/ILLU81.82G
20.51 Ko KB illusiat81/82/readme.txt
722 octets bytes illusiat81/83/A.83m
135 octets bytes illusiat81/83/I814.83p
668 octets bytes illusiat81/83/I815.83p
93 octets bytes illusiat81/83/I81T.83p
91 octets bytes illusiat81/83/I81U.83p
81 octets bytes illusiat81/83/I81V.83p
91 octets bytes illusiat81/83/I81W.83p
91 octets bytes illusiat81/83/I81X.83p
1.91 Ko KB illusiat81/83/ILLUSIAT.83p
20.51 Ko KB illusiat81/83/readme.txt
724 octets bytes illusiat81/83plus/A.8xm
137 octets bytes illusiat81/83plus/I814.8xp
670 octets bytes illusiat81/83plus/I815.8xp
95 octets bytes illusiat81/83plus/I81T.8xp
93 octets bytes illusiat81/83plus/I81U.8xp
83 octets bytes illusiat81/83plus/I81V.8xp
93 octets bytes illusiat81/83plus/I81W.8xp
93 octets bytes illusiat81/83plus/I81X.8xp
1.92 Ko KB illusiat81/83plus/ILLUSIAT.8xp
20.51 Ko KB illusiat81/83plus/readme.txt
4.33 Ko KB illusiat81/85/ILLU81.85G
20.51 Ko KB illusiat81/85/readme.txt
855 octets bytes illusiat81/86/A.86m
83 octets bytes illusiat81/86/D.86n
146 octets bytes illusiat81/86/I814.86p
937 octets bytes illusiat81/86/I815.86p
97 octets bytes illusiat81/86/I81T.86p
93 octets bytes illusiat81/86/I81U.86p
83 octets bytes illusiat81/86/I81V.86p
93 octets bytes illusiat81/86/I81W.86p
93 octets bytes illusiat81/86/I81X.86p
2.40 Ko KB illusiat81/86/ILLUSIAT.86p
83 octets bytes illusiat81/86/K.86n
83 octets bytes illusiat81/86/O.86n
20.51 Ko KB illusiat81/86/readme.txt
83 octets bytes illusiat81/86/U.86n
83 octets bytes illusiat81/86/V.86n
83 octets bytes illusiat81/86/Y.86n
83 octets bytes illusiat81/86/Z.86n
2.44 Ko KB illusiat2004/Archive/IA1.8xp
2.82 Ko KB illusiat2004/Archive/IA2.8xp
2.61 Ko KB illusiat2004/Archive/IA3.8xp
4.52 Ko KB illusiat2004/Archive/IB1.8xp
700 octets bytes illusiat2004/Archive/IB2.8xp
2.28 Ko KB illusiat2004/Archive/IB3.8xp
2.58 Ko KB illusiat2004/Archive/IB4.8xp
1.57 Ko KB illusiat2004/Archive/IC1.8xp
1.83 Ko KB illusiat2004/Archive/IC2.8xp
1.75 Ko KB illusiat2004/Archive/IC3.8xp
1.36 Ko KB illusiat2004/Archive/ID.8xp
1.12 Ko KB illusiat2004/Archive/IE1.8xp
2.00 Ko KB illusiat2004/Archive/IE2.8xp
1.56 Ko KB illusiat2004/Archive/IE3.8xp
458 octets bytes illusiat2004/Archive/IF.8xp
616 octets bytes illusiat2004/Archive/IF1.8xp
460 octets bytes illusiat2004/Archive/IF2.8xp
760 octets bytes illusiat2004/Archive/IF3.8xp
480 octets bytes illusiat2004/Archive/IF4.8xp
134 octets bytes illusiat2004/Archive/IG.8xp
1.03 Ko KB illusiat2004/Archive/IH.8xp
3.04 Ko KB illusiat2004/Archive/IL1.8xp
3.90 Ko KB illusiat2004/Archive/IL2.8xp
4.02 Ko KB illusiat2004/Archive/IL3.8xp
4.90 Ko KB illusiat2004/Archive/IL4.8xp
4.65 Ko KB illusiat2004/Archive/ILLU2004.8xp
2.33 Ko KB illusiat2004/Archive/IM1.8xp
1.61 Ko KB illusiat2004/Archive/IM2.8xp
1.91 Ko KB illusiat2004/Archive/IM3.8xp
1.60 Ko KB illusiat2004/Archive/IN.8xp
1.15 Ko KB illusiat2004/Archive/IN1.8xp
1.16 Ko KB illusiat2004/Archive/IN2.8xp
2.04 Ko KB illusiat2004/Archive/IN3.8xp
92 octets bytes illusiat2004/Archive/INVD.8xp
90 octets bytes illusiat2004/Archive/INVE.8xp
359 octets bytes illusiat2004/Archive/IP.8xp
208 octets bytes illusiat2004/Archive/IS.8xp
435 octets bytes illusiat2004/Archive/IT.8xp
351 octets bytes illusiat2004/Archive/IU.8xp
531 octets bytes illusiat2004/Archive/IV.8xp
83 octets bytes illusiat2004/Archive/IZ.8xp
79 octets bytes illusiat2004/Archive/IZ3.8xp
107 octets bytes illusiat2004/Archive/IZCON.8xp
107 octets bytes illusiat2004/Archive/IZECR.8xp
832 octets bytes illusiat2004/Archive/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat2004/Archive/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat2004/Archive/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat2004/Archive/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat2004/Archive/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat2004/Archive/Pic6.8xi
3.26 Ko KB illusiat2004/RAM/I2004EXE.8xp
132 octets bytes illusiat2004/RAM/IZ2.8xp
1.81 Ko KB illusiat2004/readme.txt
3.33 Ko KB images/illusiat11kmqlogo.GIF
2.45 Ko KB images/illusiat2004.GIF
2.34 Ko KB images/illusiat5pc.gif
1.73 Ko KB images/illusiat81logo.GIF
1.76 Ko KB images/illusiatlogo.GIF
3.05 Ko KB images/illusiatlogo10.GIF
3.65 Ko KB images/illusiatlogo11.GIF
3.39 Ko KB images/illusiatlogo12.GIF
3.69 Ko KB images/illusiatlogo13.gif
2.10 Ko KB images/illusiatlogo2.GIF
1.86 Ko KB images/illusiatlogo3.GIF
1.94 Ko KB images/illusiatlogo4.GIF
2.95 Ko KB images/illusiatlogo5.GIF
3.71 Ko KB images/illusiatlogo6.GIF
3.00 Ko KB images/illusiatlogo7.GIF
1.63 Ko KB images/illusiatlogo8.GIF
3.22 Ko KB images/illusiatlogo9.GIF
2.10 Ko KB images/nemesiatlogo.GIF
1.60 Ko KB images/omnimaga.gif
48.44 Ko KB images/title.gif
1.46 Ko KB nemesiat/83/NA.83P
909 octets bytes nemesiat/83/NB.83P
830 octets bytes nemesiat/83/NC.83P
744 octets bytes nemesiat/83/ND.83P
675 octets bytes nemesiat/83/NE.83P
3.34 Ko KB nemesiat/83/NEMESIAT.83P
1.40 Ko KB nemesiat/83/NM.83P
664 octets bytes nemesiat/83/NR.83P
651 octets bytes nemesiat/83/NT.83P
830 octets bytes nemesiat/83/Pic1.83I
830 octets bytes nemesiat/83/Pic2.83I
830 octets bytes nemesiat/83/Pic3.83I
830 octets bytes nemesiat/83/Pic4.83I
830 octets bytes nemesiat/83/Pic5.83I
1.47 Ko KB nemesiat/83plus/NA.8xp
911 octets bytes nemesiat/83plus/NB.8xp
832 octets bytes nemesiat/83plus/NC.8xp
746 octets bytes nemesiat/83plus/ND.8xp
680 octets bytes nemesiat/83plus/NE.8xp
3.34 Ko KB nemesiat/83plus/NEMESIAT.8xp
1.40 Ko KB nemesiat/83plus/NM.8xp
666 octets bytes nemesiat/83plus/NR.8xp
653 octets bytes nemesiat/83plus/NT.8xp
832 octets bytes nemesiat/83plus/Pic1.8xi
832 octets bytes nemesiat/83plus/Pic2.8xi
832 octets bytes nemesiat/83plus/Pic3.8xi
832 octets bytes nemesiat/83plus/Pic4.8xi
832 octets bytes nemesiat/83plus/Pic5.8xi
1.76 Ko KB nemesiat/readme.txt
2.64 Ko KB nemesiat 2.0/NC.8xp
5.49 Ko KB nemesiat 2.0/NEMESIAT.8xp
1.52 Ko KB nemesiat 2.0/NM.8xp
832 octets bytes nemesiat 2.0/Pic1.8xi
832 octets bytes nemesiat 2.0/Pic2.8xi
832 octets bytes nemesiat 2.0/Pic3.8xi
832 octets bytes nemesiat 2.0/Pic4.8xi
832 octets bytes nemesiat 2.0/Pic5.8xi
844 octets bytes nemesiat 2.0/Pic7.8xi
14.41 Ko KB readme.txt
2.17 Ko KB illusiat/english/ILLUFIGH.8xp
2.52 Ko KB illusiat/english/ILLUSIAT.8xp
2.18 Ko KB illusiat/français/ILLUFIGH.8xp
2.59 Ko KB illusiat/français/ILLUSIAT.8xp
1.52 Ko KB illusiat/readme.txt
2.88 Ko KB illusiat2/english/ILLUFIG2.8xp
2.88 Ko KB illusiat2/english/ILLUSIA2.8xp
2.92 Ko KB illusiat2/français/ILLUFIG2.8xp
2.92 Ko KB illusiat2/français/ILLUSIA2.8xp
1.29 Ko KB illusiat2/readme.txt
2.24 Ko KB illusiat3/I3A.8xp
1.32 Ko KB illusiat3/I3C.8xp
689 octets bytes illusiat3/I3DO.8xp
199 octets bytes illusiat3/I3DW.8xp
1.57 Ko KB illusiat3/I3E.8xp
134 octets bytes illusiat3/I3G.8xp
289 octets bytes illusiat3/I3L.8xp
1.01 Ko KB illusiat3/I3M.8xp
164 octets bytes illusiat3/I3S.8xp
150 octets bytes illusiat3/I3T.8xp
213 octets bytes illusiat3/I3UP.8xp
6.88 Ko KB illusiat3/ILLUSIA3.8xp
1.58 Ko KB illusiat3/readme.txt
324 octets bytes illusiat5/english/I5AIDE.8xp
403 octets bytes illusiat5/english/I5CAPTIV.8xp
148 octets bytes illusiat5/english/I5ITEMS.8xp
3.88 Ko KB illusiat5/english/ILLUSIA5.8xp
832 octets bytes illusiat5/english/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat5/english/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat5/english/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat5/english/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat5/english/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat5/english/Pic6.8xi
832 octets bytes illusiat5/english/Pic7.8xi
832 octets bytes illusiat5/english/Pic8.8xi
832 octets bytes illusiat5/english/Pic9.8xi
370 octets bytes illusiat5/français/I5AIDE.8xp
429 octets bytes illusiat5/français/I5CAPTIV.8xp
148 octets bytes illusiat5/français/I5ITEMS.8xp
4.00 Ko KB illusiat5/français/ILLUSIA5.8xp
832 octets bytes illusiat5/français/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat5/français/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat5/français/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat5/français/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat5/français/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat5/français/Pic6.8xi
832 octets bytes illusiat5/français/Pic7.8xi
832 octets bytes illusiat5/français/Pic8.8xi
832 octets bytes illusiat5/français/Pic9.8xi
1.13 Ko KB illusiat5/readme.txt
1.38 Mo MB Illusiat5pc/Illusiat5pc.exe
704 octets bytes illusiat6/english/ILLUAREN.8xp
822 octets bytes illusiat6/english/ILLUBOSS.8xp
772 octets bytes illusiat6/english/ILLUCOMB.8xp
1.57 Ko KB illusiat6/english/ILLUCOMM.8xp
826 octets bytes illusiat6/english/ILLUDONJ.8xp
699 octets bytes illusiat6/english/ILLUENNE.8xp
308 octets bytes illusiat6/english/ILLUFIN1.8xp
293 octets bytes illusiat6/english/ILLUFIN2.8xp
1.44 Ko KB illusiat6/english/ILLUMENU.8xp
4.07 Ko KB illusiat6/english/ILLUSIA6.8xp
680 octets bytes illusiat6/english/ILLUTOWN.8xp
832 octets bytes illusiat6/english/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat6/english/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat6/english/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat6/english/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat6/english/Pic5.8xi
720 octets bytes illusiat6/français/ILLUAREN.8xp
828 octets bytes illusiat6/français/ILLUBOSS.8xp
774 octets bytes illusiat6/français/ILLUCOMB.8xp
1.58 Ko KB illusiat6/français/ILLUCOMM.8xp
826 octets bytes illusiat6/français/ILLUDONJ.8xp
699 octets bytes illusiat6/français/ILLUENNE.8xp
367 octets bytes illusiat6/français/ILLUFIN1.8xp
376 octets bytes illusiat6/français/ILLUFIN2.8xp
1.44 Ko KB illusiat6/français/ILLUMENU.8xp
4.08 Ko KB illusiat6/français/ILLUSIA6.8xp
690 octets bytes illusiat6/français/ILLUTOWN.8xp
832 octets bytes illusiat6/français/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat6/français/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat6/français/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat6/français/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat6/français/Pic5.8xi
1.32 Ko KB illusiat6/readme.txt
832 octets bytes illusiat7/english/Archive/Pic7.8xi
832 octets bytes illusiat7/english/Archive/Pic8.8xi
832 octets bytes illusiat7/english/Archive/Pic9.8xi
1.72 Ko KB illusiat7/english/Archive/thetaI7PART1.8xp
1.50 Ko KB illusiat7/english/Archive/thetaI7PART2.8xp
923 octets bytes illusiat7/english/Archive/thetaI7PART3.8xp
908 octets bytes illusiat7/english/RAM/CODEX.8xp
3.15 Ko KB illusiat7/english/RAM/ILLUSIA7.8xp
1.67 Ko KB illusiat7/english/RAM/thetaIA.8xp
2.92 Ko KB illusiat7/english/RAM/thetaIB.8xp
754 octets bytes illusiat7/english/RAM/thetaIC.8xp
1.11 Ko KB illusiat7/english/RAM/thetaID.8xp
893 octets bytes illusiat7/english/RAM/thetaIE.8xp
2.83 Ko KB illusiat7/english/RAM/thetaIM.8xp
573 octets bytes illusiat7/english/RAM/thetaIU.8xp
832 octets bytes illusiat7/français/Archive/Pic7.8xi
832 octets bytes illusiat7/français/Archive/Pic8.8xi
832 octets bytes illusiat7/français/Archive/Pic9.8xi
1.79 Ko KB illusiat7/français/Archive/thetaI7PART1.8xp
1.52 Ko KB illusiat7/français/Archive/thetaI7PART2.8xp
929 octets bytes illusiat7/français/Archive/thetaI7PART3.8xp
908 octets bytes illusiat7/français/RAM/CODEX.8xp
3.17 Ko KB illusiat7/français/RAM/ILLUSIA7.8xp
1.68 Ko KB illusiat7/français/RAM/thetaIA.8xp
3.16 Ko KB illusiat7/français/RAM/thetaIB.8xp
757 octets bytes illusiat7/français/RAM/thetaIC.8xp
1.11 Ko KB illusiat7/français/RAM/thetaID.8xp
893 octets bytes illusiat7/français/RAM/thetaIE.8xp
2.85 Ko KB illusiat7/français/RAM/thetaIM.8xp
573 octets bytes illusiat7/français/RAM/thetaIU.8xp
1.89 Ko KB illusiat7/readme.txt
3.84 Ko KB illusiat8/english/IA.8xp
3.09 Ko KB illusiat8/english/IB.8xp
792 octets bytes illusiat8/english/IC.8xp
1.12 Ko KB illusiat8/english/ID.8xp
1.29 Ko KB illusiat8/english/IE.8xp
5.48 Ko KB illusiat8/english/ILLUSIA8.8xp
1.41 Ko KB illusiat8/english/IM.8xp
398 octets bytes illusiat8/english/IS.8xp
237 octets bytes illusiat8/english/IT.8xp
337 octets bytes illusiat8/english/IU.8xp
3.86 Ko KB illusiat8/français/IA.8xp
3.18 Ko KB illusiat8/français/IB.8xp
792 octets bytes illusiat8/français/IC.8xp
1.13 Ko KB illusiat8/français/ID.8xp
1.29 Ko KB illusiat8/français/IE.8xp
5.60 Ko KB illusiat8/français/ILLUSIA8.8xp
1.45 Ko KB illusiat8/français/IM.8xp
418 octets bytes illusiat8/français/IS.8xp
237 octets bytes illusiat8/français/IT.8xp
336 octets bytes illusiat8/français/IU.8xp
1.29 Ko KB illusiat8/readme.txt
832 octets bytes illusiat9/english/Archive/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat9/english/Archive/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat9/english/Archive/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat9/english/Archive/Pic6.8xi
832 octets bytes illusiat9/english/Archive/Pic7.8xi
832 octets bytes illusiat9/english/Archive/Pic8.8xi
832 octets bytes illusiat9/english/Archive/Pic9.8xi
1.06 Ko KB illusiat9/english/Archive/SCA.8xp
1.58 Ko KB illusiat9/english/Archive/SCB.8xp
1.55 Ko KB illusiat9/english/Archive/SCC.8xp
3.54 Ko KB illusiat9/english/Archive/SCD.8xp
908 octets bytes illusiat9/english/RAM/CODEX.8xp
2.13 Ko KB illusiat9/english/RAM/ILLUSIA9.8xp
2.38 Ko KB illusiat9/english/RAM/SA.8xp
4.47 Ko KB illusiat9/english/RAM/SB.8xp
934 octets bytes illusiat9/english/RAM/SC.8xp
659 octets bytes illusiat9/english/RAM/SD.8xp
1.51 Ko KB illusiat9/english/RAM/SE.8xp
1.49 Ko KB illusiat9/english/RAM/SM.8xp
661 octets bytes illusiat9/english/RAM/SS.8xp
291 octets bytes illusiat9/english/RAM/ST.8xp
832 octets bytes illusiat9/français/Archive/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat9/français/Archive/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat9/français/Archive/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat9/français/Archive/Pic6.8xi
832 octets bytes illusiat9/français/Archive/Pic7.8xi
832 octets bytes illusiat9/français/Archive/Pic8.8xi
832 octets bytes illusiat9/français/Archive/Pic9.8xi
1.11 Ko KB illusiat9/français/Archive/SCA.8xp
1.62 Ko KB illusiat9/français/Archive/SCB.8xp
1.56 Ko KB illusiat9/français/Archive/SCC.8xp
3.70 Ko KB illusiat9/français/Archive/SCD.8xp
908 octets bytes illusiat9/français/RAM/CODEX.8xp
2.19 Ko KB illusiat9/français/RAM/ILLUSIA9.8xp
2.39 Ko KB illusiat9/français/RAM/SA.8xp
4.72 Ko KB illusiat9/français/RAM/SB.8xp
934 octets bytes illusiat9/français/RAM/SC.8xp
659 octets bytes illusiat9/français/RAM/SD.8xp
1.51 Ko KB illusiat9/français/RAM/SE.8xp
1.52 Ko KB illusiat9/français/RAM/SM.8xp
687 octets bytes illusiat9/français/RAM/SS.8xp
291 octets bytes illusiat9/français/RAM/ST.8xp
1.85 Ko KB illusiat9/readme.txt
832 octets bytes illusiat10/english/Archive/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat10/english/Archive/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat10/english/Archive/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat10/english/Archive/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat10/english/Archive/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat10/english/Archive/Pic6.8xi
2.38 Ko KB illusiat10/english/Archive/X1.8xp
1.01 Ko KB illusiat10/english/Archive/X2.8xp
3.14 Ko KB illusiat10/english/Archive/X3.8xp
3.12 Ko KB illusiat10/english/Archive/X4.8xp
2.65 Ko KB illusiat10/english/Archive/X5.8xp
2.94 Ko KB illusiat10/english/RAM/ILLUSIAX.8xp
918 octets bytes illusiat10/english/RAM/XA.8xp
4.87 Ko KB illusiat10/english/RAM/XB.8xp
3.31 Ko KB illusiat10/english/RAM/XC.8xp
635 octets bytes illusiat10/english/RAM/XD.8xp
822 octets bytes illusiat10/english/RAM/XE.8xp
211 octets bytes illusiat10/english/RAM/XF.8xp
1.61 Ko KB illusiat10/english/RAM/XM.8xp
167 octets bytes illusiat10/english/RAM/XT.8xp
832 octets bytes illusiat10/français/Archive/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat10/français/Archive/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat10/français/Archive/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat10/français/Archive/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat10/français/Archive/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat10/français/Archive/Pic6.8xi
2.43 Ko KB illusiat10/français/Archive/X1.8xp
1.02 Ko KB illusiat10/français/Archive/X2.8xp
3.24 Ko KB illusiat10/français/Archive/X3.8xp
3.22 Ko KB illusiat10/français/Archive/X4.8xp
2.76 Ko KB illusiat10/français/Archive/X5.8xp
2.98 Ko KB illusiat10/français/RAM/ILLUSIAX.8xp
918 octets bytes illusiat10/français/RAM/XA.8xp
5.01 Ko KB illusiat10/français/RAM/XB.8xp
3.32 Ko KB illusiat10/français/RAM/XC.8xp
635 octets bytes illusiat10/français/RAM/XD.8xp
822 octets bytes illusiat10/français/RAM/XE.8xp
211 octets bytes illusiat10/français/RAM/XF.8xp
1.67 Ko KB illusiat10/français/RAM/XM.8xp
167 octets bytes illusiat10/français/RAM/XT.8xp
2.26 Ko KB illusiat10/readme.txt
4.25 Ko KB illusiat11/english/Archive/L1.8xp
2.48 Ko KB illusiat11/english/Archive/L2.8xp
2.58 Ko KB illusiat11/english/Archive/L3.8xp
1.71 Ko KB illusiat11/english/Archive/L4.8xp
3.32 Ko KB illusiat11/english/Archive/L5.8xp
1.24 Ko KB illusiat11/english/Archive/LB1.8xp
832 octets bytes illusiat11/english/Archive/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat11/english/Archive/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat11/english/Archive/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat11/english/Archive/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat11/english/Archive/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat11/english/Archive/Pic6.8xi
3.00 Ko KB illusiat11/english/RAM/ILLUSI11.8xp
2.82 Ko KB illusiat11/english/RAM/LA.8xp
2.58 Ko KB illusiat11/english/RAM/LB.8xp
2.01 Ko KB illusiat11/english/RAM/LC.8xp
654 octets bytes illusiat11/english/RAM/LD.8xp
1,014 octets bytes illusiat11/english/RAM/LE.8xp
193 octets bytes illusiat11/english/RAM/LF.8xp
203 octets bytes illusiat11/english/RAM/LG.8xp
2.79 Ko KB illusiat11/english/RAM/LM.8xp
257 octets bytes illusiat11/english/RAM/LT.8xp
4.41 Ko KB illusiat11/français/Archive/L1.8xp
2.54 Ko KB illusiat11/français/Archive/L2.8xp
2.66 Ko KB illusiat11/français/Archive/L3.8xp
1.78 Ko KB illusiat11/français/Archive/L4.8xp
3.44 Ko KB illusiat11/français/Archive/L5.8xp
1.28 Ko KB illusiat11/français/Archive/LB1.8xp
832 octets bytes illusiat11/français/Archive/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat11/français/Archive/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat11/français/Archive/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat11/français/Archive/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat11/français/Archive/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat11/français/Archive/Pic6.8xi
3.04 Ko KB illusiat11/français/RAM/ILLUSI11.8xp
2.82 Ko KB illusiat11/français/RAM/LA.8xp
2.70 Ko KB illusiat11/français/RAM/LB.8xp
2.00 Ko KB illusiat11/français/RAM/LC.8xp
654 octets bytes illusiat11/français/RAM/LD.8xp
1,014 octets bytes illusiat11/français/RAM/LE.8xp
193 octets bytes illusiat11/français/RAM/LF.8xp
203 octets bytes illusiat11/français/RAM/LG.8xp
2.82 Ko KB illusiat11/français/RAM/LM.8xp
257 octets bytes illusiat11/français/RAM/LT.8xp
5.63 Ko KB illusiat11/readme.txt
2.54 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/ILLUSI11.8xp
4.19 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/L1.8xp
2.43 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/L2.8xp
2.63 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/L3.8xp
1.70 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/L4.8xp
3.23 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/L5.8xp
2.82 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/LA.8xp
2.52 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/LB.8xp
1.20 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/LB1.8xp
2.03 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/LC.8xp
654 octets bytes Illusiat11CEMonochrome/LD.8xp
1,014 octets bytes Illusiat11CEMonochrome/LE.8xp
193 octets bytes Illusiat11CEMonochrome/LF.8xp
203 octets bytes Illusiat11CEMonochrome/LG.8xp
2.79 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/LM.8xp
257 octets bytes Illusiat11CEMonochrome/LT.8xp
277 octets bytes Illusiat11CEMonochrome/LT2.8xp
150 octets bytes Illusiat11CEMonochrome/LT3.8xp
21.50 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/Pic1.8ci
21.50 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/Pic2.8ci
21.50 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/Pic3.8ci
21.50 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/Pic4.8ci
21.50 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/Pic5.8ci
21.50 Ko KB Illusiat11CEMonochrome/Pic6.8ci
4.25 Ko KB illusiat11kmq/Archive/L1.8xp
2.48 Ko KB illusiat11kmq/Archive/L2.8xp
2.58 Ko KB illusiat11kmq/Archive/L3.8xp
1.71 Ko KB illusiat11kmq/Archive/L4.8xp
3.32 Ko KB illusiat11kmq/Archive/L5.8xp
1.24 Ko KB illusiat11kmq/Archive/LB1.8xp
832 octets bytes illusiat11kmq/Archive/Pic1.8xi
832 octets bytes illusiat11kmq/Archive/Pic2.8xi
832 octets bytes illusiat11kmq/Archive/Pic3.8xi
832 octets bytes illusiat11kmq/Archive/Pic4.8xi
832 octets bytes illusiat11kmq/Archive/Pic5.8xi
832 octets bytes illusiat11kmq/Archive/Pic6.8xi
3.03 Ko KB illusiat11kmq/RAM/ILLUSI11.8xp
2.82 Ko KB illusiat11kmq/RAM/LA.8xp
2.58 Ko KB illusiat11kmq/RAM/LB.8xp
2.02 Ko KB illusiat11kmq/RAM/LC.8xp
654 octets bytes illusiat11kmq/RAM/LD.8xp
1,014 octets bytes illusiat11kmq/RAM/LE.8xp
193 octets bytes illusiat11kmq/RAM/LF.8xp
203 octets bytes illusiat11kmq/RAM/LG.8xp
2.79 Ko KB illusiat11kmq/RAM/LM.8xp
257 octets bytes illusiat11kmq/RAM/LT.8xp
7.28 Ko KB illusiat11kmq/readme.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social TI-Planet
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
Phi NumWorks jailbreak
123
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
1221 utilisateurs:
>1207 invités
>10 membres
>4 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)