π
<-
Chat plein-écran
[^]

Mini vMac


Hiérarchie des fichiers

 Téléchargements
 Fichiers hébergés(10003)
 TI-Nspire
(2129)

 Utilitaires(264)

DownloadTélécharger

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: Utilitaires TI-Nspire
Auteur Author: Jim Bauwens
Type : Application
Taille Size: 2.85 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 13/04/2013
Mis à jour Updated: 13/04/2013
Uploadeur Uploader: jimbauwens (Profil)
Téléchargements Downloads: 2165
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a12534

Description 

This is a port of Mini vMac. It allows you to emulate a classic Mac Plus right on your TI-Nspire!

Archive contentsContenu de l'archive

Actions(s) SizeTaille FileFichier
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/.AppleDouble/.Parent
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/.AppleDouble/COPYING.txt
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/.AppleDouble/Makefile
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/.AppleDouble/README.txt
17.58 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/COPYING.txt
2.26 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/Makefile
754 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/README.txt
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/bld/.AppleDouble/.Parent
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/bld/.AppleDouble/dummy
8.38 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/GLOBGLUE.o
1.64 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/IWMEMDEV.o
2.61 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/KBRDEMDV.o
15.12 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/M68KITAB.o
37.39 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/MINEM68K.o
1.63 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/MOUSEMDV.o
45.86 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/MYOSGLUE.o
4.39 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/PROGMAIN.o
2.86 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/ROMEMDEV.o
3.14 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/RTCEMDEV.o
4.23 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/SCCEMDEV.o
968 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/bld/SCRNEMDV.o
1.43 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/SCSIEMDV.o
8.17 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/SONYEMDV.o
9.33 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/bld/VIAEMDEV.o
95 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/bld/dummy
440.31 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/minivmac
826.42 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/minivmac.tns
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/.Parent
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/CNFGGLOB.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/CNFGRAPI.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/COMOSGLU.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/CONTROLM.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/DATE2SEC.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/EMCONFIG.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/ENDIANAC.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/GLOBGLUE.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/GLOBGLUE.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/INTLCHAR.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/IWMEMDEV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/IWMEMDEV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/KBRDEMDV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/KBRDEMDV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/M68KITAB.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/M68KITAB.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/MINEM68K.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/MINEM68K.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/MOUSEMDV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/MOUSEMDV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/MYOSGLUE.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/MYOSGLUE.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/PROGMAIN.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/PROGMAIN.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/ROMEMDEV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/ROMEMDEV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/RTCEMDEV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/RTCEMDEV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SCCEMDEV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SCCEMDEV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SCRNEMDV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SCRNEMDV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SCRNHACK.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SCSIEMDV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SCSIEMDV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SONYEMDV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SONYEMDV.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/STRCONST.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/SYSDEPNS.h
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/VIAEMDEV.c
741 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/.AppleDouble/VIAEMDEV.h
1.72 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/CNFGGLOB.h
1.11 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/CNFGRAPI.h
23.21 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/COMOSGLU.h
19.78 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/CONTROLM.h
3.97 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/DATE2SEC.h
4.54 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/EMCONFIG.h
3.16 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/ENDIANAC.h
35.74 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/GLOBGLUE.c
5.67 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/GLOBGLUE.h
56.74 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/INTLCHAR.h
4.45 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/IWMEMDEV.c
719 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/IWMEMDEV.h
4.44 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/KBRDEMDV.c
783 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/KBRDEMDV.h
147 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/LICENSE.txt
61.02 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/M68KITAB.c
4.25 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/M68KITAB.h
96.11 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/MINEM68K.c
1.38 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/MINEM68K.h
2.80 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/MOUSEMDV.c
694 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/MOUSEMDV.h
34.91 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/MYOSGLUE.c
9.41 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/MYOSGLUE.h
8.37 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/PROGMAIN.c
798 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/PROGMAIN.h
8.56 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/ROMEMDEV.c
657 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/ROMEMDEV.h
11.10 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/RTCEMDEV.c
811 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/RTCEMDEV.h
55.83 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/SCCEMDEV.c
857 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/SCCEMDEV.h
1.40 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/SCRNEMDV.c
688 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/SCRNEMDV.h
11.85 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/SCRNHACK.h
3.86 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/SCSIEMDV.c
721 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/SCSIEMDV.h
34.30 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/SONYEMDV.c
818 octets bytes minivmac-3.3.3-nspire/src/SONYEMDV.h
6.98 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/STRCONST.h
1.69 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/SYSDEPNS.h
25.29 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/VIAEMDEV.c
1.28 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/VIAEMDEV.h
10.38 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/src/sdl_p/SDL_tinspireevents.c
4.00 Mo MB minivmac-3.3.3-nspire/system.dsk.tns
135.33 Ko KB minivmac-3.3.3-nspire/vmac.ROM.tns

Pub / Ads

News articles referring to this archiveNews mentionnant cette archive

-
Rechercher
-
Sujets à la une
"NumWorks++": Challenge de modification matérielle pour rajouter une puce de mémoire Flash !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-83 Premium CE avec son chargeur pour 79,79€ port inclus !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-Nspire CX CAS à seulement 130€ TTC port inclus!
Jailbreake ta TI-Nspire avec Ndless et profite des meilleurs jeux et applications !
Transforme ta TI-Nspire CX en console Game Boy Advance!
12345
-
Donations/Premium
Pour plus de concours, de lots, de tests, nous aider à payer le serveur et les domaines...
PayPal : paiement en ligne sécurisé - secure online payments
Découvrez les avantages d'un compte donateur !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partenaires et pub
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
353 utilisateurs:
>242 invités
>105 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Autres sites intéressants
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)