π
<-
Chat plein-écran
[^]

WinBox 1.2


File hierarchy

DownloadTélécharger

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: Utilitaires TI-Nspire
Auteur Author: Lepzulnag
Type : Application
Taille Size: 858.70 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 20/01/2013 - 02:37:13
Mis à jour Updated: 10/05/2014 - 18:51:14
Uploadeur Uploader: Lepzulnag (Profil)
Téléchargements Downloads: 395
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a10587

Description 

WinBox est une FrameWork conçu pour aider/faciliter le travail des programmeurs nSpiriens. Sa principale fonction est de gérer les fenêtres, mais de nombreuses autres fonctions sont proposées (gestion des fichiers, compression, polices personnalisées, etc...).
Utilise la nSDL 1.1.0 de Hoffa.

Version 1.1 (09/02/2013) : Nombreux bugs corrigés et ajout de fonctions, voir la doc.

Version 1.2 (21/04/2014) : Bugs corrigés, amélioration du système, ajout de nouvelles méthodes et de boîtes de dialogues courantes.

10/05/2014 : Mini mise à jour incluant l'ajout des fonctions de compression/décompression à la sous-librairie EasyFiles.

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
9.04 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Documentation.html
13.01 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/background.png
2.49 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Basic1.png
3.81 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Basic2.png
3.46 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/BoxList1.png
3.43 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/BoxList2.png
3.36 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/BoxList3.png
20.82 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Button1.png
20.71 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Button2.png
18.42 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Button3.png
5.11 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Cardinal1.png
4.53 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Cardinal2.png
5.47 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Cardinal3.png
3.27 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Check.png
3.26 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Dialog1.png
3.63 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Dialog2.png
4.49 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Exemple0.png
5.79 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Exemple1.png
4.37 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Grid1.png
4.63 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Grid2.png
4.30 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Grid3.png
4.39 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Grid4.png
3.98 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Horizontal.png
4.38 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Label.png
3.05 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/List1.png
3.85 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/List2.png
4.30 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/List3.png
4.86 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/List4.png
1.12 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Logo Winbox.png
47.28 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Map.png
7.01 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/navBackground.png
6.27 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/navBackground2.png
2.27 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Panel1.png
2.65 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Panel2.png
5.46 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Pixmap1.png
54.40 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Pixmap2.png
3.73 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/ProgressBar.png
3.23 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Request.png
5.70 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Scrolled1.png
5.69 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Scrolled2.png
3.81 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Tab.png
5.49 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Table.png
4.19 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Text.png
3.48 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Images/Window.png
4.17 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Backgrounds.html
1.93 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Basic.html
3.29 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/BoxList.html
4.00 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Button.html
3.71 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Cardinal.html
2.30 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Check.html
5.87 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Connection.html
8.33 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Constructs.html
11.37 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Creation Widget.html
14.09 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Dessin.html
2.64 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Dialog.html
2.68 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/folder_getElements.html
3.78 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Grid.html
1.90 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Horizontal.html
3.06 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Label.html
7.91 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/List.html
4.46 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Liste des Widgets.html
3.71 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Map.html
5.01 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Menus.html
4.87 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Operations.html
3.93 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Organisation.html
4.72 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Panel.html
4.14 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Pixmap.html
3.39 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/ProgressBar.html
4.56 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Request.html
3.37 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Scrolled.html
4.14 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Tab.html
4.72 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Table.html
4.86 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Text.html
2.88 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Theme.html
5.82 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Tuto.html
1.88 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wActivateWidget.html
2.38 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wAddWidget.html
1.77 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wCloseWidget.html
1.73 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wConnect.html
1.61 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wDisplayBounds.html
1.65 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wDrawBackground.html
1.65 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wDrawBounds.html
1.62 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wDrawWidget.html
1.66 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wExecCallback.html
2.56 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wExTable.html
1.92 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wFindBounds.html
1.67 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wGetActiveWidget.html
1.47 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wGetPosition.html
6.32 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/Window.html
1.71 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wIsActivable.html
1.79 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wLayout_GetChildsList.html
1.88 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wLayout_GetCurrentChild.html
1.70 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wLayout_GetNumberOfChilds.html
2.24 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wList_GetPaths.html
2.34 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wList_GetSelectedItems.html
2.17 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wList_GetSelectedStrings.html
2.79 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wMenu_FileList.html
2.05 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wPlaceWidget.html
2.09 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wRemoveWidget.html
2.17 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wSetActiveWidget.html
1.62 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wSetBackground.html
1.97 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wSetDynamism.html
3.01 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wSetFreedArgs.html
1.60 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wSetHeight.html
1.57 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wSetSize.html
1.88 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wSetSpot.html
1.60 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wSetWidth.html
2.29 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/Pages/wTable.html
1.74 Ko KB Winbox-1.2/Documentation (fr)/style.css
439 octets bytes Winbox-1.2/Makefile.sample
251 octets bytes Winbox-1.2/README.txt
510 octets bytes Winbox-1.2/src/AllWidgets.h
5.03 Ko KB Winbox-1.2/src/BasicLayout.c
376 octets bytes Winbox-1.2/src/BasicLayout.h
3.03 Ko KB Winbox-1.2/src/BasicLayout.o
8.99 Ko KB Winbox-1.2/src/BoxList.c
254 octets bytes Winbox-1.2/src/BoxList.h
6.32 Ko KB Winbox-1.2/src/BoxList.o
5.14 Ko KB Winbox-1.2/src/Button.c
852 octets bytes Winbox-1.2/src/Button.h
3.72 Ko KB Winbox-1.2/src/Button.o
6.33 Ko KB Winbox-1.2/src/CardinalLayout.c
697 octets bytes Winbox-1.2/src/CardinalLayout.h
3.77 Ko KB Winbox-1.2/src/CardinalLayout.o
3.50 Ko KB Winbox-1.2/src/Check.c
424 octets bytes Winbox-1.2/src/Check.h
2.58 Ko KB Winbox-1.2/src/Check.o
5.38 Ko KB Winbox-1.2/src/Dialog.c
629 octets bytes Winbox-1.2/src/Dialog.h
3.75 Ko KB Winbox-1.2/src/Dialog.o
11.56 Ko KB Winbox-1.2/src/dialogs.c
479 octets bytes Winbox-1.2/src/dialogs.h
9.35 Ko KB Winbox-1.2/src/dialogs.o
4.90 Ko KB Winbox-1.2/src/EasyFiles.c
1.24 Ko KB Winbox-1.2/src/EasyFiles.h
3.66 Ko KB Winbox-1.2/src/EasyFiles.o
6.15 Ko KB Winbox-1.2/src/general.c
1.38 Ko KB Winbox-1.2/src/general.h
6.12 Ko KB Winbox-1.2/src/general.o
7.24 Ko KB Winbox-1.2/src/GridLayout.c
580 octets bytes Winbox-1.2/src/GridLayout.h
4.45 Ko KB Winbox-1.2/src/GridLayout.o
3.41 Ko KB Winbox-1.2/src/HorizontalLayout.c
264 octets bytes Winbox-1.2/src/HorizontalLayout.h
2.50 Ko KB Winbox-1.2/src/HorizontalLayout.o
3.82 Ko KB Winbox-1.2/src/keys.c
444 octets bytes Winbox-1.2/src/keys.h
8.23 Ko KB Winbox-1.2/src/keys.o
2.96 Ko KB Winbox-1.2/src/Label.c
526 octets bytes Winbox-1.2/src/Label.h
2.18 Ko KB Winbox-1.2/src/Label.o
174.72 Ko KB Winbox-1.2/src/libWinbox.a
20.03 Ko KB Winbox-1.2/src/List.c
1.38 Ko KB Winbox-1.2/src/List.h
15.61 Ko KB Winbox-1.2/src/List.o
433 octets bytes Winbox-1.2/src/Makefile
12.77 Ko KB Winbox-1.2/src/Map.c
1.17 Ko KB Winbox-1.2/src/Map.h
7.47 Ko KB Winbox-1.2/src/Map.o
6.77 Ko KB Winbox-1.2/src/menus.c
1.35 Ko KB Winbox-1.2/src/menus.h
5.57 Ko KB Winbox-1.2/src/menus.o
1.17 Ko KB Winbox-1.2/src/Panel.c
226 octets bytes Winbox-1.2/src/Panel.h
1.21 Ko KB Winbox-1.2/src/Panel.o
9.17 Ko KB Winbox-1.2/src/Pixmap.c
818 octets bytes Winbox-1.2/src/Pixmap.h
6.48 Ko KB Winbox-1.2/src/Pixmap.o
52 octets bytes Winbox-1.2/src/popup.h
669 octets bytes Winbox-1.2/src/popup.o
7.52 Ko KB Winbox-1.2/src/ProgressBar.c
941 octets bytes Winbox-1.2/src/ProgressBar.h
5.48 Ko KB Winbox-1.2/src/ProgressBar.o
9.21 Ko KB Winbox-1.2/src/Request.c
950 octets bytes Winbox-1.2/src/Request.h
6.73 Ko KB Winbox-1.2/src/Request.o
2.54 Ko KB Winbox-1.2/src/scrollbar.c
244 octets bytes Winbox-1.2/src/scrollbar.h
2.00 Ko KB Winbox-1.2/src/scrollbar.o
7.68 Ko KB Winbox-1.2/src/ScrolledLayout.c
417 octets bytes Winbox-1.2/src/ScrolledLayout.h
4.88 Ko KB Winbox-1.2/src/ScrolledLayout.o
2.93 Ko KB Winbox-1.2/src/structures.h
11.25 Ko KB Winbox-1.2/src/TabLayout.c
935 octets bytes Winbox-1.2/src/TabLayout.h
6.52 Ko KB Winbox-1.2/src/TabLayout.o
11.07 Ko KB Winbox-1.2/src/Table.c
1.38 Ko KB Winbox-1.2/src/Table.h
7.27 Ko KB Winbox-1.2/src/Table.o
310 octets bytes Winbox-1.2/src/test.c
462.67 Ko KB Winbox-1.2/src/test.elf
1.26 Ko KB Winbox-1.2/src/test.o
16.49 Ko KB Winbox-1.2/src/Text.c
1.24 Ko KB Winbox-1.2/src/Text.h
8.62 Ko KB Winbox-1.2/src/Text.o
8.53 Ko KB Winbox-1.2/src/textinput.c
547 octets bytes Winbox-1.2/src/textinput.h
6.35 Ko KB Winbox-1.2/src/textinput.o
11.80 Ko KB Winbox-1.2/src/theme.c
2.30 Ko KB Winbox-1.2/src/theme.h
5.63 Ko KB Winbox-1.2/src/theme.o
24.90 Ko KB Winbox-1.2/src/widgets.c
3.07 Ko KB Winbox-1.2/src/widgets.h
12.81 Ko KB Winbox-1.2/src/widgets.o
245 octets bytes Winbox-1.2/src/Winbox.h
3.44 Ko KB Winbox-1.2/src/Winbox.nsp
5.15 Ko KB Winbox-1.2/src/Window.c
687 octets bytes Winbox-1.2/src/Window.h
3.70 Ko KB Winbox-1.2/src/Window.o
510 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/AllWidgets.h
376 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/BasicLayout.h
254 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/BoxList.h
852 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Button.h
697 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/CardinalLayout.h
424 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Check.h
629 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Dialog.h
479 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/dialogs.h
2.48 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/EasyFiles.h
1.38 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/general.h
580 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/GridLayout.h
264 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/HorizontalLayout.h
444 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/keys.h
526 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Label.h
1.38 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/List.h
1.17 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Map.h
1.35 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/menus.h
545 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/nSDL_CustomFonts.h
226 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Panel.h
818 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Pixmap.h
52 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/popup.h
941 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/ProgressBar.h
1,023 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Request.h
244 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/scrollbar.h
417 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/ScrolledLayout.h
2.93 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/structures.h
935 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/TabLayout.h
1.38 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Table.h
1.24 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Text.h
547 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/textinput.h
2.30 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/theme.h
3.07 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/widgets.h
276 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Winbox.h
687 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox/Window.h
346 octets bytes Winbox-1.2/Winbox/include/Winbox.h
186.88 Ko KB Winbox-1.2/Winbox/lib/libWinbox.a

Pub / Ads

-
Search
-
Social TI-Planet
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
Phi NumWorks jailbreak
123
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
931 utilisateurs:
>896 invités
>30 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)