π
<-
Chat plein-écran
[^]

Ndless 1.2 prototypes


File hierarchy

 Downloads
 Uploaded files(14767)
 TI-Nspire
(2481)

 Utilitaires Kernels(21)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote (5/5):

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: Utilitaires Kernels TI-Nspire
Auteurs Authors: bsl, Xavier Andréani, ExtendeD, Geoffrey Anneheim
Type : Logiciel
Taille Size: 324.42 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 07/03/2011 - 01:07:13
Mis à jour Updated: 02/01/2012 - 04:11:33
Uploadeur Uploader: critor (Profil)
Téléchargements Downloads: 427
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2192

Description 

Exécutable sur PC permettant d'ouvrir les prototypes TI-Nspire CAS à l'assembleur.

Compatible uniquement avec l'OS 1.2.2344 et les prototypes TI-Nspire CAS.

Les calculatrices faisant tourner un OS 1.1 seront mises à jour en début d'installation.
L'OS 1.2.2344 n'est pas inclus, mais sera récupéré en ligne.


Cette version spéciale de Ndless ne marchera pas:
- avec les TI-Nspire basiques ou CAS commercialisées, même munies d'un OS 1.2
- avec les prototypes TI-Nspire basiques
- avec les prototypes TI-Nspire CAS+

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
22.74 Ko KB ndless12proto/bin/FlashEdit.exe
877 octets bytes ndless12proto/bin/install-ndless-nspire_emu.bat
18.63 Ko KB ndless12proto/bin/java.exe
19.90 Ko KB ndless12proto/bin/LoaderWrapper.exe
22.59 Ko KB ndless12proto/bin/MakeTNS.exe
563 octets bytes ndless12proto/bin/nspire-as
506 octets bytes ndless12proto/bin/nspire-gcc
954 octets bytes ndless12proto/bin/nspire-ld
8.92 Ko KB ndless12proto/include/common.h
147 octets bytes ndless12proto/include/LICENSE.txt
4.47 Ko KB ndless12proto/include/os.h
2.65 Ko KB ndless12proto/include/os_cas_1.2.2344.h
1.68 Ko KB ndless12proto/install-ndless.bat
753 octets bytes ndless12proto/LisezMoi.txt
51.08 Ko KB ndless12proto/Mozilla-Public-License-v1.1.html
77.58 Ko KB ndless12proto/ndless-particle-demo.gif
11.05 Ko KB ndless12proto/ReadMe-1.1.1.txt
729 octets bytes ndless12proto/ReadMe.txt
9.43 Ko KB ndless12proto/res/CAS/demo.tns
832 octets bytes ndless12proto/res/CAS/hook.tns
5.07 Ko KB ndless12proto/res/CAS/loader.tns
154 octets bytes ndless12proto/res/copier.tno
55.16 Ko KB ndless12proto/res/install-ndless.jar
169 octets bytes ndless12proto/src/arm/assemble_all.sh
463 octets bytes ndless12proto/src/arm/bootstrapper.h
2.50 Ko KB ndless12proto/src/arm/components/drawString.S
3.62 Ko KB ndless12proto/src/arm/components/files.S
147 octets bytes ndless12proto/src/arm/components/LICENSE.txt
1.27 Ko KB ndless12proto/src/arm/components/utils.S
154 octets bytes ndless12proto/src/arm/copier.tno
250 octets bytes ndless12proto/src/arm/demo/demo.pro
5.90 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/gravity_particles.c
1.41 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/gravity_particles.h
13.73 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/LICENSE.html
3.72 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/main.c
750 octets bytes ndless12proto/src/arm/demo/Makefile
3.55 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/particle.c
1.56 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/particle.h
2.21 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/particle_system.c
1.39 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/particle_system.h
2.45 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/utils.c
1.26 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/utils.h
2.42 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/vector.c
1.56 Ko KB ndless12proto/src/arm/demo/vector.h
4.05 Ko KB ndless12proto/src/arm/hook.S
14.48 Ko KB ndless12proto/src/arm/loader.S
1.56 Ko KB ndless12proto/src/arm/Makefile
2.49 Ko KB ndless12proto/src/doc/Ndess-Development.txt
77.58 Ko KB ndless12proto/src/doc/ndless-particle-demo.gif
11.05 Ko KB ndless12proto/src/doc/ReadMe.txt
609 octets bytes ndless12proto/src/doc/TODO.txt
8.92 Ko KB ndless12proto/src/include/common.h
147 octets bytes ndless12proto/src/include/LICENSE.txt
4.47 Ko KB ndless12proto/src/include/os.h
2.65 Ko KB ndless12proto/src/include/os_cas_1.2.2344.h
1.68 Ko KB ndless12proto/src/install-ndless.bat
333 octets bytes ndless12proto/src/java/.classpath
382 octets bytes ndless12proto/src/java/.project
1.83 Ko KB ndless12proto/src/java/build.xml
155 octets bytes ndless12proto/src/java/build_config.properties.tpl
45 octets bytes ndless12proto/src/java/Makefile
14.24 Ko KB ndless12proto/src/java/ndless.pro
411 octets bytes ndless12proto/src/java/Ndless.userlibraries
1.92 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/common/ClassPathHacker.java
3.44 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/common/DirScanner.java
1.68 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/common/LibPathHacker.java
995 octets bytes ndless12proto/src/java/src/ndless/install/common/NdlessException.java
8.70 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/common/TempFileManager.java
14.85 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/common/Utils.java
1.64 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/gui/ContinueDialog.java
875 octets bytes ndless12proto/src/java/src/ndless/install/gui/CurrentStep.java
8.83 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/gui/MainFrame.java
25.21 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/injection/Injector.java
2.33 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/Main.java
7.13 Ko KB ndless12proto/src/java/src/ndless/install/setup/ConnectivitySetup.java
2.10 Ko KB ndless12proto/src/Makefile
276 octets bytes ndless12proto/src/Makefile.config.tpl
306 octets bytes ndless12proto/src/Makefile.include
51.08 Ko KB ndless12proto/src/Mozilla-Public-License-v1.1.html
65 octets bytes ndless12proto/src/system/crt0.S
240 octets bytes ndless12proto/src/system/ldscript
147 octets bytes ndless12proto/src/system/LICENSE.txt
247 octets bytes ndless12proto/src/system/Makefile
64 octets bytes ndless12proto/src/system/stdlibsym.S
1.28 Ko KB ndless12proto/src/system/syscalls.c
211 octets bytes ndless12proto/src/tools/build/Makefile
563 octets bytes ndless12proto/src/tools/build/nspire-as
506 octets bytes ndless12proto/src/tools/build/nspire-gcc
954 octets bytes ndless12proto/src/tools/build/nspire-ld
6.54 Ko KB ndless12proto/src/tools/FlashEdit/FlashEdit.c
877 octets bytes ndless12proto/src/tools/FlashEdit/install-ndless-nspire_emu.bat
361 octets bytes ndless12proto/src/tools/FlashEdit/Makefile
1.37 Ko KB ndless12proto/src/tools/InstallerTools/javarunner.c
254 octets bytes ndless12proto/src/tools/InstallerTools/Makefile
3.43 Ko KB ndless12proto/src/tools/LoaderWrapper/LoaderWrapper.c
295 octets bytes ndless12proto/src/tools/LoaderWrapper/Makefile
445 octets bytes ndless12proto/src/tools/Makefile
271 octets bytes ndless12proto/src/tools/MakeTNS/Makefile
3.27 Ko KB ndless12proto/src/tools/MakeTNS/MakeTNS.c
672 octets bytes ndless12proto/system/crt0.o
65 octets bytes ndless12proto/system/crt0.S
240 octets bytes ndless12proto/system/ldscript
147 octets bytes ndless12proto/system/LICENSE.txt
247 octets bytes ndless12proto/system/Makefile
644 octets bytes ndless12proto/system/stdlibsym.o
64 octets bytes ndless12proto/system/stdlibsym.S
1.28 Ko KB ndless12proto/system/syscalls.c
968 octets bytes ndless12proto/system/syscalls.o

Pub / Ads

News articles referring to this archiveNews mentionnant cette archive

-
Search
-
Social TI-Planet
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
Phi NumWorks jailbreak
123
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
621 utilisateurs:
>564 invités
>52 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)