π
<-
Chat plein-écran
[^]

Bugs and Request for SkinEditor of TIemu

Nouveautés, projets, mises à jour.

Re: Bugs and Request for SkinEditor of TIemu

Unread postby compsystems » 28 Dec 2014, 05:23

I have optimized the keyboard map file ti89.map and ti92.map

welcome your comments

Code: Select all
Model: TI89t

// English mapping
// TI89 (VTi-compatible)

// Functions

PCKEY_F1:TIKEY_F1
PCKEY_F2:TIKEY_F2
PCKEY_F3:TIKEY_F3
PCKEY_F4:TIKEY_F4
PCKEY_F5:TIKEY_F5
PCKEY_F6:TIKEY_F1,TIKEY_2ND
PCKEY_F7:TIKEY_F2,TIKEY_2ND
PCKEY_F8:TIKEY_F3,TIKEY_2ND
PCKEY_F9:TIKEY_APPS
//[F10]: Send
//[F11]: Debug
//[F12]: Rom

// Alphabetical

PCKEY_A:TIKEY_EQUALS,TIKEY_ALPHA
PCKEY_B:TIKEY_PALEFT,TIKEY_ALPHA
PCKEY_C:TIKEY_PARIGHT,TIKEY_ALPHA
PCKEY_D:TIKEY_COMMA,TIKEY_ALPHA
PCKEY_E:TIKEY_DIVIDE,TIKEY_ALPHA
PCKEY_F:TIKEY_PIPE,TIKEY_ALPHA
PCKEY_G:TIKEY_7,TIKEY_ALPHA
PCKEY_H:TIKEY_8,TIKEY_ALPHA
PCKEY_I:TIKEY_9,TIKEY_ALPHA
PCKEY_J:TIKEY_MULTIPLY,TIKEY_ALPHA
PCKEY_K:TIKEY_EE,TIKEY_ALPHA
PCKEY_L:TIKEY_4,TIKEY_ALPHA
PCKEY_M:TIKEY_5,TIKEY_ALPHA
PCKEY_N:TIKEY_6,TIKEY_ALPHA
PCKEY_O:TIKEY_MINUS,TIKEY_ALPHA
PCKEY_P:TIKEY_STORE,TIKEY_ALPHA
PCKEY_Q:TIKEY_1,TIKEY_ALPHA
PCKEY_R:TIKEY_2,TIKEY_ALPHA
PCKEY_S:TIKEY_3,TIKEY_ALPHA
PCKEY_T:TIKEY_T
PCKEY_U:TIKEY_PLUS,TIKEY_ALPHA
PCKEY_V:TIKEY_0,TIKEY_ALPHA
PCKEY_W:TIKEY_PERIOD,TIKEY_ALPHA
PCKEY_X:TIKEY_X
PCKEY_Y:TIKEY_Y
PCKEY_Z:TIKEY_Z
// [SPC]
PCKEY_SPACE:TIKEY_NEGATE,TIKEY_ALPHA

// Numerical Keyboard

PCKEY_0:TIKEY_0
PCKEY_1:TIKEY_1
PCKEY_2:TIKEY_2
PCKEY_3:TIKEY_3
PCKEY_4:TIKEY_4
PCKEY_5:TIKEY_5
PCKEY_6:TIKEY_6
PCKEY_7:TIKEY_7
PCKEY_8:TIKEY_8
PCKEY_9:TIKEY_9

PCKEY_NUMPAD0:TIKEY_0
PCKEY_NUMPAD1:TIKEY_1
PCKEY_NUMPAD2:TIKEY_2
PCKEY_NUMPAD3:TIKEY_3
PCKEY_NUMPAD4:TIKEY_4
PCKEY_NUMPAD5:TIKEY_5
PCKEY_NUMPAD6:TIKEY_6
PCKEY_NUMPAD7:TIKEY_7
PCKEY_NUMPAD8:TIKEY_8
PCKEY_NUMPAD9:TIKEY_9


// Cursor

// [^]
PCKEY_UP:TIKEY_UP
// [v]
PCKEY_DOWN:TIKEY_DOWN
// [->]
PCKEY_RIGHT:TIKEY_RIGHT
// [<-]
PCKEY_LEFT:TIKEY_LEFT

// Shift keys

// [Shift]: First shift
PCKEY_SHIFT_L:TIKEY_SHIFT
PCKEY_SHIFT_R:TIKEY_SHIFT

// [2nd]: Second shift // Alt PC
PCKEY_MENU:TIKEY_2ND

// [Diamond]: Third shift
PCKEY_CONTROL_L:TIKEY_DIAMOND
PCKEY_CONTROL_R:TIKEY_DIAMOND

// [Alpha]: Fourth shift
PCKEY_CAPITAL:TIKEY_ALPHA


//Explorer

// [Diamond]+[^]: Home page
//PCKEY_HOME:TIKEY_UP,TIKEY_DIAMOND

// [Diamond]+[Q]: HOME
PCKEY_HOME:TIKEY_HOME

// [2nd]+[^]: Back page
PCKEY_PRIOR:TIKEY_UP,TIKEY_2ND

// [2nd]+[v]: Next page
PCKEY_NEXT:TIKEY_DOWN,TIKEY_2ND

// [Diamont]+[v]: End page
PCKEY_END:TIKEY_DOWN,TIKEY_DIAMOND


// Operations

// [+]
PCKEY_ADD:TIKEY_PLUS
// [*]
PCKEY_MULTIPLY:TIKEY_MULTIPLY
// [/]
PCKEY_DIVIDE:TIKEY_DIVIDE
// [-]
PCKEY_SUBTRACT:TIKEY_MINUS
// [^]
PCKEY_OEM_SCROLL:TIKEY_POWER
// [(-)]
PCKEY_OEM_MINUS:TIKEY_NEGATE

// Others

// [ON]
PCKEY_OEM_3:TIKEY_ON
PCKEY_STARTKEY:TIKEY_ON

// [Enter1]
PCKEY_RETURN:TIKEY_ENTER1
//TIKEY_ENTER2

// [Esc]
PCKEY_ESCAPE:TIKEY_ESCAPE

// [Backspace <-]
PCKEY_BACK:TIKEY_BACKSPACE

//[2nd]+[BackSpace] "Insert"
PCKEY_INSERT:TIKEY_BACKSPACE,TIKEY_2ND

// [Clear]
PCKEY_DELETE:TIKEY_CLEAR

// [ -> ] "store"
PCKEY_TAB:TIKEY_STORE

// [=]
PCKEY_OEM_PLUS:TIKEY_EQUALS

// [(] "["
PCKEY_OEM_4:TIKEY_PALEFT

// [)] "]"
PCKEY_OEM_6:TIKEY_PARIGHT

// [;]
PCKEY_OEM_1:TIKEY_9,TIKEY_2ND

// ["]
PCKEY_OEM_7:TIKEY_1,TIKEY_2ND

// [\]
PCKEY_OEM_5:TIKEY_2,TIKEY_2ND

// [,]
PCKEY_OEM_COMMA:TIKEY_COMMA

// [.]
PCKEY_OEM_PERIOD:TIKEY_PERIOD
PCKEY_DECIMAL:TIKEY_PERIOD

// [/]
PCKEY_OEM_2:TIKEY_DIVIDE

// [|]
PCKEY_OEM102:TIKEY_PIPE

//TIKEY_EE
//TIKEY_CATALOG
// Linux
PCKEY_SEPARATOR:TIKEY_ENTER1Code: Select all
Model: TI92

// English mapping
// TI92/VOYAGE200 (VTi-compatible)

// Functions

PCKEY_F1:TIKEY_F1
PCKEY_F2:TIKEY_F2
PCKEY_F3:TIKEY_F3
PCKEY_F4:TIKEY_F4
PCKEY_F5:TIKEY_F5
PCKEY_F6:TIKEY_F6
PCKEY_F7:TIKEY_F7
PCKEY_F8:TIKEY_F8
PCKEY_F9:TIKEY_APPS
//[F10]: Send
//[F11]: Debug
//[F12]: Rom


// Alphabetical Keyboard

PCKEY_A:TIKEY_A
PCKEY_B:TIKEY_B
PCKEY_C:TIKEY_C
PCKEY_D:TIKEY_D
PCKEY_E:TIKEY_E
PCKEY_F:TIKEY_F
PCKEY_G:TIKEY_G
PCKEY_H:TIKEY_H
PCKEY_I:TIKEY_I
PCKEY_J:TIKEY_J
PCKEY_K:TIKEY_K
PCKEY_L:TIKEY_L
PCKEY_M:TIKEY_M
PCKEY_N:TIKEY_N
PCKEY_O:TIKEY_O
PCKEY_P:TIKEY_P
PCKEY_Q:TIKEY_Q
PCKEY_R:TIKEY_R
PCKEY_S:TIKEY_S
PCKEY_T:TIKEY_T
PCKEY_U:TIKEY_U
PCKEY_V:TIKEY_V
PCKEY_W:TIKEY_W
PCKEY_X:TIKEY_X
PCKEY_Y:TIKEY_Y
PCKEY_Z:TIKEY_Z
// [SPC]
PCKEY_SPACE:TIKEY_SPACE

// Numerical Keyboard

PCKEY_0:TIKEY_0
PCKEY_1:TIKEY_1
PCKEY_2:TIKEY_2
PCKEY_3:TIKEY_3
PCKEY_4:TIKEY_4
PCKEY_5:TIKEY_5
PCKEY_6:TIKEY_6
PCKEY_7:TIKEY_7
PCKEY_8:TIKEY_8
PCKEY_9:TIKEY_9

PCKEY_NUMPAD0:TIKEY_0
PCKEY_NUMPAD1:TIKEY_1
PCKEY_NUMPAD2:TIKEY_2
PCKEY_NUMPAD3:TIKEY_3
PCKEY_NUMPAD4:TIKEY_4
PCKEY_NUMPAD5:TIKEY_5
PCKEY_NUMPAD6:TIKEY_6
PCKEY_NUMPAD7:TIKEY_7
PCKEY_NUMPAD8:TIKEY_8
PCKEY_NUMPAD9:TIKEY_9


// Cursor

// [^]
PCKEY_UP:TIKEY_UP
// [v]
PCKEY_DOWN:TIKEY_DOWN
// [->]
PCKEY_RIGHT:TIKEY_RIGHT
// [<-]
PCKEY_LEFT:TIKEY_LEFT


// Shift keys
// [Shift]: First shift
PCKEY_SHIFT_L:TIKEY_SHIFT
PCKEY_SHIFT_R:TIKEY_SHIFT

// [2nd]: Second shift // Alt PC
PCKEY_MENU:TIKEY_2ND

// [Diamond]: Third shift
PCKEY_CONTROL_L:TIKEY_DIAMOND
PCKEY_CONTROL_R:TIKEY_DIAMOND

// [Hand]: Fourth shift
PCKEY_CAPITAL:TIKEY_HAND


//Explorer

// [Diamond]+[^]: Home page
//PCKEY_HOME:TIKEY_UP,TIKEY_DIAMOND

// [Diamond]+[Q]: HOME
PCKEY_HOME:TIKEY_Q,TIKEY_DIAMOND

// [2nd]+[^]: Back page
PCKEY_PRIOR:TIKEY_UP,TIKEY_2ND

// [2nd]+[v]: Next page
PCKEY_NEXT:TIKEY_DOWN,TIKEY_2ND

// [Diamont]+[v]: End page
PCKEY_END:TIKEY_DOWN,TIKEY_DIAMOND


// Operations

// [+]
PCKEY_ADD:TIKEY_PLUS
// [*]
PCKEY_MULTIPLY:TIKEY_MULTIPLY
// [/]
PCKEY_DIVIDE:TIKEY_DIVIDE
// [-]
PCKEY_SUBTRACT:TIKEY_MINUS
// [^]
PCKEY_OEM_SCROLL:TIKEY_POWER
// [(-)]
PCKEY_OEM_MINUS:TIKEY_NEGATE

// Others

// [ON]
PCKEY_OEM_3:TIKEY_ON
PCKEY_STARTKEY:TIKEY_ON

// [Enter1]
PCKEY_RETURN:TIKEY_ENTER1
//TIKEY_ENTER2

// [Esc]
PCKEY_ESCAPE:TIKEY_ESCAPE

// [Backspace <-]
PCKEY_BACK:TIKEY_BACKSPACE

//[2nd]+[BackSpace] "Insert"
PCKEY_INSERT:TIKEY_BACKSPACE,TIKEY_2ND

// [Clear]
PCKEY_DELETE:TIKEY_CLEAR

// [ -> ] "store"
PCKEY_TAB:TIKEY_STORE

// [=]
PCKEY_OEM_PLUS:TIKEY_EQUALS

// [(] "["
PCKEY_OEM_4:TIKEY_PALEFT

// [)] "]"
PCKEY_OEM_6:TIKEY_PARIGHT

// [;]
PCKEY_OEM_1:TIKEY_M,TIKEY_2ND

// ["]
PCKEY_OEM_7:TIKEY_L,TIKEY_2ND

// [\]
PCKEY_OEM_5:TIKEY_EQUALS,TIKEY_2ND

// [,]
PCKEY_OEM_COMMA:TIKEY_COMMA

// [.]
PCKEY_OEM_PERIOD:TIKEY_PERIOD
PCKEY_DECIMAL:TIKEY_PERIOD

// [/]
PCKEY_OEM_2:TIKEY_DIVIDE

// [|]
PCKEY_OEM102:TIKEY_K,TIKEY_2ND

//TIKEY_MODE
//TIKEY_SIN
//TIKEY_COS
//TIKEY_TAN
//TIKEY_THETA

// Linux
PCKEY_SEPARATOR:TIKEY_ENTER2


PD:
1: What is the keyword for the [Alt Gr]? PCKEY_?
2: Please include TiEmu keyboard support in Spanish ti89_spn.map & ti92_spn.map
User avatar
compsystems
Niveau 9: IC (Compteur Infatigable)
Niveau 9: IC (Compteur Infatigable)
Level up: 29.7%
 
Posts: 232
Joined: 30 May 2011, 13:44
Gender: Male
Calculator(s):

Re: Bugs and Request for SkinEditor of TIemu

Unread postby compsystems » 19 Feb 2015, 19:45

TIEMU sometimes
fails
because the files are in a virtual folder.

In recent versions of Windows-os, can not change, rewrite files in the installation folder :(

for example TIEMU stored settings file on the path

C:\Program Files\TiEmu\share\tiemu\tiemu.ini

but windows does not allow store in the installation folder :(

C:\Users\username\AppData\Local\
VirtualStore
\Program Files\TiEmu\share\tiemu\tiemu.ini

the solution is to move these files elsewhere for windows version as

C:\Users\username\AppData\Local\TiEmu\share\tiemu\tiemu.ini

Any person, who tries to resurrect TiEmu. 0:] Or definitely bury.
User avatar
compsystems
Niveau 9: IC (Compteur Infatigable)
Niveau 9: IC (Compteur Infatigable)
Level up: 29.7%
 
Posts: 232
Joined: 30 May 2011, 13:44
Gender: Male
Calculator(s):

Re: Bugs and Request for SkinEditor of TIemu

Unread postby compsystems » 21 Feb 2015, 00:00

Another problem encountered in TIEMU is when you hold a key with the selected pointer and then moves the pointer without releasing the left mouse button. The next key pressed unresponsive and sets the function of the previous key. :?
User avatar
compsystems
Niveau 9: IC (Compteur Infatigable)
Niveau 9: IC (Compteur Infatigable)
Level up: 29.7%
 
Posts: 232
Joined: 30 May 2011, 13:44
Gender: Male
Calculator(s):

Previous

Return to Actualités

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

-
Search
-
Featured topics
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Concours TI-Planet-Casio de rentrée 2019. 3 défis pour plus d'une 15aine de calculatrices graphiques et nombre de goodies sortant de l'ordinaire ! :D
123
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...

Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
663 utilisateurs:
>573 invités
>84 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)