π
<-
Chat plein-écran
[^]

OSlauncher


File hierarchy

 Downloads
 Uploaded files(13976)
 TI-Nspire
(2456)

 Utilitaires(346)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote (5/5):

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: Utilitaires TI-Nspire
Auteurs Authors: Lionel Debroux, compu
Type : Assembleur nécessitant un kernel
Taille Size: 818.25 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 16/04/2011 - 00:35:01
Mis à jour Updated: 01/01/2012 - 11:32:45
Uploadeur Uploader: critor (Profil)
Téléchargements Downloads: 7331
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a3223

Description 

Permet de lancer sans installation n'importe quel OS TI-Nspire décrypté.

Pour un gain de place, les images d'OS compressées sont gérées.

Nécessite Ndless 3.1 (ou plus vieux, avec la version archivée dans le zip)
Ne fonctionne pas pour Nspire CX et n'est d'ailleurs pas forcément fiable pour les autres modèles non plus.

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
18.66 Ko KB oslauncher/ndless_headers/common.h
3.17 Ko KB oslauncher/ndless_headers/libndls.h
15.18 Ko KB oslauncher/ndless_headers/os.h
4.42 Ko KB oslauncher/ndless_headers/syscalls.h
4.93 Ko KB oslauncher/zlib/adler32.c
1.94 Ko KB oslauncher/zlib/adler32.o
1.93 Ko KB oslauncher/zlib/amiga/Makefile.pup
1.80 Ko KB oslauncher/zlib/amiga/Makefile.sas
60.80 Ko KB oslauncher/zlib/ChangeLog
5.67 Ko KB oslauncher/zlib/CMakeLists.txt
2.46 Ko KB oslauncher/zlib/compress.c
17.09 Ko KB oslauncher/zlib/configure
3.63 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/buffer_demo.adb
4.36 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/mtest.adb
4.15 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/read.adb
2.13 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/readme.txt
12.87 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/test.adb
5.86 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/zlib-streams.adb
4.23 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/zlib-streams.ads
3.25 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/zlib-thin.adb
15.45 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/zlib-thin.ads
19.92 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/zlib.adb
13.28 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/ada/zlib.ads
511 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/ada/zlib.gpr
12.13 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/amd64/amd64-match.S
9.79 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/asm686/match.S
1.58 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/asm686/README.686
17.02 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/blast/blast.c
3.16 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/blast/blast.h
127 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/blast/Makefile
74 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/blast/README
8 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/blast/test.pk
13 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/blast/test.txt
2.44 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/delphi/readme.txt
16.03 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/delphi/ZLib.pas
186 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/delphi/ZLibConst.pas
2.29 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/delphi/zlibd32.mak
2.44 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/AssemblyInfo.cs
7.85 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/ChecksumImpl.cs
2.19 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/CircularBuffer.cs
6.19 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/CodecBase.cs
3.90 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/Deflater.cs
9.69 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/DotZLib.cs
5.27 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/DotZLib.csproj
10.90 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/GZipStream.cs
3.65 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/Inflater.cs
7.50 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib/UnitTests.cs
1.15 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib.build
71.02 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib.chm
907 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/DotZLib.sln
1.33 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/LICENSE_1_0.txt
2.30 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/dotzlib/readme.txt
16.03 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/gcc_gvmat64/gvmat64.S
21.18 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/infback9/infback9.c
1.56 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/infback9/infback9.h
6.44 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/infback9/inffix9.h
1.94 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/infback9/inflate9.h
13.09 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/infback9/inftree9.c
2.83 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/infback9/inftree9.h
51 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/infback9/README
39.66 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/inflate86/inffas86.c
41.84 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/inflate86/inffast.S
526 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/iostream/test.cpp
4.99 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/iostream/zfstream.cpp
2.41 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/iostream/zfstream.h
9.07 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/iostream2/zstream.h
711 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/iostream2/zstream_test.cpp
1.46 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/iostream3/README
1.46 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/iostream3/test.cc
491 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/iostream3/TODO
13.13 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/iostream3/zfstream.cc
11.95 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/iostream3/zfstream.h
86 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/masmx64/bld_ml64.bat
16.06 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/masmx64/gvmat64.asm
7.40 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/masmx64/inffas8664.c
10.33 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/masmx64/inffasx64.asm
1.21 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/masmx64/readme.txt
92 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/masmx86/bld_ml32.bat
16.03 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/masmx86/inffas32.asm
15.43 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/masmx86/match686.asm
873 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/masmx86/readme.txt
4.65 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/crypt.h
7.47 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/ioapi.c
6.68 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/ioapi.h
11.62 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/iowin32.c
851 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/minizip/iowin32.h
457 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/minizip/Makefile
901 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/minizip/make_vms.com
16.75 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/miniunz.c
14.11 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/minizip.c
109 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/minizip/MiniZip64_Changes.txt
2.98 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/MiniZip64_info.txt
7.67 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/mztools.c
677 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/minizip/mztools.h
69.46 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/unzip.c
15.97 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/unzip.h
64.13 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/zip.c
15.01 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/minizip/zip.h
15.32 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/pascal/example.pas
2.93 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/pascal/readme.txt
2.29 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/pascal/zlibd32.mak
7.84 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/pascal/zlibpas.pas
101 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/puff/Makefile
40.05 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/puff/puff.c
1.30 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/puff/puff.h
3.00 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/puff/README
1.18 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/puff/zeros.raw
3.05 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/README.contrib
7.45 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/testzlib/testzlib.c
205 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/testzlib/testzlib.txt
234 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/untgz/Makefile
281 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/untgz/Makefile.msc
16.15 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/untgz/untgz.c
2.18 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/readme.txt
18.52 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/miniunz.vcxproj
921 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/miniunz.vcxproj.filters
143 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/miniunz.vcxproj.user
18.11 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/minizip.vcxproj
921 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/minizip.vcxproj.filters
143 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/minizip.vcxproj.user
26.67 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/testzlib.vcxproj
2.09 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/testzlib.vcxproj.filters
143 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/testzlib.vcxproj.user
18.56 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/testzlibdll.vcxproj
923 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/testzlibdll.vcxproj.filters
143 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/testzlibdll.vcxproj.user
944 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlib.rc
26.96 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlibstat.vcxproj
2.46 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlibstat.vcxproj.filters
143 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlibstat.vcxproj.user
6.15 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlibvc.def
9.92 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlibvc.sln
39.74 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlibvc.vcxproj
3.94 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlibvc.vcxproj.filters
143 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc10/zlibvc.vcxproj.user
12.64 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/miniunz.vcproj
12.45 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/minizip.vcproj
18.51 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/testzlib.vcproj
12.67 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/testzlibdll.vcproj
944 octets bytes oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/zlib.rc
19.07 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/zlibstat.vcproj
6.15 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/zlibvc.def
10.36 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/zlibvc.sln
27.37 Ko KB oslauncher/zlib/contrib/vstudio/vc9/zlibvc.vcproj
13.36 Ko KB oslauncher/zlib/crc32.c
29.85 Ko KB oslauncher/zlib/crc32.h
11.40 Ko KB oslauncher/zlib/crc32.o
66.40 Ko KB oslauncher/zlib/deflate.c
12.38 Ko KB oslauncher/zlib/deflate.h
13.86 Ko KB oslauncher/zlib/deflate.o
9.12 Ko KB oslauncher/zlib/doc/algorithm.txt
20.02 Ko KB oslauncher/zlib/doc/rfc1950.txt
36.08 Ko KB oslauncher/zlib/doc/rfc1951.txt
24.45 Ko KB oslauncher/zlib/doc/rfc1952.txt
5.07 Ko KB oslauncher/zlib/doc/txtvsbin.txt
16.01 Ko KB oslauncher/zlib/example.c
23.54 Ko KB oslauncher/zlib/examples/enough.c
8.39 Ko KB oslauncher/zlib/examples/fitblk.c
25.25 Ko KB oslauncher/zlib/examples/gun.c
16.44 Ko KB oslauncher/zlib/examples/gzappend.c
13.69 Ko KB oslauncher/zlib/examples/gzjoin.c
40.45 Ko KB oslauncher/zlib/examples/gzlog.c
4.32 Ko KB oslauncher/zlib/examples/gzlog.h
1.77 Ko KB oslauncher/zlib/examples/README.examples
29.13 Ko KB oslauncher/zlib/examples/zlib_how.html
6.17 Ko KB oslauncher/zlib/examples/zpipe.c
14.95 Ko KB oslauncher/zlib/examples/zran.c
16.10 Ko KB oslauncher/zlib/FAQ
678 octets bytes oslauncher/zlib/gzclose.c
4.57 Ko KB oslauncher/zlib/gzguts.h
13.74 Ko KB oslauncher/zlib/gzlib.c
20.09 Ko KB oslauncher/zlib/gzread.c
14.26 Ko KB oslauncher/zlib/gzwrite.c
1.71 Ko KB oslauncher/zlib/INDEX
22.09 Ko KB oslauncher/zlib/infback.c
8.17 Ko KB oslauncher/zlib/infback.o
13.12 Ko KB oslauncher/zlib/inffast.c
427 octets bytes oslauncher/zlib/inffast.h
2.32 Ko KB oslauncher/zlib/inffast.o
6.19 Ko KB oslauncher/zlib/inffixed.h
51.39 Ko KB oslauncher/zlib/inflate.c
6.25 Ko KB oslauncher/zlib/inflate.h
13.59 Ko KB oslauncher/zlib/inflate.o
13.45 Ko KB oslauncher/zlib/inftrees.c
2.86 Ko KB oslauncher/zlib/inftrees.h
2.83 Ko KB oslauncher/zlib/inftrees.o
70.09 Ko KB oslauncher/zlib/libz.a
764 octets bytes oslauncher/zlib/Makefile
7.67 Ko KB oslauncher/zlib/Makefile.in
23.45 Ko KB oslauncher/zlib/make_vms.com
10.95 Ko KB oslauncher/zlib/minigzip.c
3.02 Ko KB oslauncher/zlib/msdos/Makefile.bor
2.55 Ko KB oslauncher/zlib/msdos/Makefile.dj2
1.41 Ko KB oslauncher/zlib/msdos/Makefile.emx
2.85 Ko KB oslauncher/zlib/msdos/Makefile.msc
2.58 Ko KB oslauncher/zlib/msdos/Makefile.tc
69.53 Ko KB oslauncher/zlib/ndless-lib/libz.a
4.63 Ko KB oslauncher/zlib/nintendods/Makefile
209 octets bytes oslauncher/zlib/nintendods/README
4.90 Ko KB oslauncher/zlib/old/as400/bndsrc
6.77 Ko KB oslauncher/zlib/old/as400/compile.clp
4.57 Ko KB oslauncher/zlib/old/as400/readme.txt
20.36 Ko KB oslauncher/zlib/old/as400/zlib.inc
1.51 Ko KB oslauncher/zlib/old/descrip.mms
3.68 Ko KB oslauncher/zlib/old/Makefile.riscos
4.01 Ko KB oslauncher/zlib/old/os2/Makefile.os2
778 octets bytes oslauncher/zlib/old/os2/zlib.def
133 octets bytes oslauncher/zlib/old/README
5.92 Ko KB oslauncher/zlib/old/visual-basic.txt
10.98 Ko KB oslauncher/zlib/old/visualc6/example.dsp
11.03 Ko KB oslauncher/zlib/old/visualc6/minigzip.dsp
2.45 Ko KB oslauncher/zlib/old/visualc6/README.txt
17.63 Ko KB oslauncher/zlib/old/visualc6/zlib.dsp
1.06 Ko KB oslauncher/zlib/old/visualc6/zlib.dsw
6.28 Ko KB oslauncher/zlib/qnx/package.qpg
5.08 Ko KB oslauncher/zlib/README
3.06 Ko KB oslauncher/zlib/treebuild.xml
44.18 Ko KB oslauncher/zlib/trees.c
8.27 Ko KB oslauncher/zlib/trees.h
12.60 Ko KB oslauncher/zlib/trees.o
1.95 Ko KB oslauncher/zlib/uncompr.c
1.41 Ko KB oslauncher/zlib/watcom/watcom_f.mak
1.37 Ko KB oslauncher/zlib/watcom/watcom_l.mak
17.50 Ko KB oslauncher/zlib/win32/DLL_FAQ.txt
2.52 Ko KB oslauncher/zlib/win32/Makefile.bor
1.42 Ko KB oslauncher/zlib/win32/Makefile.emx
4.01 Ko KB oslauncher/zlib/win32/Makefile.gcc
4.01 Ko KB oslauncher/zlib/win32/Makefile.msc
4.75 Ko KB oslauncher/zlib/win32/README-WIN32.txt
117 octets bytes oslauncher/zlib/win32/VisualC.txt
1.13 Ko KB oslauncher/zlib/win32/zlib.def
1.11 Ko KB oslauncher/zlib/win32/zlib1.rc
13.06 Ko KB oslauncher/zlib/zconf.h
13.11 Ko KB oslauncher/zlib/zconf.h.cmakein
13.06 Ko KB oslauncher/zlib/zconf.h.in
4.14 Ko KB oslauncher/zlib/zlib.3
8.48 Ko KB oslauncher/zlib/zlib.3.pdf
77.70 Ko KB oslauncher/zlib/zlib.h
978 octets bytes oslauncher/zlib/zlib.map
254 octets bytes oslauncher/zlib/zlib.pc.in
3.80 Ko KB oslauncher/zlib/zlib2ansi
7.14 Ko KB oslauncher/zlib/zutil.c
7.00 Ko KB oslauncher/zlib/zutil.h
1.86 Ko KB oslauncher/zlib/zutil.o
1.82 Ko KB oslauncher/old_ndless20/dummyos/dummyos.c
218 octets bytes oslauncher/old_ndless20/dummyos/ldscript
594 octets bytes oslauncher/old_ndless20/dummyos/Makefile
550 octets bytes oslauncher/old_ndless20/dummyos/phoenix.raw.zip.tns
1.82 Ko KB oslauncher/old_ndless20/dummyos/dummyos (1).c
218 octets bytes oslauncher/old_ndless20/dummyos/ldscript (2)
594 octets bytes oslauncher/old_ndless20/dummyos/Makefile (3)
550 octets bytes oslauncher/old_ndless20/dummyos/phoenix.raw.zip (4).tns
569 octets bytes oslauncher/old_ndless20/Makefile
5.58 Ko KB oslauncher/old_ndless20/oslauncher.c
1.67 Ko KB oslauncher/old_ndless20/oslauncher.tns
583 octets bytes oslauncher/Makefile
4.68 Ko KB oslauncher/oslauncher.c
28.10 Ko KB oslauncher/oslauncher.tns

Pub / Ads

-
Search
-
Social TI-Planet
-
Featured topics
Concours de dessin de Noël 2022 par Casio jusqu'au 30 janvier 2023 : programme ton menu de Noël sur ta fx-92+ Spéciale Collège ou Graph 90/35+E II
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Aidez la communauté à documenter les révisions matérielles en listant vos calculatrices graphiques !
12345
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
565 utilisateurs:
>555 invités
>6 membres
>4 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)