π
<-
Chat plein-écran
[^]

Oefentoets


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(22924)
 HP-Prime(2986)

 mViewer GX Creator App(2413)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: sienna2000
Type : Application
Page(s) : 4
Taille Size: 195.68 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 08/04/2021 - 06:49:19
Uploadeur Uploader: sienna2000 (Profil)
Téléchargements Downloads: 3
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2721333

Description 

UITWERKINGEN

Naam:

Studentnummer:
OEFENTOETS 2021
ETFUND3.3 C-programmeren
Klassen: EE3 Doc.: DASSEM woensdag 31-03-2021

Opgave 1 – Theorie vragen

1.1) Zie het stukje code hieronder. Realiseer dezelfde functionaliteit met een while-loop.
(2punten)

int n = 0; int n = 0;

for (n=0; n < 3; n++) { while (n < 3) {
printf(“%d”, n); printf(“%d”, n);
} n++;
}

1.2) Noem drie bit-operatoren en geef kort aan wat ze doen? (3punten)

| bitgewijze OR, deze bewerking levert een 1 op indien één van de bitwaarde een 1 is.

& bitgewijze AND, deze bewerking levert enkel een 1 op indien beide bit-waarden een 1 zijn.

^ exclusief OR, deze bewerking levert enkel een 1 op indien er een verschil is tussen beide bit-waarden.

1.3) Wat bedoelen we met een functie-definitie? (2punten)

Met de functie-definitie bedoelen we de functie-body, dit is de daadwerkelijk code die uitgevoerd wordt
wanneer de functie wordt aangeroepen.

1.4) Zie het stukje code hieronder. Wat is hier fout?(2punten)

char array[3] = “abc”; Er is te weinig ruimte voor de gehele string, er is namelijk geen

plek voor het ‘’ karakter.
OEFENTOETS ETFUND3.3 C-PROGRAMMEREN

1.5) Noem 2 verschillende functies om karakters van de standaard-uitvoer (het toetsenbord) te
lezen (2punten)?
scanf() → scanf (“%d”, &integer), de invoer bestaat enkel uit gehele getallen, en wordt
opgeslagen in de variabele genaamd integer. De invoer wordt verwerkt nadat er op ENTER is gedrukt.
int integer = _getch() → lees direct (zonder op ENTER te wachten) een integer in, en slaat deze
op in de variabele integer.

Opgave 2 - Pythagoras
Werk eerst het programma uit op de kladblaadjes welke te vinden zijn aan het einde van het tentamen.
Daarna werk je de opgaven netjes uit op de antwoordbladen.

Maak een functie die de schuine zijde van een rechthoekige driehoek berekend en retourneert. De 2
rechthoekszijde dien je aan de gebruiker te vragen.

Let op, globale variabelen zijn niet toegestaan. Je dient een compleet programma te maken.

Punten krijg je, indien correct, voor:

• Functie-prototype 4 punten
• Functie-definitie 8 punten
• Functie-aanroep 4 punten
• main() - programma 4 punten

TOTAAL: 20 punten

#include <math.h> // sqrt

float schuine_zijde(int zijde_a, int zijde_b); // rechthoek zijdes mogen ook float's zijn...

int main(void)
{
int zijde_a = 0;
int zijde_b = 0;
printf("Geef de twee schijne zijde van de driehoek: n");
printf("Schuine zijde a: ");
scanf("%d", &zijde_a);
printf("Schuine zijde b: ");
scanf("%d", &zijde_b);
printf("De schuine zijde berekend is: %f", schuine_zijde(zijde_a, zijde_b));

_getch();
}

float schuine_zijde(int zijde_a, int zijde_b)
{
return (float)sqrt(((zijde_a*zijde_a) + (zijde_b*zijde_b)));
}
-2-
OEFENTOETS ETFUND3.3 C-PROGRAMMEREN
Opgave 3 - 6 Multiple-choice vragen
Bij onderstaande vragen zijn de ‘include-files’ gemakshalve weggelaten,
zoals #include <stdio.h>. Hier hoef je dan ook niet op te letten.

Opgave 1 – Wat wordt er afgedrukt als onderstaande code wordt gecompileerd en uitgevoerd?

int main (void) a 05.3
{ b 5.3
int e = (int)5.3; c 05
printf("%02d", e); d 5.30
return 0;
}

Opgave 2 – Wat wordt er afgedrukt als onderstaande code wordt gecompileerd en uitgevoerd?
a hallohallo
int main (void)
b hallohallo
{
c hallo
char string[] = "hallohallo";
d hallo-
printf("%s", string);
return 0;
}


Opgave 3 – Wat wordt er afgedrukt als onderstaande code wordt gecompileerd en uitgevoerd?

int main (void) a 13
{ b 31
printf("%d", 1 << 3); c 81
printf("%d", 3 >> 1); d 18
return 0;
}


Opgave 4 – Wat wordt er afgedrukt als onderstaande code wordt gecompileerd en uitgevoerd?
a 543210
int main (void)
b 43210
{ c 12345
int t = 5;
d 5
while (t < 5) {
printf ("%d", t--);
}
printf ("%d", t);
return 0;
}
-3-
OEFENTOETS ETFUND3.3 C-PROGRAMMEREN

Opgave 5 – Wat wordt er afgedrukt als onderstaande code wordt gecompileerd en uitgevoerd?

int main (void) a hal
{ b lo
int s = 3; c hallo
switch (s) { d lo!!
case 1:
printf ("hal");
case 3:
printf ("lo");
case 4:
printf ("!!");
default:
break;
}
return 0;
}Opgave 6 – Wat wordt er afgedrukt als onderstaande code wordt gecompileerd en uitgevoerd?
a 65
int main (void) b 56
{
c 66
int d = 5;
d 55
printf ("%d", d);
printf ("%d", d);
return 0;
}
-4-

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.08 Ko KB Oefentoe.hpprgm
192.43 Ko KB Oefentoe.hpappdir.zip
94 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
445 utilisateurs:
>431 invités
>8 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)