π
<-
Chat plein-écran
[^]

mech week1+2


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(25928)
 HP-Prime(4031)

 mViewer GX Creator App(3102)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: mathijsbaks
Type : Application
Page(s) : 18
Taille Size: 622.79 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 14/01/2021 - 14:30:09
Uploadeur Uploader: mathijsbaks (Profil)
Téléchargements Downloads: 3
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2680291

Description 

MEMECH2.2, Jaar 2020-2021: week 1 Dr. ir. A.J.M. Sipers

Gegeven: 5 kN
4 kN/m


????
???? ???? ????
15 kNm
3m 6m 3m


Gevraagd: Dwarskrachtfunctie ????(????), buigmomentfunctie ????(????)

Oplossing:
24kN 5 kN
4 kN/m


????
???? ???? ????
15 kNm
3m 6m 3m


???????? ????????


Evenwicht van balk ???????? .

∑ ???????? = 0:
+(???????? ) ∙ (9) − (5) ∙ (12) + 15 − (24) ∙ (6) = 0
9 ∙ ???????? − 60 + 15 − 144 = 0
9 ∙ ???????? − 189 = 0 ⇔ ???????? = 21 kN

∑ ???????? = 0:
+???????? + ???????? − 5 − 24 = 0
???????? + 21 − 29 = 0
???????? − 8 = 0 ⇔ ???????? = 8 kN


Snede bij ????, 0 < ???? < 3 m.
24kN 5 kN
4 kN/m
????(????)

???? ???? ????(????) ????(????)
???? ???? 6m ???? 3m ????
????(????) 15 kNm
8 kN
????m 12 − ???? m 21 kN
MEMECH2.2, Jaar 2020-2021: week 1 Dr. ir. A.J.M. Sipers

Evenwicht van deel ????????.


???? ???? ????(????)

????(????)
????m

8 kN
∑ ???????? = 0:
−????(????) + 8 = 0
8 = ????(????)
????(????) = 8 kN

∑ ???????? = 0:
+????(????) − (8) ∙ (????) = 0
????(????) = 8 ∙ ???? kNm

Controle: ????(????) = ????′(????)


Evenwicht van deel ???????? .
24kN 5 kN
4 kN/m
????(????)

????(????)
???? ???? 6m ???? 3m ????
15 kNm


21 kN
12 − ???? m
∑ ???????? = 0:
+????(????) + 21 − 5 − 24 = 0
????(????) − 8 = 0
????(????) = 8 kN

∑ ???????? = 0:
−????(????) + (21) ∙ (9 − ????) − (5) ∙ (12 − ????) − (24) ∙ (6 − ????) + 15 = 0
189 − 21 ∙ ???? − 60 + 5 ∙ ???? − 144 + 24 ∙ ???? + 15 = ????(????)
8 ∙ ???? = ????(????)
????(????) = 8 ∙ ???? kNm

Snede bij ????, 3 < ???? < 9 m.
4 ∙ (???? − 3) kN 4 ∙ (9 − ????) kN 5 kN
4 kN/m 4 kN/m
????(????)

????(????) ????(????)
???? 3m ???? ???? ???? ???? 3m ????
15 kNm ????(????)

8 kN 21 kN

????m 12 − ???? m
MEMECH2.2, Jaar 2020-2021: week 1 Dr. ir. A.J.M. Sipers

Evenwicht van deel ????????.
4 ∙ (???? − 3) kN
4 kN/m
∑ ???????? = 0:
−????(????) − 4 ∙ (???? − 3) + 8 = 0
−4 ∙ ???? + 12 + 8 = ????(????) ???? ????(????)
???? 3m ????
−4 ∙ ???? + 20 = ????(????)
15 kNm ????(????)
????(????) = −4 ∙ ???? + 20 kN 8 kN
????m

∑ ???????? = 0:
????−3
+????(????) + (4 ∙ (???? − 3)) ∙ ( ) − (8) ∙ (????) + 15 = 0
2
????(????) + 2 ∙ (???? − 3) ∙ (???? − 3) − 8 ∙ ???? + 15 = 0
????(????) + 2 ∙ (???? 2 − 6 ∙ ???? + 9) − 8 ∙ ???? + 15 = 0
????(????) + 2 ∙ ???? 2 − 12 ∙ ???? + 18 − 8 ∙ ???? + 15 = 0
????(????) + 2 ∙ ???? 2 − 20 ∙ ???? + 33 = 0
????(????) = −2 ∙ ???? 2 + 20 ∙ ???? − 33 kNm


Controle: ????(????) = ????′(????)


Snede bij ????, 9 < ???? < 12 m.

24kN 5 kN
4 kN/m
????(????)

????(????) ????(????)
???? 3m ???? 6m ???? ???? ???? ????
15 kNm ????(????)

8 kN 21 kN
????m 12 − ???? mEvenwicht van deel ???????? .

∑ ???????? = 0:
+????(????) − 5 = 0
????(????) − 5 = 0
????(????) = 5 kN

∑ ???????? = 0:
−????(????) − (5) ∙ (12 − ????) = 0
−60 + 5 ∙ ???? = ????(????)
????(????) = 5 ∙ ???? − 60 kNm


Controle: ????(????) = ????′(????)
MEMECH2.2, Jaar 2020-2021: week 1 Dr. ir. A.J.M. Sipers

Dwarskrachtfunctie ????(????)

8, 0 < ???? < 3 m
????(????) = {−4 ∙ ???? + 20, 3 < ???? < 9 m kN
5, 9 < ???? < 12 m

Buigmomentfunctie ????(????)
8 ∙ ????, 0 < ???? < 3 m
2
????(????) = {−2 ∙ ???? + 20 ∙ ???? − 33, 3 < ???? < 9 m kNm
5 ∙ ???? − 60 , 9 < ???? < 12 m

20
Dwarskrachtgrafiek

????(9− ) = −16 kN
????(9+ ) = +5 kN
10
8 kN
5 kN
0
2 4 6 8 10 12
21 kN
10
20Buigmomentgrafiek 30????(3− ) = +24 kNm 15 kNm
????(3+ ) = +9 kNm 20
10
0
2 4 6 8 10 1210
20
30Op deel ???????? : ????(????) = −4 ∙ ???? + 20 = 0 kN ⇔ ????=5m
????(????) ≤ ???????????????? = ????(5) = 17 kNmHuiswerk
a) Snede bij ????, 3 < ???? < 9 m. Evenwicht van deel ???????? .
b) Snede bij ????, 9 < ???? < 12 m. Evenwicht van deel ????????.
MEMECH2.2, Jaar 2020-2021: week 1 Dr. ir. A.J.M. Sipers

Huiswerk
Gegeven: 5 kN
4 kN/m


????
???? ???? ????
15 kNm
3m 6m 3m


Gevraagd: Dwarskrachtfunctie ????(????), buigmomentfunctie ????(????)
MEMECH2.2, Jaar 2020-2021: week 1 Dr. ir. A.J.M. Sipers

Dwarskrachtfunctie ????(????)
−5, 0 < ???? < 3 m
????(????) = {28 − 4 ∙ ????, 3 < ???? < 9 m kN
−8, 9 < ???? < 12 m

Buigmomentfunctie ????(????)
−5 ∙ ????, 0 < ???? < 3 m
2
????(????) = {−2 ∙ ???? + 28 ∙ ???? − 81, 3 < ???? < 9 m kNm
96 − 8 ∙ ???? , 9 < ???? < 12 m


Dwarskrachtgrafiek 20????(????) = −5 kN, 0<???? <3m
???? = 3− m ⇒ ????(3− ) = −5 kN
10

????(????) = 28 − 4 ∙ ????, 3<???? <9m
???? = 3+ m ⇒ ????(3+ ) = 28 − 4 ∙ 3 = +16 kN 21 kN

0
2 4 6 8 10 12
...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.09 Ko KB mech_wee.hpprgm
620.50 Ko KB mech_wee.hpappdir.zip
95 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Social
-
Featured topics
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.2 pour les Nspire CX II
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
620 utilisateurs:
>585 invités
>28 membres
>7 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)