π
<-
Chat plein-écran
[^]

Py4Calc


Hierarchy of files

 Downloads
 Files uploaded(11735)
 TI-83 Premium CE / 84+CE
(1323)

 Utilitaires(254)

DownloadTélécharger

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Auteurs Authors: Zynk, Dogm
Type : Python
Taille Size: 8.37 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 28/03/2020 - 18:13:59
Mis à jour Updated: 29/03/2020 - 18:29:17
Uploadeur Uploader: Zynk (Profil)
Téléchargements Downloads: 10
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2618648

Description 

Py4Calc est un script python permettant de transformer des scripts python en programme Ti-Basic

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
290 octets bytes Py4CalcV2/Examples/GuessGame.py
272 octets bytes Py4CalcV2/Examples/PythagorasTheorem.py
24.25 Ko KB Py4CalcV2/Readme.odt
188.00 Ko KB Py4CalcV2/tibasic.exe
13.57 Ko KB Py4CalcV2/Py4CalcV2.py
229 octets bytes Py4CalcV2/lib/collections/abc.pyc
46.01 Ko KB Py4CalcV2/lib/collections/__init__.pyc
666 octets bytes Py4CalcV2/lib/distutils/command/command_template
217.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-10.0-amd64.exe
186.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-10.0.exe
574.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-14.0-amd64.exe
447.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-14.0.exe
60.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-6.0.exe
64.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-7.1.exe
60.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-8.0.exe
219.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-9.0-amd64.exe
191.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/command/wininst-9.0.exe
2.29 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/log.pyc
308 octets bytes Py4CalcV2/lib/distutils/README
26 octets bytes Py4CalcV2/lib/distutils/tests/includetest.rst
2.26 Ko KB Py4CalcV2/lib/distutils/tests/Setup.sample
422 octets bytes Py4CalcV2/lib/distutils/__init__.pyc
9.55 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/architecture.rst
3.18 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/base64mime.pyc
11.28 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/charset.pyc
7.15 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/contentmanager.pyc
1.65 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/encoders.pyc
6.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/errors.pyc
10.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/feedparser.pyc
12.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/generator.pyc
16.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/header.pyc
20.82 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/headerregistry.pyc
1.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/iterators.pyc
37.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/message.pyc
5.64 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/parser.pyc
9.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/policy.pyc
7.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/quoprimime.pyc
9.27 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/utils.pyc
5.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/_encoded_words.pyc
75.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/_header_value_parser.pyc
12.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/_parseaddr.pyc
14.53 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/_policybase.pyc
1.67 Ko KB Py4CalcV2/lib/email/__init__.pyc
6.17 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/aliases.pyc
1.86 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/ascii.pyc
2.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/base64_codec.pyc
1.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/big5.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/big5hkscs.pyc
3.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/bz2_codec.pyc
2.89 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/charmap.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp037.pyc
2.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1006.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1026.pyc
7.96 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1125.pyc
2.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1140.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1250.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1251.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1252.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1253.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1254.pyc
2.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1255.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1256.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1257.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp1258.pyc
2.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp273.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp424.pyc
7.68 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp437.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp500.pyc
1.67 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp65001.pyc
2.49 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp720.pyc
8.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp737.pyc
7.71 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp775.pyc
7.35 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp850.pyc
7.72 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp852.pyc
7.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp855.pyc
2.46 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp856.pyc
7.33 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp857.pyc
7.32 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp858.pyc
7.66 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp860.pyc
7.68 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp861.pyc
7.86 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp862.pyc
7.68 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp863.pyc
7.82 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp864.pyc
7.68 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp865.pyc
8.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp866.pyc
7.70 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp869.pyc
2.52 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp874.pyc
2.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp875.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp932.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp949.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/cp950.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/euc_jisx0213.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/euc_jis_2004.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/euc_jp.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/euc_kr.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/gb18030.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/gb2312.pyc
1.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/gbk.pyc
2.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/hex_codec.pyc
2.59 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/hp_roman8.pyc
1.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/hz.pyc
5.61 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/idna.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso2022_jp.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso2022_jp_1.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso2022_jp_2.pyc
1.46 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso2022_jp_2004.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso2022_jp_3.pyc
1.46 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso2022_jp_ext.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso2022_kr.pyc
2.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_1.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_10.pyc
2.49 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_11.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_13.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_14.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_15.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_16.pyc
2.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_2.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_3.pyc
2.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_4.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_5.pyc
2.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_6.pyc
2.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_7.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_8.pyc
2.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/iso8859_9.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/johab.pyc
2.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/koi8_r.pyc
2.36 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/koi8_t.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/koi8_u.pyc
2.41 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/kz1048.pyc
1.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/latin_1.pyc
7.58 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_arabic.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_centeuro.pyc
2.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_croatian.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_cyrillic.pyc
2.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_farsi.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_greek.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_iceland.pyc
2.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_latin2.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_roman.pyc
2.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_romanian.pyc
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mac_turkish.pyc
1.68 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/mbcs.pyc
1.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/oem.pyc
2.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/palmos.pyc
2.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/ptcp154.pyc
6.29 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/punycode.pyc
2.41 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/quopri_codec.pyc
1.75 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/raw_unicode_escape.pyc
2.98 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/rot_13.pyc
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/shift_jis.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/shift_jisx0213.pyc
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/shift_jis_2004.pyc
2.48 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/tis_620.pyc
2.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/undefined.pyc
1.73 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/unicode_escape.pyc
1.74 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/unicode_internal.pyc
4.74 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_16.pyc
1.62 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_16_be.pyc
1.62 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_16_le.pyc
4.64 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_32.pyc
1.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_32_be.pyc
1.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_32_le.pyc
1.54 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_7.pyc
1.60 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_8.pyc
4.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/utf_8_sig.pyc
3.22 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/uu_codec.pyc
3.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/zlib_codec.pyc
3.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/encodings/__init__.pyc
49.31 Ko KB Py4CalcV2/lib/html/entities.pyc
3.34 Ko KB Py4CalcV2/lib/html/__init__.pyc
33.86 Ko KB Py4CalcV2/lib/http/client.pyc
32.61 Ko KB Py4CalcV2/lib/http/server.pyc
5.81 Ko KB Py4CalcV2/lib/http/__init__.pyc
13.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/importlib/abc.pyc
996 octets bytes Py4CalcV2/lib/importlib/machinery.pyc
9.16 Ko KB Py4CalcV2/lib/importlib/util.pyc
28.52 Ko KB Py4CalcV2/lib/importlib/_bootstrap.pyc
40.86 Ko KB Py4CalcV2/lib/importlib/_bootstrap_external.pyc
3.67 Ko KB Py4CalcV2/lib/importlib/__init__.pyc
2.12 Mo MB Py4CalcV2/lib/libcrypto-1_1.dll
800.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/library.zip
524.53 Ko KB Py4CalcV2/lib/libssl-1_1.dll
60.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/logging/__init__.pyc
404.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/pydoc_data/topics.pyc
102 octets bytes Py4CalcV2/lib/pydoc_data/_pydoc.css
170 octets bytes Py4CalcV2/lib/pydoc_data/__init__.pyc
158.52 Ko KB Py4CalcV2/lib/pyexpat.pyd
23.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/select.pyd
1.27 Mo MB Py4CalcV2/lib/tcl86t.dll
1.15 Mo MB Py4CalcV2/lib/tk86t.dll
1.11 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/commondialog.pyc
1.65 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/constants.pyc
1.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/dialog.pyc
12.01 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/filedialog.pyc
3.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/messagebox.pyc
10.32 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/simpledialog.pyc
20.65 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/auto.tcl
125.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/clock.tcl
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/ascii.enc
90.70 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/big5.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1250.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1251.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1252.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1253.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1254.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1255.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1256.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1257.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp1258.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp437.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp737.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp775.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp850.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp852.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp855.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp857.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp860.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp861.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp862.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp863.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp864.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp865.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp866.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp869.enc
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp874.enc
47.08 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp932.enc
129.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp936.enc
127.37 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp949.enc
89.68 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/cp950.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/dingbats.enc
1.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/ebcdic.enc
83.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/euc-cn.enc
80.60 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/euc-jp.enc
91.72 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/euc-kr.enc
84.59 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/gb12345.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/gb1988.enc
82.55 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/gb2312-raw.enc
83.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/gb2312.enc
192 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso2022-jp.enc
115 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso2022-kr.enc
226 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso2022.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-1.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-10.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-13.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-14.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-15.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-16.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-2.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-3.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-4.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-5.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-6.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-7.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-8.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/iso8859-9.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/jis0201.enc
78.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/jis0208.enc
69.31 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/jis0212.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/koi8-r.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/koi8-u.enc
90.70 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/ksc5601.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macCentEuro.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macCroatian.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macCyrillic.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macDingbats.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macGreek.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macIceland.enc
46.90 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macJapan.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macRoman.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macRomania.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macThai.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macTurkish.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/macUkraine.enc
40.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/shiftjis.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/symbol.enc
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/encoding/tis-620.enc
7.71 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/history.tcl
9.46 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/http1.0/http.tcl
735 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/http1.0/pkgIndex.tcl
23.86 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/init.tcl
989 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/af.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/af_za.msg
1.92 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ar.msg
259 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ar_in.msg
1.77 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ar_jo.msg
1.77 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ar_lb.msg
1.77 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ar_sy.msg
2.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/be.msg
1.78 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/bg.msg
2.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/bn.msg
259 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/bn_in.msg
1.08 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ca.msg
1.27 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/cs.msg
1.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/da.msg
1.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/de.msg
812 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/de_at.msg
1.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/de_be.msg
2.20 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/el.msg
300 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_au.msg
305 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_be.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_bw.msg
288 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_ca.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_gb.msg
321 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_hk.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_ie.msg
310 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_in.msg
300 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_nz.msg
321 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_ph.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_sg.msg
245 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_za.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/en_zw.msg
1.20 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/eo.msg
1.15 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es.msg
242 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_ar.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_bo.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_cl.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_co.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_cr.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_do.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_ec.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_gt.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_hn.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_mx.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_ni.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_pa.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_pe.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_pr.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_py.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_sv.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_uy.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/es_ve.msg
1.18 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/et.msg
985 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/eu.msg
287 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/eu_es.msg
1.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fa.msg
1.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fa_in.msg
417 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fa_ir.msg
1.12 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fi.msg
986 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fo.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fo_fo.msg
1.18 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fr.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fr_be.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fr_ca.msg
281 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/fr_ch.msg
1.11 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ga.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ga_ie.msg
950 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/gl.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/gl_es.msg
1.01 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/gv.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/gv_gb.msg
1.89 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/he.msg
1.70 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/hi.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/hi_in.msg
1.09 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/hr.msg
1.30 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/hu.msg
914 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/id.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/id_id.msg
1.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/is.msg
1.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/it.msg
244 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/it_ch.msg
1.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ja.msg
978 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/kl.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/kl_gl.msg
1.53 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ko.msg
1.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/kok.msg
254 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/kok_in.msg
346 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ko_kr.msg
966 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/kw.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/kw_gb.msg
1.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/lt.msg
1.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/lv.msg
2.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/mk.msg
1.76 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/mr.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/mr_in.msg
910 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ms.msg
259 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ms_my.msg
690 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/mt.msg
1.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/nb.msg
1.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/nl.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/nl_be.msg
1.12 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/nn.msg
1.18 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/pl.msg
1.10 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/pt.msg
279 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/pt_br.msg
1.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ro.msg
1.99 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ru.msg
242 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ru_ua.msg
1.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/sh.msg
1.17 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/sk.msg
1.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/sl.msg
1.24 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/sq.msg
1.99 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/sr.msg
1.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/sv.msg
991 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/sw.msg
1.79 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ta.msg
251 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/ta_in.msg
2.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/te.msg
411 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/te_in.msg
2.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/th.msg
1.11 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/tr.msg
2.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/uk.msg
1.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/vi.msg
3.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/zh.msg
312 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/zh_cn.msg
752 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/zh_hk.msg
339 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/zh_sg.msg
346 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/msgs/zh_tw.msg
31.95 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/opt0.4/optparse.tcl
607 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/opt0.4/pkgIndex.tcl
22.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/package.tcl
816 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/parray.tcl
32.66 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/safe.tcl
5.29 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tclIndex
11.36 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tm.tcl
141 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Abidjan
1.36 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Accra
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Addis_Ababa
1.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Algiers
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Asmara
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Asmera
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Bamako
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Bangui
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Banjul
169 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Bissau
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Blantyre
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Brazzaville
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Bujumbura
3.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Cairo
1.53 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Casablanca
7.11 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Ceuta
180 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Conakry
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Dakar
186 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Dar_es_Salaam
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Djibouti
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Douala
1.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/El_Aaiun
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Freetown
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Gaborone
176 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Harare
298 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Johannesburg
1.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Juba
180 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Kampala
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Khartoum
176 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Kigali
175 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Kinshasa
141 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Lagos
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Libreville
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Lome
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Luanda
180 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Lubumbashi
176 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Lusaka
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Malabo
143 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Maputo
194 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Maseru
195 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Mbabane
182 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Mogadishu
200 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Monrovia
235 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Nairobi
200 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Ndjamena
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Niamey
183 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Nouakchott
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Ouagadougou
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Porto-Novo
200 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Sao_Tome
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Timbuktu
920 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Tripoli
1.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Tunis
1.55 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Africa/Windhoek
7.98 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Adak
8.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Anchorage
203 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Anguilla
202 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Antigua
1.68 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Araguaina
1.93 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Buenos_Aires
1.96 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Catamarca
237 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/ComodRivadavia
1.93 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Cordoba
1.93 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Jujuy
1.99 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/La_Rioja
1.96 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Mendoza
1.96 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Rio_Gallegos
1.90 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Salta
1.99 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/San_Juan
1.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/San_Luis
1.99 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Tucuman
1.96 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Argentina/Ushuaia
182 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Aruba
7.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Asuncion
332 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Atikokan
172 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Atka
1.90 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Bahia
6.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Bahia_Banderas
413 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Barbados
996 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Belem
1.81 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Belize
331 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Blanc-Sablon
1.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Boa_Vista
237 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Bogota
8.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Boise
234 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Buenos_Aires
7.31 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Cambridge_Bay
7.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Campo_Grande
1.33 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Cancun
274 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Caracas
222 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Catamarca
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Cayenne
180 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Cayman
10.75 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Chicago
6.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Chihuahua
193 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Coral_Harbour
214 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Cordoba
416 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Costa_Rica
211 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Creston
7.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Cuiaba
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Curacao
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Danmarkshavn
7.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Dawson
1.83 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Dawson_Creek
8.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Denver
7.82 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Detroit
203 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Dominica
8.24 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Edmonton
1.16 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Eirunepe
269 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/El_Salvador
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Ensenada
1.34 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Fortaleza
4.32 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Fort_Nelson
226 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Fort_Wayne
7.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Glace_Bay
7.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Godthab
9.78 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Goose_Bay
7.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Grand_Turk
202 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Grenada
205 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Guadeloupe
385 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Guatemala
240 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Guayaquil
208 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Guyana
10.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Halifax
8.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Havana
595 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Hermosillo
6.83 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indiana/Indianapolis
8.27 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indiana/Knox
6.87 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indiana/Marengo
7.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indiana/Petersburg
6.83 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indiana/Tell_City
6.20 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indiana/Vevay
6.83 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indiana/Vincennes
7.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indiana/Winamac
228 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Indianapolis
7.22 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Inuvik
7.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Iqaluit
818 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Jamaica
206 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Jujuy
8.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Juneau
9.11 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Kentucky/Louisville
8.08 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Kentucky/Monticello
199 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Knox_IN
187 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Kralendijk
210 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/La_Paz
444 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Lima
9.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Los_Angeles
223 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Louisville
190 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Lower_Princes
1.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Maceio
590 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Managua
1.10 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Manaus
202 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Marigot
242 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Martinique
6.37 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Matamoros
6.46 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Mazatlan
214 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Mendoza
7.95 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Menominee
6.28 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Merida
6.31 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Metlakatla
6.65 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Mexico_City
6.69 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Miquelon
9.93 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Moncton
6.34 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Monterrey
2.77 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Montevideo
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Montreal
205 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Montserrat
8.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Nassau
10.75 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/New_York
7.65 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Nipigon
8.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Nome
1.32 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Noronha
8.08 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/North_Dakota/Beulah
8.08 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/North_Dakota/Center
8.09 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/North_Dakota/New_Salem
6.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Ojinaga
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Panama
7.31 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Pangnirtung
244 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Paramaribo
479 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Phoenix
6.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Port-au-Prince
196 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Porto_Acre
1,016 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Porto_Velho
155 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Port_of_Spain
273 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Puerto_Rico
3.49 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Punta_Arenas
7.66 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Rainy_River
7.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Rankin_Inlet
1.34 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Recife
1.68 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Regina
7.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Resolute
1.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Rio_Branco
214 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Rosario
1.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Santarem
189 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Santa_Isabel
8.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Santiago
595 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Santo_Domingo
7.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Sao_Paulo
6.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Scoresbysund
182 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Shiprock
8.18 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Sitka
208 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/St_Barthelemy
10.66 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/St_Johns
203 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/St_Kitts
203 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/St_Lucia
204 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/St_Thomas
205 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/St_Vincent
845 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Swift_Current
329 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Tegucigalpa
6.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Thule
7.87 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Thunder_Bay
8.27 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Tijuana
10.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Toronto
202 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Tortola
9.27 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Vancouver
201 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Virgin
7.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Whitehorse
9.16 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Winnipeg
8.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Yakutat
7.31 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/America/Yellowknife
316 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Casey
312 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Davis
206 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/DumontDUrville
2.73 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Macquarie
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Mawson
190 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/McMurdo
2.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Palmer
145 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Rothera
193 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/South_Pole
143 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Syowa
5.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Troll
144 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Antarctica/Vostok
176 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Arctic/Longyearbyen
166 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Aden
1.54 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Almaty
6.89 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Amman
1.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Anadyr
1.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Aqtau
1.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Aqtobe
847 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Ashgabat
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Ashkhabad
1.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Atyrau
1.60 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Baghdad
166 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Bahrain
2.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Baku
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Bangkok
2.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Barnaul
7.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Beirut
1.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Bishkek
175 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Brunei
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Calcutta
1.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Chita
1.53 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Choibalsan
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Chongqing
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Chungking
356 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Colombo
164 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Dacca
7.84 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Damascus
351 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Dhaka
226 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Dili
142 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Dubai
791 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Dushanbe
7.17 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Famagusta
7.79 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Gaza
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Harbin
7.76 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Hebron
2.10 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Hong_Kong
1.49 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Hovd
381 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Ho_Chi_Minh
1.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Irkutsk
182 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Istanbul
357 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Jakarta
205 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Jayapura
7.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Jerusalem
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Kabul
1.94 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Kamchatka
441 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Karachi
169 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Kashgar
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Kathmandu
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Katmandu
2.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Khandyga
324 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Kolkata
1.94 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Krasnoyarsk
362 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Kuala_Lumpur
646 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Kuching
168 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Kuwait
164 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Macao
2.09 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Macau
1.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Magadan
234 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Makassar
406 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Manila
165 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Muscat
7.20 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Nicosia
1.95 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Novokuznetsk
2.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Novosibirsk
1.94 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Omsk
1.57 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Oral
175 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Phnom_Penh
356 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Pontianak
263 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Pyongyang
169 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Qatar
1.55 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Qyzylorda
169 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Rangoon
142 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Riyadh
183 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Saigon
2.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Sakhalin
848 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Samarkand
719 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Seoul
887 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Shanghai
359 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Singapore
1.95 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Srednekolymsk
1.27 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Taipei
847 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Tashkent
1.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Tbilisi
6.86 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Tehran
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Tel_Aviv
171 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Thimbu
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Thimphu
374 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Tokyo
2.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Tomsk
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Ujung_Pandang
1.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Ulaanbaatar
187 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Ulan_Bator
143 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Urumqi
1.94 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Ust-Nera
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Vientiane
1.94 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Vladivostok
1.94 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Yakutsk
235 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Yangon
1.98 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Yekaterinburg
1.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Asia/Yerevan
9.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Azores
7.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Bermuda
6.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Canary
237 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Cape_Verde
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Faeroe
6.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Faroe
175 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Jan_Mayen
9.09 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Madeira
1.92 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Reykjavik
154 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/South_Georgia
2.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/Stanley
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Atlantic/St_Helena
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/ACT
7.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Adelaide
651 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Brisbane
7.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Broken_Hill
190 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Canberra
7.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Currie
422 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Darwin
734 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Eucla
8.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Hobart
194 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/LHI
796 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Lindeman
7.34 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Lord_Howe
7.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Melbourne
187 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/North
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/NSW
714 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Perth
198 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Queensland
193 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/South
7.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Sydney
190 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Tasmania
199 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Victoria
183 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/West
207 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Australia/Yancowinna
189 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Brazil/Acre
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Brazil/DeNoronha
186 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Brazil/East
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Brazil/West
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/Atlantic
186 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/Central
190 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/East-Saskatchewan
183 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/Eastern
187 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/Mountain
191 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/Newfoundland
189 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/Pacific
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/Saskatchewan
190 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Canada/Yukon
7.30 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/CET
189 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Chile/Continental
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Chile/EasterIsland
8.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/CST6CDT
170 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Cuba
7.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/EET
165 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Egypt
167 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Eire
106 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/EST
8.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/EST5EDT
105 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT
154 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+0
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+1
113 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+10
113 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+11
113 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+12
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+2
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+3
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+4
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+5
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+6
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+7
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+8
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT+9
154 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-0
110 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-1
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-10
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-11
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-12
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-13
112 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-14
110 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-2
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-3
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-4
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-5
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-6
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-7
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-8
111 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT-9
153 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/GMT0
158 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/Greenwich
105 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/UCT
158 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/Universal
105 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/UTC
153 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Etc/Zulu
8.59 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Amsterdam
6.53 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Andorra
1.95 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Astrakhan
7.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Athens
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Belfast
6.89 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Belgrade
7.56 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Berlin
180 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Bratislava
8.70 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Brussels
7.53 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Bucharest
7.79 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Budapest
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Busingen
7.64 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Chisinau
7.28 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Copenhagen
9.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Dublin
8.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Gibraltar
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Guernsey
6.95 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Helsinki
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Isle_of_Man
3.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Istanbul
176 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Jersey
2.34 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Kaliningrad
7.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Kiev
1.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Kirov
9.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Lisbon
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Ljubljana
9.61 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/London
8.62 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Luxembourg
8.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Madrid
8.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Malta
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Mariehamn
2.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Minsk
8.66 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Monaco
2.29 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Moscow
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Nicosia
7.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Oslo
8.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Paris
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Podgorica
7.58 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Prague
7.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Riga
8.31 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Rome
2.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Samara
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/San_Marino
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Sarajevo
1.94 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Saratov
2.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Simferopol
182 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Skopje
7.22 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Sofia
6.89 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Stockholm
7.12 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Tallinn
7.24 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Tirane
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Tiraspol
2.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Ulyanovsk
7.12 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Uzhgorod
175 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Vaduz
171 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Vatican
7.48 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Vienna
7.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Vilnius
1.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Volgograd
8.17 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Warsaw
182 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Zagreb
7.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Zaporozhye
6.89 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Europe/Zurich
165 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/GB
170 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/GB-Eire
148 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/GMT
150 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/GMT+0
150 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/GMT-0
149 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/GMT0
154 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Greenwich
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Hongkong
106 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/HST
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Iceland
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Antananarivo
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Chagos
148 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Christmas
146 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Cocos
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Comoro
143 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Kerguelen
143 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Mahe
176 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Maldives
262 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Mauritius
180 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Mayotte
146 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Indian/Reunion
161 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Iran
172 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Israel
176 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Jamaica
159 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Japan
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Kwajalein
171 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Libya
7.30 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/MET
185 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Mexico/BajaNorte
186 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Mexico/BajaSur
195 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Mexico/General
106 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/MST
8.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/MST7MDT
172 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Navajo
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/NZ
176 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/NZ-CHAT
5.30 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Apia
8.29 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Auckland
270 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Bougainville
7.72 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Chatham
145 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Chuuk
7.75 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Easter
705 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Efate
208 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Enderbury
178 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Fakaofo
5.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Fiji
148 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Funafuti
238 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Galapagos
149 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Gambier
151 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Guadalcanal
204 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Guam
332 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Honolulu
188 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Johnston
211 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Kiritimati
201 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Kosrae
205 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Kwajalein
173 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Majuro
153 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Marquesas
189 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Midway
235 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Nauru
209 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Niue
269 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Norfolk
314 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Noumea
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Pago_Pago
145 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Palau
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Pitcairn
147 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Pohnpei
183 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Ponape
183 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Port_Moresby
907 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Rarotonga
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Saipan
188 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Samoa
148 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Tahiti
146 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Tarawa
436 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Tongatapu
175 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Truk
144 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Wake
146 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Wallis
174 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Pacific/Yap
169 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Poland
171 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Portugal
166 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/PRC
8.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/PST8PDT
160 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/ROC
157 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/ROK
175 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Singapore
196 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/AST4
187 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/AST4ADT
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/CST6
187 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/CST6CDT
199 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/EST5
190 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/EST5EDT
188 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/HST10
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/MST7
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/MST7MDT
187 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/PST8
199 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/PST8PDT
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/YST9
193 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/SystemV/YST9YDT
175 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Turkey
148 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/UCT
154 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Universal
184 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Alaska
171 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Aleutian
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Arizona
179 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Central
223 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/East-Indiana
182 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Eastern
181 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Hawaii
201 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Indiana-Starke
180 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Michigan
177 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Mountain
191 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Pacific
195 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Pacific-New
183 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/US/Samoa
148 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/UTC
167 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/W-SU
6.54 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/WET
149 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/tzdata/Zulu
4.75 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tcl/word.tcl
580 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/test/README
8.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/bgerror.tcl
20.16 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/button.tcl
9.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/choosedir.tcl
20.93 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/clrpick.tcl
8.04 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/comdlg.tcl
32.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/console.tcl
6.51 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/anilabel.tcl
3.41 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/aniwave.tcl
7.80 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/arrow.tcl
2.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/bind.tcl
1.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/bitmap.tcl
1.71 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/browse
1.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/button.tcl
2.22 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/check.tcl
1.40 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/clrpick.tcl
4.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/colors.tcl
1.92 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/combo.tcl
3.31 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/cscroll.tcl
5.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ctext.tcl
660 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/dialog1.tcl
613 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/dialog2.tcl
3.78 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/en.msg
1.35 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/entry1.tcl
2.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/entry2.tcl
5.96 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/entry3.tcl
2.30 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/filebox.tcl
77.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/floor.tcl
1.71 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/fontchoose.tcl
1.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/form.tcl
55.23 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/goldberg.tcl
509 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/hello
1.46 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/hscale.tcl
2.01 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/icon.tcl
1,002 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/image1.tcl
3.27 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/image2.tcl
50.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/earth.gif
7.97 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/earthmenu.png
6.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/earthris.gif
1.84 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/flagdown.xbm
1.84 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/flagup.xbm
275 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/gray25.xbm
1.84 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/letters.xbm
1.84 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/noletter.xbm
52.99 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/ouster.png
272 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/pattern.xbm
2.29 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/tcllogo.gif
192.01 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/images/teapot.ppm
9.90 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/items.tcl
7.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ixset
8.93 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/knightstour.tcl
1.35 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/label.tcl
1.80 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/labelframe.tcl
2.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/license.terms
4.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/mclist.tcl
6.62 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/menu.tcl
4.37 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/menubu.tcl
1.95 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/msgbox.tcl
6.59 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/nl.msg
1.08 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/paned1.tcl
2.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/paned2.tcl
7.42 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/pendulum.tcl
2.69 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/plot.tcl
2.54 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/puzzle.tcl
2.69 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/radio.tcl
2.03 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/README
5.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/rmt
8.10 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/rolodex
5.09 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ruler.tcl
2.22 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/sayings.tcl
4.30 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/search.tcl
1.78 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/spin.tcl
1.28 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/square
2.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/states.tcl
6.78 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/style.tcl
4.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/tclIndex
10.98 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/tcolor
4.17 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/text.tcl
2.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/textpeer.tcl
1.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/timer
3.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/toolbar.tcl
3.09 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/tree.tcl
3.33 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ttkbut.tcl
2.33 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ttkmenu.tcl
2.26 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ttknote.tcl
4.07 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ttkpane.tcl
1.50 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ttkprogress.tcl
1.39 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/ttkscale.tcl
10.79 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/twind.tcl
4.30 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/unicodeout.tcl
1.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/vscale.tcl
22.72 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/demos/widget
5.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/dialog.tcl
16.55 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/entry.tcl
4.74 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/focus.tcl
15.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/fontchooser.tcl
15.60 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/iconlist.tcl
10.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/icons.tcl
32.13 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/logo.eps
2.29 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/logo100.gif
1.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/logo64.gif
10.74 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/logoLarge.gif
3.80 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/logoMed.gif
27.16 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/pwrdLogo.eps
1.58 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/pwrdLogo100.gif
2.43 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/pwrdLogo150.gif
2.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/pwrdLogo175.gif
3.41 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/pwrdLogo200.gif
1.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/pwrdLogo75.gif
322 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/README
5.34 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/images/tai-ku.gif
2.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/license.terms
14.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/listbox.tcl
9.34 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/megawidget.tcl
37.18 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/menu.tcl
28.66 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/mkpsenc.tcl
16.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgbox.tcl
4.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/cs.msg
3.82 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/da.msg
4.71 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/de.msg
8.49 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/el.msg
3.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/en.msg
63 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/en_gb.msg
3.82 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/eo.msg
3.86 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/es.msg
3.72 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/fr.msg
4.49 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/hu.msg
3.61 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/it.msg
4.36 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/nl.msg
4.73 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/pl.msg
3.82 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/pt.msg
7.04 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/ru.msg
3.74 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/msgs/sv.msg
5.46 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/obsolete.tcl
1.55 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/optMenu.tcl
7.98 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/palette.tcl
5.05 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/panedwindow.tcl
363 octets bytes Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/pkgIndex.tcl
7.21 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/safetk.tcl
7.58 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/scale.tcl
12.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/scrlbar.tcl
15.27 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/spinbox.tcl
19.79 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/tclIndex
5.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/tearoff.tcl
32.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/text.tcl
22.60 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/tk.tcl
37.47 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/tkfbox.tcl
3.60 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/altTheme.tcl
2.19 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/aquaTheme.tcl
2.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/button.tcl
4.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/clamTheme.tcl
3.74 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/classicTheme.tcl
12.20 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/combobox.tcl
3.91 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/cursors.tcl
4.38 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/defaults.tcl
16.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/entry.tcl
5.45 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/fonts.tcl
4.80 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/menubutton.tcl
5.49 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/notebook.tcl
1.88 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/panedwindow.tcl
1.06 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/progress.tcl
2.63 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/scale.tcl
3.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/scrollbar.tcl
2.35 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/sizegrip.tcl
4.16 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/spinbox.tcl
8.69 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/treeview.tcl
4.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/ttk.tcl
8.36 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/utils.tcl
9.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/vistaTheme.tcl
2.80 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/winTheme.tcl
2.32 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/ttk/xpTheme.tcl
10.01 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/unsupported.tcl
25.46 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/tk/xmfbox.tcl
175.00 Ko KB Py4CalcV2/lib/tkinter/__init__.pyc
1.01 Mo MB Py4CalcV2/lib/unicodedata.pyd
47.25 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/case.pyc
13.96 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/loader.pyc
7.29 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/main.pyc
7.11 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/result.pyc
6.85 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/runner.pyc
2.17 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/signals.pyc
9.01 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/suite.pyc
4.44 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/util.pyc
2.96 Ko KB Py4CalcV2/lib/unittest/__init__.pyc
30.14 Ko KB Py4CalcV2/lib/urllib/parse.pyc
166 octets bytes Py4CalcV2/lib/urllib/__init__.pyc
372 octets bytes Py4CalcV2/lib/xml/parsers/expat.pyc
343 octets bytes Py4CalcV2/lib/xml/parsers/__init__.pyc
730 octets bytes Py4CalcV2/lib/xml/__init__.pyc
76.52 Ko KB Py4CalcV2/lib/_bz2.pyd
31.52 Ko KB Py4CalcV2/lib/_hashlib.pyd
179.52 Ko KB Py4CalcV2/lib/_lzma.pyd
64.52 Ko KB Py4CalcV2/lib/_socket.pyd
98.52 Ko KB Py4CalcV2/lib/_ssl.pyd
52.02 Ko KB Py4CalcV2/lib/_tkinter.pyd
16.00 Ko KB Py4CalcV2/Py4CalcV2.exe
3.28 Mo MB Py4CalcV2/python37.dll
12.60 Ko KB Py4CalcV2/Py4CalcV2 en python/Py4CalcV2.py

Pub / Ads

-
Search
-
Featured topics
L'OS 5.5 de la TI-83 Premium CE / 84 Plus CE supprime l'assembleur - la plupart des jeux et certains programme ne fonctionneront plus
Omega, le fork étendant les capacités de ta NumWorks, même en mode examen !
Découvre les nouvelles fonctionnalités en Python de l'OS 5.5 pour la 83PCE/84+C-T Python Edition
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
1234
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...

Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
667 utilisateurs:
>650 invités
>11 membres
>6 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)