π
<-
Chat plein-écran
[^]

2015_guide


Hierarchy of files

 Downloads
 Files created online(29384)
 HP-Prime(7378)

 mViewer GX Creator App(6636)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote :

ScreenshotAperçu


Informations

Catégorie :Category: mViewer GX Creator App HP-Prime
Auteur Author: gabrielflorisbal
Type : Application
Page(s) : 5
Taille Size: 591.63 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 12/07/2019 - 04:25:27
Uploadeur Uploader: gabrielflorisbal (Profil)
Téléchargements Downloads: 1
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2268825

Description 

0
-
P

5 ·
0 m
l

·
0


9


-
.
-


8
.-

9 ^
1
r
.
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
U FRG S E S C O L A D E E N G E N H A R IA D E L ET

PROV A 03 20 15 /0 2 IN S T R U M E NT A Ç O A EN G 0 4 4 57
'
NOME: . . . . ) . _ m M a t r lc u la :
Ct ßÐæ

Se i <?s e l l 1n e j ir a t e m p e m t u m e 10 0 L d L T i p o K U c o mpÐ n s a ç äo e le t r ô n ic a d a
1 ,
n tre 1 ; 1u ¡ L m e d i AH 1t LJ lm l t t ' >0 1 r

te r ë n c ia P t 10 0 q u e 0 C
ju n ta je , [e na f a i a d e 1o L l 4 11 L e 1n pre g l n {o L u irc m t t l d u F i! 1u rH I u n do o RT D l 1m a

"
a p r e s e n ta m oQ e L1 ° iJ 385 h D e te m l in J r 1l lu n l t '
l 1? P l t ' S S $ L lì n [i t i L l t ì n t t l nsl o d e sa id a d o a m p lif ic a d o r e m


fu n çåo da s e ns ib i li d a d e d o t e >m o l r 1 t, d L1 V . l 1L l LI ¯ R 11 ' ) U LI O C o n Lï iç ih ì 5 d o v o r n se r c um p r ir a s r e s is t ë n c ia s
p .


Pa r5 te r a c o 1n pe nsa çåo de s e a j da qu a n L I 8 te lm pe rl t 4l Al m b le n tt < e o t ? po n to s : (a ) 1 5 p o n to s e (b ) 1 5 po n to s
-


·
F ig u ra 1 C ir c u it o p a r a m e d ir a te m pe r a tu ra c o m u m Te rm o pa r d o T ip o Krc

2 Um a de te rm in a da c é l u la d e c a rga p ie zo e l t r ic a te m u m a s e n s ib i li d a d e de c a rg a d e 4 1 /. .. e u ni a c a pa c it â n c ia de

10 0p F E s ta é l u la d e c a r c o n e c ta da a u n7 o sc j jo s c ó p i o q u e te m u ni a im p e d n c ia de e n tra da de 1 M Q / l15 0 p F
c ga

m e d ia n te um ca bo c o a x ia l de 3 00p F D e te rm in a r a se n s i b i li d a d e e rn t e n s o (V i c m ) s o m e n te do s e nso r (o b s : n o fo i

i in t e do se nso r Rs e de ve su po r qu e a m e s rn a rn u it o i n f e r i o r a do osc i lo sc ó p io R. )
e s pe c ifi c a da a r e s is t nc a rn a


Po n to s : 2 0 po n to s
3 Um ig o tá c u rs a n do E n ge n h a r ia C iv i l e f ic o u in t e re s s a do e in a pre n de r c o m o d e te rm in a r e x p e r im e n ta lm e n t e
a m s e u e s

m o la lq u e r Pa ...

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
3.06 Ko KB readme.txt
3.65 Ko KB lisezmoi.txt
1.08 Ko KB 2015_gui.hpprgm
588.27 Ko KB 2015_gui.hpappdir.zip
95 octets bytes appslist.txt

Pub / Ads

-
Search
-
Featured topics
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-83 Premium CE avec son chargeur pour 79,79€ port inclus !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-Nspire CX CAS à seulement 130€ TTC port inclus!
Jailbreake ta TI-Nspire avec Ndless et profite des meilleurs jeux et applications !
123
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...

Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
425 utilisateurs:
>396 invités
>24 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)