π
<-
Chat plein-écran
[^]

Ndless 2.0


File hierarchy

 Downloads
 Uploaded files(13546)
 TI-Nspire
(2419)

 Utilitaires Kernels(21)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote (4.36/5):

ScreenshotAperçuInformations

Catégorie :Category: Utilitaires Kernels TI-Nspire
Auteur Author: ExtendeD
Type : Assembleur
Taille Size: 296.45 Ko KB
Mis en ligne Uploaded: 26/02/2011 - 02:39:49
Mis à jour Updated: 23/02/2012 - 20:37:27
Uploadeur Uploader: critor (Profil)
Téléchargements Downloads: 4188
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a2180

Description 

Ce programme n'est plus mis à jour!
Mise à jour pour les OS 3.1: http://tiplanet.org/forum/ndl3ss.phpClasseurs Nspire pour installer Ndless 2.0 et profiter du support des programmes assembleur.

OS compatibles:
- 1.7.2741
- 2.0.1.60
- 2.1.0.631

Modèles compatibles:
- TI-Nspire basique ClickPad
- TI-Nspire CAS ClickPad
- TI-Nspire basique TouchPad
- TI-Nspire CAS TouchPad


Installation rapide:
* Envoyez le fichier "ndless_installer" correspondant à votre OS et le fichier "ndless_resources.tns" du dossier "calcbin" de l'archive sur la calculatrice. Ces 2 fichiers doivent être mis dans le même dossier sur la calculatrice. Le nom du dossier ne doit pas contenir de caractères spéciaux.
* Débranchez la calculatrice de l'ordinateur.
* Ouvrez alors enfin le document "ndless_installer".

Archive contentsContenu de l'archive

Action(s) SizeTaille FileFichier
112.46 Ko KB ndless-v2.0/calcbin/ndless_installer_os-1.7.tns
112.45 Ko KB ndless-v2.0/calcbin/ndless_installer_os-2.0.1.tns
112.45 Ko KB ndless-v2.0/calcbin/ndless_installer_os-2.1.0.tns
7.06 Ko KB ndless-v2.0/calcbin/ndless_resources.tns
184 octets bytes ndless-v2.0/calcbin/samples/hella.tns
200 octets bytes ndless-v2.0/calcbin/samples/hello.tns
7.89 Ko KB ndless-v2.0/calcbin/samples/particles.tns
191 octets bytes ndless-v2.0/calcbin/samples/ReadMe.txt
7.85 Ko KB ndless-v2.0/calcbin/tests/ndless_keys.tns
6.92 Ko KB ndless-v2.0/calcbin/tests/ndless_tests.tns
1.66 Ko KB ndless-v2.0/calcbin/tests/ndless_tpad.tns
335 octets bytes ndless-v2.0/calcbin/tests/ReadMe.txt
4.52 Ko KB ndless-v2.0/Changes.txt
51.08 Ko KB ndless-v2.0/Mozilla-Public-License-v1.1.html
77.58 Ko KB ndless-v2.0/ndless-particle-demo.gif
7.79 Ko KB ndless-v2.0/ReadMe.txt
20.23 Ko KB ndless-v2.0/sdk/bin/MakeLoader.exe
872 octets bytes ndless-v2.0/sdk/bin/nspire-as
1.00 Ko KB ndless-v2.0/sdk/bin/nspire-gcc
1.89 Ko KB ndless-v2.0/sdk/bin/nspire-ld
18.72 Ko KB ndless-v2.0/sdk/include/common.h
17 octets bytes ndless-v2.0/sdk/include/ctype.h
1.99 Ko KB ndless-v2.0/sdk/include/libndls.h
147 octets bytes ndless-v2.0/sdk/include/LICENSE.txt
16.74 Ko KB ndless-v2.0/sdk/include/os.h
17 octets bytes ndless-v2.0/sdk/include/stdarg.h
17 octets bytes ndless-v2.0/sdk/include/stdio.h
17 octets bytes ndless-v2.0/sdk/include/stdlib.h
17 octets bytes ndless-v2.0/sdk/include/string.h
761 octets bytes ndless-v2.0/sdk/include/syscalls-light.h
4.18 Ko KB ndless-v2.0/sdk/include/syscalls.h
18.65 Ko KB ndless-v2.0/sdk/lib/libndls.a
1.50 Ko KB ndless-v2.0/sdk/system/crt0.S
82 octets bytes ndless-v2.0/sdk/system/crt0sym.S
527 octets bytes ndless-v2.0/sdk/system/ldscript
147 octets bytes ndless-v2.0/sdk/system/LICENSE.txt
325 octets bytes ndless-v2.0/sdk/system/Makefile
1.28 Ko KB ndless-v2.0/sdk/system/osstub.c
7.32 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/bootstrapper.S
2.02 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/emu.c
2.22 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/install.c
7.16 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/ints.c
5.25 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/Makefile
3.47 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/ndless.h
3.39 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/ploaderhook.c
2.39 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/stage1.c
3.67 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/stage2.c
243 octets bytes ndless-v2.0/src/arm/syscalls-light_cas-1.7.c
245 octets bytes ndless-v2.0/src/arm/syscalls-light_cas-2.0.1.c
245 octets bytes ndless-v2.0/src/arm/syscalls-light_cas-2.1.0.c
244 octets bytes ndless-v2.0/src/arm/syscalls-light_ncas-1.7.c
246 octets bytes ndless-v2.0/src/arm/syscalls-light_ncas-2.0.1.c
246 octets bytes ndless-v2.0/src/arm/syscalls-light_ncas-2.1.0.c
2.10 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/syscalls.c
1.31 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/syscalls_cas-1.7.c
1.33 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/syscalls_cas-2.0.1.c
1.33 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/syscalls_cas-2.1.0.c
1.31 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/syscalls_ncas-1.7.c
1.33 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/syscalls_ncas-2.0.1.c
1.33 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/syscalls_ncas-2.1.0.c
705 octets bytes ndless-v2.0/src/arm/tests/Makefile
6.63 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/tests/ndless_keys.c
9.75 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/tests/ndless_tests.c
2.44 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/tests/ndless_tpad.c
335 octets bytes ndless-v2.0/src/arm/tests/ReadMe.txt
5.07 Ko KB ndless-v2.0/src/arm/utils.c
4.52 Ko KB ndless-v2.0/src/doc/Changes.txt
2.14 Ko KB ndless-v2.0/src/doc/Ndess-Development.txt
77.58 Ko KB ndless-v2.0/src/doc/ndless-particle-demo.gif
7.79 Ko KB ndless-v2.0/src/doc/ReadMe.txt
15.00 Ko KB ndless-v2.0/src/doc/Tests.xls
18.72 Ko KB ndless-v2.0/src/include/common.h
17 octets bytes ndless-v2.0/src/include/ctype.h
1.99 Ko KB ndless-v2.0/src/include/libndls.h
147 octets bytes ndless-v2.0/src/include/LICENSE.txt
16.74 Ko KB ndless-v2.0/src/include/os.h
17 octets bytes ndless-v2.0/src/include/stdarg.h
17 octets bytes ndless-v2.0/src/include/stdio.h
17 octets bytes ndless-v2.0/src/include/stdlib.h
17 octets bytes ndless-v2.0/src/include/string.h
761 octets bytes ndless-v2.0/src/include/syscalls-light.h
4.18 Ko KB ndless-v2.0/src/include/syscalls.h
1.23 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/any_key_pressed.c
1.25 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/clear_cache.c
1.01 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/clrscr.c
1.10 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/feof.c
1.27 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/fgets.c
1.17 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/fputs.c
1.43 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/idle.c
1,015 octets bytes ndless-v2.0/src/libndls/isalnum.c
1.00 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/iscntrl.c
809 octets bytes ndless-v2.0/src/libndls/Makefile
1.33 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/nprintf.c
1.56 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/nputs.c
1,020 octets bytes ndless-v2.0/src/libndls/rewind.c
1.36 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/show_msgbox.c
1.22 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/sleep.c
1.17 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/strcspn.c
1.17 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/strspn.c
3.22 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/touchpad.c
1.03 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/wait_key_pressed.c
1.01 Ko KB ndless-v2.0/src/libndls/wait_no_key_pressed.c
1.58 Ko KB ndless-v2.0/src/Makefile
187 octets bytes ndless-v2.0/src/Makefile.config.tpl
306 octets bytes ndless-v2.0/src/Makefile.include
51.08 Ko KB ndless-v2.0/src/Mozilla-Public-License-v1.1.html
343 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/hella/hella.S
458 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/hella/Makefile
250 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/hello/hello.c
548 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/hello/Makefile
220 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/LICENSE.txt
382 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/Makefile
250 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/particles/demo.pro
5.90 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/gravity_particles.c
1.41 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/gravity_particles.h
13.73 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/LICENSE.html
3.83 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/main.c
697 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/particles/Makefile
3.55 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/particle.c
1.56 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/particle.h
2.21 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/particle_system.c
1.39 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/particle_system.h
2.18 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/utils.c
1,013 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/particles/utils.h
2.42 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/vector.c
1.56 Ko KB ndless-v2.0/src/samples/particles/vector.h
191 octets bytes ndless-v2.0/src/samples/ReadMe.txt
1.13 Ko KB ndless-v2.0/src/system/crt0.o
1.50 Ko KB ndless-v2.0/src/system/crt0.S
1.02 Ko KB ndless-v2.0/src/system/crt0light.o
579 octets bytes ndless-v2.0/src/system/crt0sym.o
82 octets bytes ndless-v2.0/src/system/crt0sym.S
527 octets bytes ndless-v2.0/src/system/ldscript
147 octets bytes ndless-v2.0/src/system/LICENSE.txt
325 octets bytes ndless-v2.0/src/system/Makefile
1.28 Ko KB ndless-v2.0/src/system/osstub.c
996 octets bytes ndless-v2.0/src/system/osstub.o
208 octets bytes ndless-v2.0/src/tools/build/Makefile
872 octets bytes ndless-v2.0/src/tools/build/nspire-as
1.00 Ko KB ndless-v2.0/src/tools/build/nspire-gcc
1.89 Ko KB ndless-v2.0/src/tools/build/nspire-ld
394 octets bytes ndless-v2.0/src/tools/Makefile
265 octets bytes ndless-v2.0/src/tools/MakeLoader/Makefile
2.05 Ko KB ndless-v2.0/src/tools/MakeLoader/MakeLoader.c
393 octets bytes ndless-v2.0/src/tools/MakeSyscalls/Makefile
2.31 Ko KB ndless-v2.0/src/tools/MakeSyscalls/mksyscalls.sh

Pub / Ads

News articles referring to this archiveNews mentionnant cette archive

-
Search
-
Social
-
Featured topics
14€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice Graph 35 d'ici le 30 Octobre 2022
Reprise de ton ancienne fx-92 Collège ou Graph 25/35/90 à 5€. Même non fonctionnelle ou ancien modèle. Etiquette de retour fournie, pas de frais de port à payer.
3€ remboursés par Casio sur l'achat de ta calculatrice fx-92 Collège d'ici le 30 Septembre 2022
Programme d'aide à l'équipement des établissements rentrée 2022. Pour tout achat groupé ou recommandation exclusive de calculatrices TI, 1 produit TI offert pour chaque tranche de 30 élèves concernés !
Programme d'aide à l'équipement des établissements rentrée 2022. Pour tout achat groupé ou recommandation même non exclusive de calculatrices Casio, des produits offerts pour chaque classe concernée !
Comparaisons des meilleurs prix pour acheter sa calculatrice !
123456
-
Donations / Premium
For more contests, prizes, reviews, helping us pay the server and domains...
Donate
Discover the the advantages of a donor account !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partner and ad
Notre partenaire Jarrety Calculatrices à acheter chez Calcuso
-
Stats.
508 utilisateurs:
>488 invités
>13 membres
>7 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)

-
Other interesting websites
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)