π
<-
Chat plein-écran
[^]

Programme et Cours BAC S 2018


Hiérarchie des fichiers

 Téléchargements
 Fichiers hébergés(9928)
 TI-Nspire
(2126)

 Cours et Formulaires(485)

DownloadTélécharger


LicenceLicense : Non spécifiée / IncluseUnspecified / Included

 TéléchargerDownload

ActionsVote (5/5):

ScreenshotAperçu


Tester en ligne !

Informations

Catégorie :Category: Cours et Formulaires TI-Nspire
Auteur Author: Matthieu
Type : Classeur
Taille Size: 9.68 Mo MB
Mis en ligne Uploaded: 13/06/2018
Uploadeur Uploader: matthieu715 (Profil)
Téléchargements Downloads: 257
Visibilité Visibility: Archive publique
Shortlink : http://ti-pla.net/a1572469

Description 

Compilation du meilleurs de TI-Planet pour créer un fichier comprenant le programme de Mathématique (Obligatoire et Spé) et celui de Physique Chimie.
Un tout en un.
N'oublier pas d'installer Nsonic pour éviter tout problème durant les épreuves.
https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=16194

Archive contentsContenu de l'archive

Actions(s) SizeTaille FileFichier
255.91 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/05. Spectroscopie UV visible et infrarouge.tns
216.63 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/06. Spectroscopie RMN.tns
111.69 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/07. Temps et evolution chimique.tns
408.14 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/08. Représentation spatiale des molécules.tns
209.75 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/09. Transformation en chimie organique.tns
9.89 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/18. Reaction chimique par echange de proton.tns
30.94 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/19. Reaction chimique par echange de proton2.tns
5.07 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/20. Controle de la qualité par dosage.tns
189.84 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/21 Stratégie de synthèse et sélectivité en chimie organique.tns
44.96 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°1/Mémo nomenclature.tns
1.82 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Acido-Basique.tns
2.49 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Analyse spectrale.tns
1.21 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Aspect microscopique.tns
1.61 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Cinetique et catalyse.tns
1.39 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Dosages.tns
1.75 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Dualite onde particule.tns
1.24 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Familles de reaction.tns
2.61 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Lois NEWTON.tns
1.94 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/nomenclature.tns
1.99 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Ondes et particules .tns
1.86 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Planetes et sattelites.tns
2.06 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Propriete des ondes.tns
1.34 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Representation spatiale.tns
1.73 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/synthese.tns
1.44 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Temps et relativite╠ü restreinte.tns
1.12 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/titrages.tns
1.98 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Transfert d'energie.tns
2.10 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/transmission - stockage.tns
1.75 Ko KB BAC/Chimie/Cours n°2/Travail - energie.tns
11.40 Ko KB BAC/Chimie/Programmes/Oxydoreduction.tns
5.89 Ko KB BAC/Chimie/Programmes/TableauAvancement.tns
16.42 Ko KB BAC/Chimie/Programmes/titrage.tns
6.01 Ko KB BAC/Formules Phy-Chi/cinematique astres.tns
4.14 Ko KB BAC/Formules Phy-Chi/Formules Chimie Bac.tns
1.17 Ko KB BAC/Formules Phy-Chi/Groupes_caract__ristiques_et_classes_fonctionnelles.tns
3.73 Ko KB BAC/Formules Phy-Chi/Ondes & lumière.tns
5.70 Ko KB BAC/Formules Phy-Chi/Travail & physique quantique.tns
90.59 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/AN1A_Probas_conditionnelles.tns
72.40 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/AN1B_Probas_normale.tns
83.58 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/AN1C_Probas_binom_Initiative.tns
180.64 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/AN2A_Fonctions_log_integrales_Doc.tns
108.51 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/AN2B_Fonctions_log_Algo_Doc.tns
46.58 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/AN3_Suites_geom_Complexes_Initiative.tns
150.81 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/AN4_Espace.tns
70.41 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE1A_Probas_normale_VF.tns
56.85 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE1B_Fonctions_trigo_VF.tns
77.30 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE1C_Espace_VF.tns
215.60 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE2A_Fontions_integrales_Doc.tns
206.80 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE2B_Fontions_Suites_Doc.tns
136.99 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE3A_Probas_binom.tns
108.78 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE3B_Probas_confiance.tns
189.28 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE3C_Probas_conditionnelles.tns
212.08 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE4A_Suites_expo_Complexes_Doc.tns
204.69 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/CE4B_Suites_trigo_Complexes_Algo_Doc.tns
63.62 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/IN1A_Probas_normale.tns
127.41 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/IN1B_Probas_conditionnelles_confiance.tns
167.88 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/IN2_Complexes_Initiative_Doc.tns
55.73 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/IN3A_Espace_Doc.tns
138.86 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/IN3B_Espace_Doc.tns
64.50 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/IN4_Fonctions_log_Initiative_Doc.tns
72.50 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/IN5A_Suites_Algo.tns
177.63 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/IN5B_Fonctions_expo_integrales.tns
133.94 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI1_Espace.tns
36.34 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI2A_Probas_binom.tns
36.57 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI2B_Probas_fluctuation_Initiative.tns
45.16 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI2C_Probas_conditionnelles_Initiative.tns
44.65 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI3A_Fonctions_expo_integrales.tns
72.28 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI3B_Fonctions_expo_integrales_Suites.tns
41.30 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI4A_Probas_normale_VF.tns
36.45 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI4B_Complexes_VF.tns
46.16 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI4C_Fonctions_expo_Algo_VF.tns
52.42 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/LI5_Suites_Complexes_Initiative.tns
138.10 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO1A_Fonction_expo_Doc.tns
196.94 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO1B_Fonction_expo_Algo.tns
75.77 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO2_Suites_geom_Tableur_Initiative_Doc.tns
100.50 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO3A_Probas_expo.tns
67.05 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO3B_Probas_conditionnelles.tns
58.69 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO3C_Probas_fluctuation_Initiative.tns
63.23 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO4A_Suites_geom_Complexes_VF.tns
68.70 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO4B_Espace_VF.tns
54.80 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO4C_Fonctions_integrales.tns
84.17 Ko KB BAC/Maths/Annales/Obli/PO4SD_Suites_geom_Matrices_VF.tns
185.62 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/AN4S_Suites_geom_Matrices.tns
150.97 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/CE4SA_Arith_Matrices_Doc.tns
145.90 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/CE4SB_Arith_Matrices_Algo_Doc.tns
118.27 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/CE4SC_Arith_Matrices_Doc.tns
66.03 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/IN3SA_Arith_Matrices.tns
107.28 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/IN3SB_Arith_Matrices.tns
35.27 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/LI4SA_Arith_VF.tns
55.10 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/LI4SB_Graphe_Algo_VF.tns
41.61 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/PO4SA_Arith_VF.tns
41.97 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/PO4SB_Arith_Suites_VF.tns
36.94 Ko KB BAC/Maths/Annales/Spe/PO4SC_Matrices_VF.tns
9.68 Ko KB BAC/Maths/Cours/1. Suites.tns
3.53 Ko KB BAC/Maths/Cours/2. Limites, continuité et dérivabilité des fonctions.tns
2.94 Ko KB BAC/Maths/Cours/3. Fonction exponentielle.tns
3.87 Ko KB BAC/Maths/Cours/4. La fonction ln.tns
4.43 Ko KB BAC/Maths/Cours/5. Les nombres complexes.tns
2.32 Ko KB BAC/Maths/Cours/7. Calcul integral.tns
3.41 Ko KB BAC/Maths/Cours/8. Integrales ROC.tns
4.76 Ko KB BAC/Maths/Cours/9. Géométrie dans l'espace.tns
4.26 Ko KB BAC/Maths/Cours/Loi normale.tns
2.99 Ko KB BAC/Maths/Cours/Lois uniformes et exponentielles.tns
1.96 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC SPE/Congruences.tns
1.74 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC SPE/Existance de l'identité ou d'une symétrie axiale.tns
1.60 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC SPE/existence d'une similitude directe transformant 2 point.tns
1.37 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC SPE/Existence infinité des nb premiers.tns
6.37 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC SPE/s1. Arithmétique.tns
3.60 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 01. Limites, Continuité.tns
3.53 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 02. Dérivation.tns
9.31 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 03. Fonction Exponentielle.tns
7.22 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 04. Fonctions Logarithmes.tns
9.23 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 05. Nb. Complexes (1) − Forme algébrique.tns
4.94 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 06α. Nb. Complexes (2) - Forme Trigonométrique.tns
6.22 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 06β. Nb. Complexes (3) - Forme Exponentielle.tns
8.02 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 07. Suites Numériques.tns
2.62 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 08. Probabilités Conditionnelles.tns
5.87 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 09. Dénombrements, Loi binomiale.tns
6.92 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 10. Intégration.tns
5.86 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 11. Lois continues.tns
7.01 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 12. Puissance, Exponentielles.tns
4.97 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 13. Produit scalaire.tns
33.00 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC 14. Droites et plans.tns
10.08 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC Spé 1. Divisibilité et Congruences.tns
8.95 Ko KB BAC/Maths/Cours/ROC/ROC Spé 2. PGCD et PPCM.tns
22.76 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Arbre Proba.tns
7.18 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Complexe 2.tns
41.42 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Complexe.tns
5.06 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Demonstration par Récurrence.tns
5.34 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Derive 2.tns
29.67 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Derive.tns
16.40 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Espace 2.tns
24.36 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Espace.tns
3.20 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Estimation.tns
21.32 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Etude fonction asymp. (SEL).tns
24.91 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Intégrales.tns
7.05 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Limites.tns
4.11 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Loi_binomiale.tns
10.29 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/nSolver.tns
22.77 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/ProbasMaster.tns
7.75 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/produits_scalaires.tns
6.95 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Statistiques.tns
21.00 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Suite (analyse).tns
51.64 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Tableau variation.tns
4.08 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Théoreme des Valeurs Intermediaires.tns
6.72 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Obli/Équa. Diophantiennes.tns
10.69 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Spe/Congruence.tns
3.33 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Spe/Division Euclidienne.tns
2.08 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Spe/Multiplication Matrice.tns
3.22 Ko KB BAC/Maths/Programmes/Spe/PGCD.tns
25.31 Ko KB BAC/Maths/Reminder.tns
2.50 Ko KB BAC/Physique/Cours/01. Ondes et particules.tns
4.04 Ko KB BAC/Physique/Cours/02. Caracteristique des ondes.tns
3.83 Ko KB BAC/Physique/Cours/03. Ondes sonores et ultrasonores.tns
160.37 Ko KB BAC/Physique/Cours/04. Propriete des ondes.tns
3.76 Ko KB BAC/Physique/Cours/10. Temps et relativite restreinte.tns
425.81 Ko KB BAC/Physique/Cours/11. Les oscillateurs et la mesure du temps.tns
631.16 Ko KB BAC/Physique/Cours/12. Mouvement et quantite de mouvement.tns
69.67 Ko KB BAC/Physique/Cours/13. Loi de Newton.tns
196.99 Ko KB BAC/Physique/Cours/14. Mouvement dans l'espace.tns
81.43 Ko KB BAC/Physique/Cours/15. Transfert macroscopique d'energie.tns
211.45 Ko KB BAC/Physique/Cours/16. Transfert quantique d'energie.tns
5.59 Ko KB BAC/Physique/Cours/17. Dualite onde corpuscule.tns
161.68 Ko KB BAC/Physique/Cours/20 Numérisation de l'information.tns
327.37 Ko KB BAC/Physique/Cours/21 Transmission et stockage de l'information.tns
79.38 Ko KB BAC/Physique/Programmes/Mecanique.tns
18.62 Ko KB BAC/Physique/Programmes/oscillateurs.tns
7.75 Ko KB BAC/Physique/Programmes/produits_scalaires.tns

Pub / Ads

-
Rechercher
-
Sujets à la une
Triconcours universel de la rentrée - 2000 euro de prix !
"NumWorks++": Challenge de modification matérielle pour rajouter une puce de mémoire Flash !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-83 Premium CE avec son chargeur pour 79,79€ port inclus !
Offre TI-Planet/Jarrety pour avoir la TI-Nspire CX CAS à seulement 130€ TTC port inclus!
Jailbreake ta TI-Nspire avec Ndless et profite des meilleurs jeux et applications !
Transforme ta TI-Nspire CX en console Game Boy Advance!
123456
-
Donations/Premium
Pour plus de concours, de lots, de tests, nous aider à payer le serveur et les domaines...
PayPal : paiement en ligne sécurisé - secure online payments
Découvrez les avantages d'un compte donateur !
JoinRejoignez the donors and/or premium!les donateurs et/ou premium !


Partenaires et pub
Notre partenaire Jarrety 
-
Stats.
242 utilisateurs:
>211 invités
>26 membres
>5 robots
Record simultané (sur 6 mois):
6892 utilisateurs (le 07/06/2017)
-
Autres sites intéressants
Texas Instruments Education
Global | France
 (English / Français)
Banque de programmes TI
ticalc.org
 (English)
La communauté TI-82
tout82.free.fr
 (Français)